ยินดีต้อนรับสู่บริการ dtac eService

เข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขดีแทค

หรือ

เข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขมือถือ หรืออีเมล

ล็อกอินด้วย dtac ID

กรุณาใส่รหัส OTP ที่เราส่งไปยัง

ไม่ได้รับรหัส OTP? 00:30s

โปรโมชั่นสมาร์ทโฟน

สมาร์ทโฟนขายดี

เลิกเชื่อมต่อหมายเลขดีแทค

x

กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์ 10 หลัก

กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์ดีแทค 10 หลักให้ถูกต้อง

กรอกรหัส 4 หลักที่ได้จาก sms ของคุณ

คุณกำลังเข้าระบบด้วยเบอร์ เปลี่ยน
กรุณากรอกรหัสผ่าน 4 หลักให้ถูกต้อง
ชำระให้เบอร์ของฉัน
ชำระให้เบอร์อื่น
Loading...
ชำระให้หมายเลข
Please fill in this field.
ชำระค่าบริการเป็นจำนวน (บาท)
Please fill in this field.
ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ
Secure Payment

ตรวจสอบยอดค้างชำระ คลิกที่นี่

ชำระค่าบริการเป็นจำนวน

(บาท)
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
ไม่สามารถชำระค่าบริการได้ในขณะนี้ กรุณาตรวจสอบข้อมูลบัตรของคุณ และทำรายการใหม่อีกครั้ง
Credit Cards

ชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว

(บาท)

ทำรายการไม่สำเร็จ

ขณะนี้ระบบไม่สามารถดำเนินการได้
กรุณาทำรายการใหม่ในภายหลังค่ะ

กรุณากรอกรหัสผ่าน (OTP) จาก SMS
ที่ส่งไปยังหมายเลขของท่าน

หมายเลขโทรศัพท์
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง

รหัสผ่านหมดอายุหรือไม่ได้รับรหัสผ่าน
โปรดคลิกที่นี่เพื่อรับรหัสผ่านใหม่

หมายเลขโทรศัพท์
ชื่อเจ้าของหมายเลข
Loading...
ดีแทค
ดีแทค ไตรเน็ต
ชำระค่าบริการเป็นจำนวน (บาท)
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ
Secure Payment

ตรวจสอบยอดค้างชำระของเบอร์อื่น คลิกที่นี่

ชำระค่าบริการเป็นจำนวน

(บาท)
หมายเลขโทรศัพท์
ชื่อเจ้าของหมายเลข
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
ไม่สามารถชำระค่าบริการได้ในขณะนี้ กรุณาตรวจสอบข้อมูลบัตรของคุณ และทำรายการใหม่อีกครั้ง
Credit Cards

ชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว

(บาท)

ทำรายการไม่สำเร็จ

ขณะนี้ระบบไม่สามารถดำเนินการได้
กรุณาทำรายการใหม่ในภายหลังค่ะ