Samsung Galaxy S24+ 5G (12/512GB)

Samsung Galaxy S24+ 5G (12/512GB)

Samsung Galaxy S24+ 5G (12/512GB)

ราคาปกติ 43,900.-

35,500.-

 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • แพ็กเกจเริ่มต้น 1499

โปรโมชันพิเศษ

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ (สัญญา 12 เดือน)

การรับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษผ่าน dtac online store, Chat&Shop
สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 3 เดือนขึ้นไป

37,800.-

ราคาปกติ 43,900.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,800 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1699 ขึ้นไป

38,500.-

ราคาปกติ 43,900.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,600 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1499 ขึ้นไป

39,600.-

ราคาปกติ 43,900.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,200 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1199 ขึ้นไป

40,700.-

ราคาปกติ 43,900.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 900 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 899 ขึ้นไป

41,400.-

ราคาปกติ 43,900.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 700 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป

สมาร์ทโฟน และ แทปเล็ตราคาพิเศษ
สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป

38,500.-

ราคาปกติ 43,900.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1499 ขึ้นไป

39,600.-

ราคาปกติ 43,900.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1199 ขึ้นไป

40,700.-

ราคาปกติ 43,900.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 899 ขึ้นไป

41,400.-

ราคาปกติ 43,900.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป