iPad รุ่นที่ 9 WiFi+Cellular (256GB)

iPad รุ่นที่ 9 WiFi+Cellular (256GB)

iPad รุ่นที่ 9 WiFi+Cellular (256GB)

ราคาปกติ 24,400.-

17,500.-

  • ค่าบริการล่วงหน้า 1,200 บาท
  • แพ็กเกจเริ่มต้น 1199

โปรโมชันพิเศษ

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ (สัญญา 12 เดือน)

การรับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษผ่าน dtac online store, Chat&Shop
สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 3 เดือนขึ้นไป

17,500.-

ราคาปกติ 24,400.-
  • ค่าบริการล่วงหน้า 1,200 บาท
  • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1199 ขึ้นไป

20,200.-

ราคาปกติ 24,400.-
  • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
  • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป