iPhone 15 Pro Max (1TB)

iPhone 15 Pro Max (1TB)

iPhone 15 Pro Max (1TB)

ราคาปกติ 66,900.-

54,800.-

 • ค่าบริการล่วงหน้า 5,500 บาท
 • แพ็กเกจเริ่มต้น 1699

โปรโมชันพิเศษ

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ (สัญญา 12 เดือน)

การรับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษผ่าน dtac online store, Chat&Shop
สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 3 เดือนขึ้นไป

54,800.-

ราคาปกติ 66,900.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 5,500 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1699 ขึ้นไป

55,900.-

ราคาปกติ 66,900.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 4,500 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1499 ขึ้นไป

57,400.-

ราคาปกติ 66,900.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 3,000 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1199 ขึ้นไป

58,900.-

ราคาปกติ 66,900.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 2,100 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 899 ขึ้นไป

60,000.-

ราคาปกติ 66,900.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,200 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป

สมาร์ทโฟน และ แทปเล็ตราคาพิเศษ
สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป

54,800.-

ราคาปกติ 66,900.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1699 ขึ้นไป

55,900.-

ราคาปกติ 66,900.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1499 ขึ้นไป

57,400.-

ราคาปกติ 66,900.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1199 ขึ้นไป

58,900.-

ราคาปกติ 66,900.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 899 ขึ้นไป

60,000.-

ราคาปกติ 66,900.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป