iPhone 12 (64GB)

iPhone 12 (64GB)

iPhone 12 (64GB)

ราคาปกติ 24,900.-

7,990.-

 • ค่าบริการล่วงหน้า 3,000 บาท
 • แพ็กเกจเริ่มต้น 1199

โปรโมชันพิเศษ

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ (สัญญา 18 เดือน)

การรับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษผ่าน dtac online store, Chat&Shop
สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 3 เดือนขึ้นไป

7,990.-

ราคาปกติ 24,900.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 3,000 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1199 ขึ้นไป

9,990.-

ราคาปกติ 24,900.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 3,000 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 899 ขึ้นไป

11,990.-

ราคาปกติ 24,900.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 2,100 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป

12,990.-

ราคาปกติ 24,900.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 2,100 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 599 ขึ้นไป

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ (สัญญา 12 เดือน)

การรับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษผ่าน dtac online store, Chat&Shop
สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 3 เดือนขึ้นไป

11,800.-

ราคาปกติ 24,900.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 360 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1199 ขึ้นไป

13,400.-

ราคาปกติ 24,900.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 360 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 899 ขึ้นไป

14,950.-

ราคาปกติ 24,900.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 360 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 599 ขึ้นไป

15,300.-

ราคาปกติ 24,900.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 2,100 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1199 ขึ้นไป

ลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือน (สัญญา 18 เดือน)

7,990.-

ราคาปกติ 24,900.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1199 ขึ้นไป

9,990.-

ราคาปกติ 24,900.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 899 ขึ้นไป

11,990.-

ราคาปกติ 24,900.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป

12,990.-

ราคาปกติ 24,900.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 599 ขึ้นไป

สมาร์ทโฟน และ แทปเล็ตราคาพิเศษ
สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป

11,800.-

ราคาปกติ 24,900.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1199 ขึ้นไป

13,400.-

ราคาปกติ 24,900.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 899 ขึ้นไป

14,950.-

ราคาปกติ 24,900.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 599 ขึ้นไป