Samsung Galaxy A05

Samsung Galaxy A05

Samsung Galaxy A05

ราคาปกติ 3,999.-

999.-

  • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
  • เครื่องจะถูกล็อก หากค้างชำระค่าบริการรายเดือนเกิน 2 รอบบิลติดกัน

โปรโมชันพิเศษ

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ (สัญญา 12 เดือน)

การรับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษผ่าน dtac online store, Chat&Shop
สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 3 เดือนขึ้นไป

999.-

ราคาปกติ 3,999.-
  • ค่าบริการล่วงหน้า 500 บาท
  • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป

1,699.-

ราคาปกติ 3,999.-
  • ค่าบริการล่วงหน้า 100 บาท
  • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 499 ขึ้นไป

สมาร์ทโฟน และ แทปเล็ตราคาพิเศษ
สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป

999.-

ราคาปกติ 3,999.-
  • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า

1,699.-

ราคาปกติ 3,999.-
  • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า