Xiaomi Redmi 12 5G (4/128GB)

Xiaomi Redmi 12 5G (4/128GB)

Xiaomi Redmi 12 5G (4/128GB)

ราคาปกติ 5,999.-

2,999.-

  • ค่าบริการล่วงหน้า 700 บาท
  • แพ็กเกจเริ่มต้น 699

โปรโมชันพิเศษ

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ (สัญญา 12 เดือน)

การรับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษผ่าน dtac online store, Chat&Shop
สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 3 เดือนขึ้นไป

2,999.-

ราคาปกติ 5,999.-
  • ค่าบริการล่วงหน้า 700 บาท
  • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป

3,699.-

ราคาปกติ 5,999.-
  • ค่าบริการล่วงหน้า 500 บาท
  • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 499 ขึ้นไป

สมาร์ทโฟน และ แทปเล็ตราคาพิเศษ
สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป

2,999.-

ราคาปกติ 5,999.-
  • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
  • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป

3,699.-

ราคาปกติ 5,999.-
  • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
  • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 499 ขึ้นไป