Honor 90 5G

Honor 90 5G

Honor 90 5G

ราคาปกติ 13,990.-

7,690.-

  • ค่าบริการล่วงหน้า 1,200 บาท
  • แพ็กเกจเริ่มต้น 1199

โปรโมชันพิเศษ

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ (สัญญา 12 เดือน)

การรับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษผ่าน dtac online store, Chat&Shop
สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 3 เดือนขึ้นไป

7,690.-

ราคาปกติ 13,990.-
  • ค่าบริการล่วงหน้า 1,200 บาท
  • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1199 ขึ้นไป

8,790.-

ราคาปกติ 13,990.-
  • ค่าบริการล่วงหน้า 900 บาท
  • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 899 ขึ้นไป

9,490.-

ราคาปกติ 13,990.-
  • ค่าบริการล่วงหน้า 700 บาท
  • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป