Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Pro

ราคาปกติ 39,990.-

27,400.-

 • ค่าบริการล่วงหน้า 120 บาท
 • แพ็กเกจเริ่มต้น 1199

โปรโมชันพิเศษ

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ (สัญญา 12 เดือน)

การรับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษผ่าน dtac online store, Chat&Shop
สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 3 เดือนขึ้นไป

28,400.-

ราคาปกติ 39,990.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 4,800 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1199 ขึ้นไป

30,400.-

ราคาปกติ 39,990.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 2,100 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 899 ขึ้นไป

32,400.-

ราคาปกติ 39,990.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,200 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป

สมาร์ทโฟน และ แทปเล็ตราคาพิเศษ
สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป

28,400.-

ราคาปกติ 39,990.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 120 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1199 ขึ้นไป

30,400.-

ราคาปกติ 39,990.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 120 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 899 ขึ้นไป

32,400.-

ราคาปกติ 39,990.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 120 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป