HUAWEI MatePad Kids Tablet

HUAWEI MatePad Kids Tablet

HUAWEI MatePad Kids Tablet

ราคาปกติ 6,490.-

2,990.-

  • ค่าบริการล่วงหน้า 2,000 บาท
  • แพ็กเกจเริ่มต้น 699

โปรโมชันพิเศษ

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ (สัญญา 12 เดือน)

การรับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษผ่าน dtac online store, Chat&Shop
สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 3 เดือนขึ้นไป

2,990.-

ราคาปกติ 6,490.-
  • ค่าบริการล่วงหน้า 2,000 บาท
  • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป

3,490.-

ราคาปกติ 6,490.-
  • ค่าบริการล่วงหน้า 2,000 บาท
  • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 599 ขึ้นไป

4,790.-

ราคาปกติ 6,490.-
  • ค่าบริการล่วงหน้า 300 บาท
  • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 499 ขึ้นไป