รับฟรี 100 บาทเพื่อจ่าย Netflix
ซื้อสติกเกอร์ เติม Free Fire
หรือเกมและแอปอีกมากมาย
รีบรับก่อนสิทธิ์เต็ม

วิธีรับสิทธิ์สำหรับลูกค้าเติมเงิน

1

กด *104*555# เพื่อเช็คสิทธิ์

2

กด *101*5# เพื่อเช็คยอดคงเหลือ

3

หากได้รับสิทธิ์ เมื่อซื้อแอป เติมเกม หรือ ซื้อสติกเกอร์ แล้วจ่ายผ่านเบอร์ดีแทค จะได้รับส่วนลด 100 บาท

วิธีรับสิทธิ์สำหรับลูกค้ารายเดือน

1

กด *104*555# เพื่อรับสิทธิ์

2

กด *121*4# เพื่อเช็คยอดคงเหลือ

3

เมื่อซื้อแอป เติมเกม หรือ
ซื้อสติกเกอร์ แล้วจ่ายผ่าน เบอร์ดีแทค จะได้รับส่วนลด 100 บาท

วิธีใช้โบนัสในการซื้อแอปหรือเติมเกม

บน Google Play หรือ App Store

กดรับสิทธิ์แล้ว
รับส่วนลดทันที 100 บาท
เมื่อซื้อบริการด้านล่าง

เงื่อนไขการใช้บริการ
  1. โบนัสรับได้เฉพาะลูกค้าที่ไม่เคยใช้บริการ Pay via dtac ก่อน 31 พฤศจิกายน 2564 และเปิดเบอร์ก่อนวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
  2. โบนัสมีอายุ 14 วันนับตั้งแต่วันรับโบนัส
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับโบนัส 1 ครั้งต่อ 1 ท่านเท่านั้น
  4. ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนด 10,000 คนแรก
  5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรโมชัน/เปลี่ยนแปลงการให้โบนัส/เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทถือเป็นสิทธิ์ขาดและเป็นที่สิ้นสุด
  6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน, หรือเรียกคืนของรางวัลทั้งหมด หากพบว่าผู้ใช้สิทธิ์ร่วมรายการโด ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ทุจริต ปลอมแปลง ฉ้อฉล ไม่ว่ากรณีใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการนี้