Honor X6a

Honor X6a

Honor X6a

ราคาปกติ 3,999.-

1,299.-

  • ค่าบริการล่วงหน้า 700 บาท
  • แพ็กเกจเริ่มต้น 699

โปรโมชันพิเศษ

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ (สัญญา 12 เดือน)

การรับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษผ่าน dtac online store, Chat&Shop
สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 3 เดือนขึ้นไป

1,299.-

ราคาปกติ 3,999.-
  • ค่าบริการล่วงหน้า 700 บาท
  • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป

1,599.-

ราคาปกติ 3,999.-
  • ค่าบริการล่วงหน้า 600 บาท
  • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 599 ขึ้นไป

1,999.-

ราคาปกติ 3,999.-
  • ค่าบริการล่วงหน้า 500 บาท
  • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 499 ขึ้นไป