iPad รุ่นที่ 9 WiFi+Cellular (64GB)

iPad รุ่นที่ 9 WiFi+Cellular (64GB)

iPad รุ่นที่ 9 WiFi+Cellular (64GB)

ราคาปกติ 18,400.-

11,300.-

 • ค่าบริการล่วงหน้า 2,100 บาท
 • แพ็กเกจเริ่มต้น 1199

โปรโมชันพิเศษ

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ (สัญญา 12 เดือน)

การรับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษผ่าน dtac online store, Chat&Shop
สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 3 เดือนขึ้นไป

11,300.-

ราคาปกติ 18,400.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 2,100 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1199 ขึ้นไป

12,800.-

ราคาปกติ 18,400.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,200 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป

ลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือน (สัญญา 6 เดือน)

16,250.-

ราคาปกติ 18,400.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1199 ขึ้นไป

17,150.-

ราคาปกติ 18,400.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ (สัญญา 6 เดือน)

16,250.-

ราคาปกติ 18,400.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 600 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1199 ขึ้นไป

17,150.-

ราคาปกติ 18,400.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 300 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป