vivo Y76 5G

vivo Y76 5G

vivo Y76 5G

ราคาปกติ 9,999.-

2,990.-

 • ค่าบริการล่วงหน้า 3,000.-
 • แพ็กเกจเริ่มต้น 1099
 • ราคารวม (VAT) 6,200 บาท*
 • เครื่องจะถูกล็อก หากค้างชำระค่าบริการรายเดือนเกิน 2 รอบบิลติดกัน

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ

2,990.-

ราคาปกติ 9,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 3,000.-
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1099 ขึ้นไป
 • คืนส่วนลดนาน 10 เดือน
 • สัญญา 12 เดือน
 • รับฟรี ของสมนาคุณจาก vivo
 • หรือจ่ายรวมค่าเครื่องและค่าบริการรายเดือนวันนี้ 6,200 บาท*

5,290.-

ราคาปกติ 9,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 2,000.-
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 899 ขึ้นไป
 • คืนส่วนลดนาน 10 เดือน
 • สัญญา 12 เดือน
 • รับฟรี ของสมนาคุณจาก vivo
 • หรือจ่ายรวมค่าเครื่องและค่าบริการรายเดือนวันนี้ 7,430 บาท*

6,290.-

ราคาปกติ 9,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,000.-
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป
 • คืนส่วนลดนาน 10 เดือน
 • สัญญา 12 เดือน
 • รับฟรี ของสมนาคุณจาก vivo
 • หรือจ่ายรวมค่าเครื่องและค่าบริการรายเดือนวันนี้ 7,360 บาท*
*ราคาค่าเครื่องและค่าบริการรายเดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ลูกค้าดีแทคจ่ายน้อยกว่า

สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือน

2,990.-

ราคาปกติ 9,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,000.-
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1099 ขึ้นไป
 • คืนส่วนลดนาน 10 เดือน
 • สัญญา 12 เดือน
 • สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือน
 • หรือจ่ายรวมค่าเครื่องและค่าบริการรายเดือนวันนี้ 4,060 บาท*

5,290.-

ราคาปกติ 9,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,000.-
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 899 ขึ้นไป
 • คืนส่วนลดนาน 10 เดือน
 • สัญญา 12 เดือน
 • สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือน
 • หรือจ่ายรวมค่าเครื่องและค่าบริการรายเดือนวันนี้ 6,360 บาท*
*ราคาค่าเครื่องและค่าบริการรายเดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม