realme C51

realme C51

realme C51

ราคาปกติ 3,699.-

1,099.-

 • ค่าบริการล่วงหน้า 700 บาท
 • แพ็กเกจเริ่มต้น 699
 • เครื่องจะถูกล็อก หากค้างชำระค่าบริการรายเดือนเกิน 2 รอบบิลติดกัน

โปรโมชันพิเศษ

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ (สัญญา 12 เดือน)

การรับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษผ่าน dtac online store, Chat&Shop
สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 3 เดือนขึ้นไป

1,099.-

ราคาปกติ 3,699.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 700 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป

1,399.-

ราคาปกติ 3,699.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 700 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 599 ขึ้นไป

1,799.-

ราคาปกติ 3,699.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 500 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 499 ขึ้นไป

สมาร์ทโฟน และ แทปเล็ตราคาพิเศษ
สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป

1,099.-

ราคาปกติ 3,699.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป

1,399.-

ราคาปกติ 3,699.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 599 ขึ้นไป

1,799.-

ราคาปกติ 3,699.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 499 ขึ้นไป

ลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือน (สัญญา 6 เดือน)

2,349.-

ราคาปกติ 3,699.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป

2,499.-

ราคาปกติ 3,699.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 599 ขึ้นไป

2,699.-

ราคาปกติ 3,699.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 499 ขึ้นไป

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ (สัญญา 6 เดือน)

2,349.-

ราคาปกติ 3,699.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 300 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป

2,499.-

ราคาปกติ 3,699.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 300 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 599 ขึ้นไป

2,699.-

ราคาปกติ 3,699.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 200 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 499 ขึ้นไป