Samsung Galaxy A05

Samsung Galaxy A05

Samsung Galaxy A05

ราคาปกติ 3,999.-

1,099.-

 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • เครื่องจะถูกล็อก หากค้างชำระค่าบริการรายเดือนเกิน 2 รอบบิลติดกัน

โปรโมชันพิเศษ

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ (สัญญา 12 เดือน)

การรับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษผ่าน dtac online store, Chat&Shop
สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 3 เดือนขึ้นไป

1,099.-

ราคาปกติ 3,999.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 700 ขึ้นไป
 • Summer Sale ตั้งแต่ 4 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67

1,699.-

ราคาปกติ 3,999.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 500 ขึ้นไป
 • Summer Sale ตั้งแต่ 4 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67

สมาร์ทโฟน และ แทปเล็ตราคาพิเศษ
สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป

1,099.-

ราคาปกติ 3,999.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • Summer Sale ตั้งแต่ 4 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67

ลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือน (สัญญา 6 เดือน)

3,049.-

ราคาปกติ 3,999.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป

3,399.-

ราคาปกติ 3,999.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 499 ขึ้นไป

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ (สัญญา 6 เดือน)

3,049.-

ราคาปกติ 3,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 300 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป

3,399.-

ราคาปกติ 3,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 200 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 499 ขึ้นไป