Samsung Galaxy A05s

 Samsung Galaxy A05s

Samsung Galaxy A05s

ราคาปกติ 5,499.-

2,999.-

 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • แพ็กเกจเริ่มต้น 700
 • เครื่องจะถูกล็อก หากค้างชำระค่าบริการรายเดือนเกิน 2 รอบบิลติดกัน

โปรโมชันพิเศษ

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ (สัญญา 12 เดือน)

การรับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษผ่าน dtac online store, Chat&Shop
สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 3 เดือนขึ้นไป

2,999.-

ราคาปกติ 5,499.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 700 ขึ้นไป

3,699.-

ราคาปกติ 5,499.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 500 ขึ้นไป

ลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือน (สัญญา 6 เดือน)

4,249.-

ราคาปกติ 5,499.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป

4,599.-

ราคาปกติ 5,499.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 499 ขึ้นไป

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ (สัญญา 6 เดือน)

4,249.-

ราคาปกติ 5,499.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 300 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป

4,599.-

ราคาปกติ 5,499.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 200 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 499 ขึ้นไป