ชำระให้เบอร์ของฉัน
ชำระให้เบอร์อื่น
Loading...
ชำระให้หมายเลข
Please fill in this field.
ชำระค่าบริการเป็นจำนวน (บาท)
Please fill in this field.
ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ
Secure Payment

ชำระค่าบริการเป็นจำนวน

(บาท)
เลือกช่องทางการชำระค่าบริการ

ชำระค่าบริการเป็นจำนวน

(บาท)
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
ไม่สามารถชำระค่าบริการได้ในขณะนี้ กรุณาตรวจสอบข้อมูลบัตรของคุณ และทำรายการใหม่อีกครั้ง
Credit Cards

สแกน QR เพื่อจ่ายบิล

บันทึก QR code ลงบนมือถือของคุณ เปิดแอปพลิเคชันธนาคารที่ต้องการจ่ายบิล ไปที่เมนู "Scan QR code" และเลือกเปิดรูปที่บันทึกไว้

จำนวนชำระให้หมายเลข
(บาท)
บันทึก QR code

ขั้นตอนการชำระเงินด้วยพร้อมเพย์

ชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว

(บาท)

ทำรายการไม่สำเร็จ

ขณะนี้ระบบไม่สามารถดำเนินการได้
กรุณาทำรายการใหม่ในภายหลังค่ะ

กรุณากรอกรหัสผ่าน (OTP) จาก SMS
ที่ส่งไปยังหมายเลขของท่าน

หมายเลขโทรศัพท์
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง

รหัสผ่านหมดอายุหรือไม่ได้รับรหัสผ่าน
โปรดคลิกที่นี่เพื่อรับรหัสผ่านใหม่

หมายเลขโทรศัพท์
ชื่อเจ้าของหมายเลข
Loading...
ดีแทค
ดีแทค ไตรเน็ต
ชำระค่าบริการเป็นจำนวน (บาท)
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ
Secure Payment

ตรวจสอบยอดค้างชำระของเบอร์อื่น คลิกที่นี่

ชำระค่าบริการเป็นจำนวน

(บาท)
เลือกช่องทางการชำระค่าบริการ

ชำระค่าบริการเป็นจำนวน

(บาท)
หมายเลขโทรศัพท์
ชื่อเจ้าของหมายเลข
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
ไม่สามารถชำระค่าบริการได้ในขณะนี้ กรุณาตรวจสอบข้อมูลบัตรของคุณ และทำรายการใหม่อีกครั้ง
Credit Cards

ชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว

(บาท)

ทำรายการไม่สำเร็จ

ขณะนี้ระบบไม่สามารถดำเนินการได้
กรุณาทำรายการใหม่ในภายหลังค่ะ

สแกน QR เพื่อจ่ายบิล

บันทึก QR code ลงบนมือถือของคุณ เปิดแอปพลิเคชันธนาคารที่ต้องการจ่ายบิล ไปที่เมนู "Scan QR code" และเลือกเปิดรูปที่บันทึกไว้

จำนวนชำระให้หมายเลข
(บาท)
บันทึก QR code
ทำรายการไม่สำเร็จ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง

ขั้นตอนการชำระเงินด้วยพร้อมเพย์