Samsung Galaxy A05s

 Samsung Galaxy A05s

Samsung Galaxy A05s

ราคาปกติ 4,999.-

2,099.-

  • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
  • เครื่องจะถูกล็อก หากค้างชำระค่าบริการรายเดือนเกิน 2 รอบบิลติดกัน

โปรโมชันพิเศษ

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ (สัญญา 12 เดือน)

การรับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษผ่าน dtac online store, Chat&Shop
สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 3 เดือนขึ้นไป

2,099.-

ราคาปกติ 4,999.-
  • ค่าบริการล่วงหน้า 300 บาท
  • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป

2,699.-

ราคาปกติ 4,999.-
  • ค่าบริการล่วงหน้า 300 บาท
  • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 499 ขึ้นไป

สมาร์ทโฟน และ แทปเล็ตราคาพิเศษ
สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป

2,099.-

ราคาปกติ 4,999.-
  • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า

2,699.-

ราคาปกติ 4,999.-
  • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า