Banner dtac Safe Banner dtac Safe

dtac Safe
ปกป้องภัยไซเบอร์ให้คุณและครอบครัว

ทดลองใช้ฟรี 2 เดือน
หลังจากนั้นคิดราคาเพียง
29 บาทต่อเดือน

คุ้มสุดๆ รับ 22 coins ฟรี เพียงสมัครทดลองใช้ภายใน 26 พ.ค. - 31 พ.ค. 2565

ทำไมต้องใช้ dtac Safe

เพราะแฮ็กเกอร์และมิจฉาชีพอยู่ใกล้ตัวเรา
มากกว่าที่คิด...

ให้ dtac Safe ช่วยบล็อกเว็บอันตราย
จาก SMS และอีเมล์หลอกลวง

เพราะธุรกรรมออนไลน์
อาจไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่คุณคิด...

ให้ dtac Safe ช่วยบล็อกเว็บอันตราย
ที่ต้องการขโมยรหัสและข้อมูลการเงิน

เพราะไวรัสมือถือแพร่เร็วกว่าที่คุณคิด...

ให้ dtac Safe ช่วยบล็อกเว็บอันตราย
ที่มีไวรัสร้ายแรง

วิธีการทำงานของ dtac Safe

ถ้าคุณกดเข้าเว็บไซต์อันตราย
“dtac Safe” จะบล็อคให้ทันทีเพื่อปกป้องคุณจากภัยต่าง ๆ

แต่ถ้าเป็นเว็บไซต์ปลอดภัย คุณจะเข้าใช้งานได้ตามปกติ

วิธีการเปิดใช้งาน dtac Safe

ขั้นตอนที่ 1

เข้าหน้า dtac Safe ใน dtac app

เข้า dtac Safe

ขั้นตอนที่ 2

กดสมัครบริการ “dtac Safe”

ทดลองใช้ฟรี 2 เดือน หลังจากนั้นคิดราคาเพียง 29 บาทต่อเดือน

ขั้นตอนที่ 3

กดปุ่มวงกลมให้เป็นสีเขียวเพื่อเปิดการใช้งาน

ปกป้องคุณทั้งบนเครือข่ายดีแทคและเมื่อใช้ Wifi

เงื่อนไขการให้บริการ
  1. บริการ dtac Safe จะแจ้งเตือนและป้องกันการเข้าใช้งานเว็บไซต์ทันที หากตรวจพบการเข้าถึงเว็บไซต์ หรือลิงค์ที่คาดว่ามีความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ และเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมตามฐานข้อมูลในระบบ
  2. บริการคุ้มกันการท่องเน็ตสามารถทำได้บนอุปกรณ์ 1 เครื่องเท่านั้น หากมีการเปิดใช้งานคุ้มกันการท่องเน็ตในอุปกรณ์มากกว่า 1 เครื่องด้วยเบอร์โทรศัพท์เดียวกันจะทำให้อุปกรณ์เครื่องแรกไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้
  3. บริการ dtac Safe ไม่รองรับการใช้บริการบนเครือข่ายเสมือน (VPN) ทุกประเภททั้งในและต่างประเทศ หรือใช้งาน DNS (Domain Name System) นอกจากที่บริษัทกำหนด
  4. ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อันได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์และ URL ปลายทางที่ท่านเข้าถึง จำเป็นต้องถูกจัดเก็บให้กับระบบซึ่งใช้ตรวจสอบเว็บไซต์ หรือลิงค์ที่ท่านมีการเข้าถึง รวมทั้งเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของบริการ เพื่อให้การให้บริการ dtac Safe เป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง และเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของคุณและสมาชิกที่ร่วมใช้บริการ
  5. การปกป้องยังมีผลต่อเนื่อง ถึงแม้คุณแชร์อินเทอร์เน็ต dtac จากหมายเลขที่สมัครบริการไปยังอุปกรณ์อื่น ๆ
  6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การปฏิเสธการให้บริการดังกล่าวนี้แก่ผู้ใช้บริการที่ไม่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด ตลอดจนสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกเงื่อนไขใด ๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ะระงับหรือยกเลิกการให้บริการ หากบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่ามีการนำบริการไปกล่าวอ้าง ดัดแปลง นำไปใช้เพื่อการค้าและแสวงหาผลกำไร หรือนำไปให้บริการต่อกับบุคคลอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต และบริษัทจะดำเนินคดีตามกฏหมาย
  8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์จะระงับหรือยกเลิกการให้บริการหากบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่านำบริการไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายหรือกระทำการใดที่ผิดกฎหมาย
  9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการนำหมายเลขผู้หนึ่งผู้ใดที่ไม่ต้องการทดสอบบริการจริงมาลงทะเบียน หรือมีการกลั่นแกล้งนำหมายเลขผู้อื่นมาลงทะเบียนแทนด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตาม
  10. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันการใช้บริการ dtac Safe ว่าจะช่วยปกป้องเครื่องของผู้ใช้งานจากไวรัส มัลแวร์ ลิงค์แปลกปลอม รวมไปถึงเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 100% และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดจาก ไวรัส มัลแวร์ ลิงค์แปลกปลอม และเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ