คณะกรรมการบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันนี้ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ควบรวมภายใต้ชื่อ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


นายศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานกรรมการ

นายเยอเก้น คริสเตียน อาเร้นท์ โรสทริป
รองประธานกรรมการ
ศ.(พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
กรรมการอิสระ
นางกมลวรรณ วิปุลากร
กรรมการอิสระ
นายกลินท์ สารสิน
กรรมการอิสระ
นางปรารถนา มงคลกุล
กรรมการอิสระ
ดร.เกา ถงชิ่ง
กรรมการ
นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข
กรรมการ
นางสาวรุซ่าร์ ซาบาโนวิค
กรรมการ
นายลาส์ เอริค เทลแมนน์
กรรมการ
ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ
กรรมการ