ช่องทางการชำระค่าบริการรายเดือน

ช่องทางการชำระค่าบริการรายเดือน
ง่าย สะดวก และไม่มีค่าธรรมเนียม

ดีแทค

ธนาคาร

 • ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร, ATM, เว็บไซต์ธนาคาร, Mobile Application, Telephone Banking (มีค่าธรรเนียมการชำระตามอัตราที่แต่ละธนาคารเรียกเก็บ)

สัญลักษณ์ช่องทางการชำระค่าบริการ

 • ATM
 • เครื่องรับฝากเงิน (CDM)
 • Mobile Application
 • Internet
 • ช่องทางด่วน (USSD)
 • Telephone Banking

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารยูโอบี

ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารธนชาต

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารทหารไทย

ธนาคารซิตี้แบงก์


ธนาคาร

 • ชำระโดยการหักผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติโดยไม่มีค่าธรรมเนียม

สัญลักษณ์ช่องทางการชำระค่าบริการ

 • ATM
 • เครื่องรับฝากเงิน (CDM)
 • Mobile Application
 • Internet
 • ช่องทางด่วน (USSD)
 • Telephone Banking

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารยูโอบี

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารธนชาต

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารทหารไทย


ธนาคาร

 • ชำระโดยหักอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิตที่ออกภายในประเทศโดยไม่มีค่าธรรมเนียม

สัญลักษณ์ช่องทางการชำระค่าบริการ

 • ATM
 • เครื่องรับฝากเงิน (CDM)
 • Mobile Application
 • Internet
 • ช่องทางด่วน (USSD)
 • Telephone Banking

Visa

MasterCard

Diners Club

American Express

บริการชำระค่าบริการรายเดือนผ่านเคาน์เตอร์แคชเชียร์

ชำระค่าบริการรายเดือนง่าย ๆ ผ่านเคาน์เตอร์แคชเชียร์ แค่บอกพนักงานแคชเชียร์ ก็ชำระค่าบริการรายเดือนทันที

Counter service

ค่าธรรมเนียม 15 บาท

Big C

ค่าธรรมเนียม 10 บาท

Tesco Lotus

ค่าธรรมเนียม 10 บาท

Cen Pay

ค่าธรรมเนียม 5 บาท ถึง 31 ธ.ค. 59 / *B2S ค่าธรรมเนียม 7 บาท

Air Pay

ค่าธรรมเนียม 15 บาท

Thai Post

ค่าธรรมเนียม 15 บาท

Boonterm

ค่าธรรมเนียม 15 บาท

Termsabuy

ค่าธรรมเนียม 15 บาท


*มีค่าธรรมเนียมตามที่แต่ละตัวแทนรับชำระเรียกเก็บ
**เฉพาะตู้ที่ร่วมรายการ

dtac Application

 • ออนไลน์แอปพลิเคชั่นสำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนนและเติมเงินให้เช็กยอดเน็ต ยอดใช้งาน
  สมัครแพกเสริม เปลี่ยนแพ็กเกจหลัก จ่ายบิล เติมงิน รับส่วนลด dtac reward และอื่นๆ
คลิกดาวน์โหลด

บริการ mydtac eService

 • ช่องทางบริการตนเอง (Self-service) ที่ลูกค้าสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลการใช้งาน
  และบริการต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเองในเบื้องต้น mydtac eService