ช่องทางการชำระค่าบริการรายเดือน

ช่องทางการชำระค่าบริการรายเดือน
ง่าย สะดวก และไม่มีค่าธรรมเนียม

ดีแทค

หรือ ธนาคารและบัตรเครดิต

 • ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร, ATM, เว็บไซต์ธนาคาร, Mobile Application, Telephone Banking (มีค่าธรรเนียมการชำระตามอัตราที่แต่ละธนาคารเรียกเก็บ)
  - ธ.กรุงเทพ
  - ธ.กรุงไทย
  - ธ.กสิกรไทย
  - ธ.กรุงศรีอยุธยา
  - ธ.ไทยพาณิชย์
  - ธ.ยูโอบี
  - ธ.ธนชาต
  - ธ.ทหารไทย
  - ธ.ซีไอเอ็มบีไทย
  - ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  - ธ.อาคารสงเคราะห์
  - ธ.ออมสิน
 • ชำระโดยการหักผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติโดยไม่มีค่าธรรมเนียม
  - ธ.กรุงเทพ
  - ธ.กรุงไทย
  - ธ.กสิกรไทย
  - ธ.กรุงศรีอยุธยา
  - ธ.ไทยพาณิชย์
  - ธ.ยูโอบี
  - ธ.ธนชาต
  - ธ.ทหารไทย
  - ธ.ซีไอเอ็มบีไทย
 • ชำระโดยหักอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิตที่ออกภายในประเทศโดยไม่มีค่าธรรมเนียม
  - VISA
  - MASTERCARD
  - Diners Club
  - American Express

หรือ ตัวแทนรับชำระ

 • จุดชำระเงิน Tesco Lotus (ค่าธรรมเนียม 10 บาท)
 • จุดชำระเงิน Big C (ค่าธรรมเนียม 10 บาท)
 • จุดชำระเงิน CenPay : Familymart / Tops / Robinson / Central / B2S / Officemate (ค่าธรรมเนียม 5 บาท ถึง 31 ธ.ค. 59 / *B2S ค่าธรรมเนียม 7 บาท)
 • Counter Service (ค่าธรรมเนียม 15 บาท)
 • ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ (ค่าธรรมเนียม 15 บาท)
 • ศูนย์บริการลูกค้า TOT (ค่าธรรมเนียม 10 บาท) *เฉพาะลูกค้าไตรเน็ต