อุปกรณ์ท่ี่รองรับ

ตรวจสอบสมาร์ทโฟน
ที่รองรับ
คลื่นใหม่ 2300 MHz

ตรวจสอบ

เตรียมพบกับพื้นที่ให้บริการ
คลื่นใหม่ 2300 MHz เร็ว ๆ นี้

ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการดีแทคทั่วไทย

ตรวจสอบ
 • เทคโนโลยีการสื่อสารด้วยเสียงผ่านโครงข่าย 4G
  ทำให้คุณภาพในการโทรคมชัดยิ่งขึ้นระดับ HD

  รายละเอียด
 • โทรและรับสายโทรศัพท์ผ่านการเชื่อมต่อ
  ด้วย Wi-Fi ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  รายละเอียด
 • เดินเล่นสนุกกับ dtac wifi
  กับจุดสัญญาณกว่า6 หมื่นจุดทั่วประเทศ

  รายละเอียด