HUAWEI MatePad Kidu0027s Tablet

HUAWEI MatePad Kidu0027s Tablet

HUAWEI MatePad Kidu0027s Tablet

ราคาปกติ 6,490.-

2,990.-

  • ค่าบริการล่วงหน้า 2,000 บาท
  • แพ็กเกจเริ่มต้น 699

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ (สัญญา 12 เดือน)

2,990.-

ราคาปกติ 6,490.-
  • ค่าบริการล่วงหน้า 2,000 บาท
  • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป

3,490.-

ราคาปกติ 6,490.-
  • ค่าบริการล่วงหน้า 2,000 บาท
  • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 599 ขึ้นไป

4,790.-

ราคาปกติ 6,490.-
  • ค่าบริการล่วงหน้า 300 บาท
  • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 499 ขึ้นไป