iPad Air ใหม่ WiFi (64GB)

iPad Air ใหม่ WiFi (64GB)

iPad Air ใหม่ WiFi (64GB)

ราคาปกติ 23,900.-

18,400.-

  • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
  • แพ็กเกจเริ่มต้น 1199

โปรโมชันพิเศษ

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ (สัญญา 12 เดือน)

การรับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษผ่าน dtac online store, Chat&Shop
สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 3 เดือนขึ้นไป

18,400.-

ราคาปกติ 23,900.-
  • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
  • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1199 ขึ้นไป

19,900.-

ราคาปกติ 23,900.-
  • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
  • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป