Vivo X90 Pro

Vivo X90 Pro

Vivo X90 Pro

ราคาปกติ 39,999.-

25,999.-

 • ค่าบริการล่วงหน้า 4,800 บาท
 • แพ็กเกจเริ่มต้น 2199

โปรโมชันพิเศษ

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ (สัญญา 12 เดือน)

การรับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษผ่าน dtac online store, Chat&Shop
สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 3 เดือนขึ้นไป

25,999.-

ราคาปกติ 39,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 4,800 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 2199 ขึ้นไป

28,999.-

ราคาปกติ 39,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 2,100 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1499 ขึ้นไป

30,999.-

ราคาปกติ 39,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 120 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1199 ขึ้นไป

32,999.-

ราคาปกติ 39,999.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป

สมาร์ทโฟน และ แทปเล็ตราคาพิเศษ
สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป

25,999.-

ราคาปกติ 39,999.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 2199 ขึ้นไป

28,999.-

ราคาปกติ 39,999.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1499 ขึ้นไป

30,999.-

ราคาปกติ 39,999.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1199 ขึ้นไป