iPhone 14 (128GB)

iPhone 14 (128GB)

iPhone 14 (128GB)

ราคาปกติ 28,900.-

20,200.-

 • ค่าบริการล่วงหน้า 3,500 บาท
 • แพ็กเกจเริ่มต้น 1499

โปรโมชันพิเศษ

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ (สัญญา 12 เดือน)

การรับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษผ่าน dtac online store, Chat&Shop
สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 3 เดือนขึ้นไป

20,200.-

ราคาปกติ 28,900.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 3,500 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1499 ขึ้นไป

21,200.-

ราคาปกติ 28,900.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,800 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1199 ขึ้นไป

22,200.-

ราคาปกติ 28,900.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,200 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 899 ขึ้นไป

23,800.-

ราคาปกติ 28,900.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 599 ขึ้นไป

สมาร์ทโฟน และ แทปเล็ตราคาพิเศษ
สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป

20,200.-

ราคาปกติ 28,900.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1499 ขึ้นไป

21,200.-

ราคาปกติ 28,900.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1199 ขึ้นไป

22,200.-

ราคาปกติ 28,900.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 899 ขึ้นไป