โปรกฏการณ์ คุ้มเหมือนได้ฟรี
รับคูปองเงินสด คืนเท่าค่าเครื่อง

วิธีการรับสิทธิส่วนลดค่าเครื่องและรับ Cash Coupon 7-Eleven
 • ลูกค้าต้องซื้อเครื่องและใช้บริการดีแทครายเดือนตามเงื่อนไขที่กำหนด นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการเป็นต้นไปโดยวิธีการดังต่อไปนี้ โดยสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถโอน แลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ โอนสิทธิ์ในการใช้บริการของตนตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลอื่นได้
 • ผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายภายใต้เงื่อนไขการรับสิทธิ์ จะได้รับ Cash Coupon 7-Eleven ภายใน 7 วัน เมื่อชำระค่าบริการรายเดือนเต็มจำนวนตามที่บริษัทเรียกเก็บและชำระภายในวันครบกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • สำหรับเครื่องที่มีราคาไม่เกิน 10,000 บาท และใช้บริการแพ็กเกจรายเดือนมูลค่า 699 บาทขึ้นไป จะได้รับ Cash Coupon 7-Eleven เดือนละ 100 บาท สำหรับเดือนที่ 1-8 / เดือนละ 300 บาท สำหรับเดือนที่ 9-16 / เดือนละ 400 บาท สำหรับเดือนที่ 17-24 เมื่อชำระค่าบริการรายเดือนตรงตามวันครบกำหนดชำระ
 • สำหรับเครื่องที่มีราคาไม่เกิน 10,000 บาท และใช้บริการแพ็กเกจรายเดือนมูลค่า 899 บาทขึ้นไป จะได้รับ Cash Coupon 7-Eleven เดือนละ 250 บาท นาน 24 เดือน เมื่อชำระค่าบริการรายเดือนตรงตามวันครบกำหนดชำระ
 • สำหรับเครื่องที่มีราคา 10,000 - 20,000 บาท และใช้บริการแพ็กเกจรายเดือนมูลค่า 699 บาทขึ้นไป จะได้รับ Cash Coupon 7-Eleven เดือนละ 150 บาท นาน 12 เดือน เมื่อชำระค่าบริการรายเดือนตรงตามวันครบกำหนดชำระ
 • สำหรับเครื่องที่มีราคา 20,000 บาทขึ้นไป และใช้บริการแพ็กเกจรายเดือนมูลค่า 699 บาทขึ้นไป จะได้รับ Cash Coupon 7-Eleven เดือนละ 150 บาท นาน 12 เดือน เมื่อชำระค่าบริการรายเดือนตรงตามวันครบกำหนดชำระ
 • สำหรับเครื่องที่มีราคา 20,000 บาทขึ้นไป และใช้บริการแพ็กเกจรายเดือนมูลค่า 1199 บาทขึ้นไป จะได้รับ Cash Coupon 7-Eleven เดือนละ 200 บาท นาน 12 เดือน เมื่อชำระค่าบริการรายเดือนตรงตามวันครบกำหนดชำระ
 • สำหรับเครื่องที่มีราคา 20,000 บาทขึ้นไป และใช้บริการแพ็กเกจรายเดือนมูลค่า 1499 บาทขึ้นไป จะได้รับ Cash Coupon 7-Eleven เดือนละ 450 บาท นาน 12 เดือน เมื่อชำระค่าบริการรายเดือนตรงตามวันครบกำหนดชำระ
 • หมายเลขที่รับสิทธิ์ของผู้ใช้บริการจะต้องมีสถานะการใช้งานได้ปกติและใช้บริการแพ็กเกจรายเดือนตามที่กำหนด
 • Cash Coupon 7-Eleven สามารถใช้แทนเงินสดซื้อสินค้าได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดได้)
 • กรณีผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายต่ำกว่าที่กำหนด ยกเลิก หรือถูกยกเลิก บริการ Cash Coupon 7-Eleven ถือว่าสิ้นสุดทันที