iPad Air ใหม่ WiFi+Cellular (64GB)

iPad Air ใหม่ WiFi+Cellular (64GB)

iPad Air ใหม่ WiFi+Cellular (64GB)

ราคาปกติ 29,900.-

22,900.-

  • ค่าบริการล่วงหน้า 1,200 บาท
  • แพ็กเกจเริ่มต้น 1199

โปรโมชันพิเศษ

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ (สัญญา 12 เดือน)

การรับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษผ่าน dtac online store, Chat&Shop
สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 3 เดือนขึ้นไป

22,900.-

ราคาปกติ 29,900.-
  • ค่าบริการล่วงหน้า 1,200 บาท
  • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1199 ขึ้นไป

25,900.-

ราคาปกติ 29,900.-
  • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
  • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป

สมาร์ทโฟน และ แทปเล็ตราคาพิเศษ
สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป

22,900.-

ราคาปกติ 29,900.-
  • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
  • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1199 ขึ้นไป