อนาคตดิจิทัลไทย
พร้อมแล้วเพื่อคุณทุกคน

บริษัทโทรคมนาคม-เทคโนโลยี ภายใต้ชื่อบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นแรงกล้าที่จะให้บริการคนไทยทุกคนและลูกค้าใหม่ในภูมิภาค โดยยกระดับเครือข่ายและบริการดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน เชื่อมโยงผู้บริโภคและธุรกิจ ให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีระดับภูมิภาค สร้างสรรค์บริการใหม่ๆ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เช่น การแพทย์ทางไกล เทคโนโลยีโลกเสมือนมิติใหม่ ทั้ง AR และ VR รถอัจฉริยะ และบ้านอัจฉริยะ

วิสัยทัศน์

บริษัทมุ่งมั่นเป็นผู้นำเทคโนโลยีโทรคมนาคมของไทย ที่จะเปลี่ยนผ่านวิถีชีวิตคนไทย และขับเคลื่อนธุรกิจ ให้ก้าวขึ้นสู่แถวหน้าของเศรษฐกิจดิจิทัลระดับโลก

พันธกิจ

พัฒนาระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง เปี่ยมด้วยคนเก่งรุ่นใหม่ด้านดิจิทัล พร้อมด้วยศักยภาพเทคโนโลยี และการนำเสนอนวัตกรรมบริการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้า ตลอดจนสร้างสังคมที่เติบโตอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์สู่เป้าหมาย
ที่เป็นจริง

เป็นผู้นำด้านโครงข่ายและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างแท้จริง

ผสานศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม โมบายล์ บรอดแบนด์ และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัล อาทิ ดาต้าเซ็นเตอร์มาตรฐานสากล ระบบคลาวด์ ที่จะสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ยอดเยี่ยมเหนือใคร รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการต่อยอดสู่นวัตกรรมบริการดิจิทัลต่างๆ เพื่อคนไทย ทั้ง IoT, AI Analytic, ML, Cyber Security ที่จะช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนวิถีดิจิทัล ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

สร้างมาตรฐานประสบการณ์ใหม่เพื่อลูกค้า

ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยวิเคราะห์ เติมเต็มไลฟ์สไตล์ลูกค้าได้ตรงใจมากขึ้น ทั้งการนำเสนอสินค้าบริการ สิทธิพิเศษ ตลอดจนการเข้าถึงช่องทางแบบไร้รอยต่อในทุกจุดบริการ ผ่านการผนึกพลังทั้งออฟไลน์ในเครือทั่วประเทศและออนไลน์แบบ 24 ชม. (O2O) ทำให้ลูกค้าได้สัมผัสสุดยอดประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง

เติมเต็มชีวิตอัจฉริยะเพื่อทุกไลฟ์สไตล์

ส่งมอบประสบการณ์ชีวิตอัจฉริยะ ยกระดับวิถีชีวิตและมาตรฐานความเป็นอยู่ ทั้งความสะดวกสบาย การดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย และการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ที่จะไม่จำกัดเฉพาะชีวิตคนเมืองเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมคนไทยทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ผ่านเครือข่ายสื่อสารดิจิทัลที่กว้างไกลและครอบคลุมยิ่งขึ้น

เติบโตเป็นผู้นำนอกเหนือจากบริการหลัก

เดินหน้าขยายธุรกิจพร้อมรับมือกับความท้าทายด้านดิจิทัลที่เกิดขึ้นตลอดเวลา โดยจะมุ่งพัฒนานวัตกรรมที่เป็นดิจิทัลโซลูชัน และนำศักยภาพระบบนิเวศดิจิทัลที่ครบวงจร ร่วมขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเท่าเทียมทางดิจิทัลในทุกภาคส่วน ทั้งการสร้างประสบการณ์ใหม่อย่างไร้รอยต่อให้กับลูกค้า รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กรธุรกิจได้เติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนร่วมสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลระดับมหภาคให้สมบูรณ์ได้เร็วยิ่งขึ้น

ยกระดับมาตรฐานลูกค้าองค์กร

เร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของภาคธุรกิจ ทั้งผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง ธุรกิจองค์กรขนาดใหญ่ และภาคอุตสาหกรรม โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ อาทิ IoT, Robotics, AI, Analytics และ Blockchain พร้อมร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและนอกประเทศ พัฒนานวัตกรรมโซลูชันครอบคลุมทุกมิติ เพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ

สร้างสุดยอดองค์กรที่น่าทำงาน

เป็นองค์กรแถวหน้าที่ขับเคลื่อนด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการทำงาน ดึงดูดคนเก่งที่มีความรู้ความสามารถจากทั่วโลก สนับสนุนกลุ่มคนหลากหลาย ครอบคลุมทุกความแตกต่าง ควบคู่กับการสร้างคนให้มีจิตวิญญาณเป็นเจ้าของกิจการ เป็นที่ทำงานที่ตอบโจทย์ความคาดหวังของผู้มีความสามารถทุกเจเนอเรชัน พร้อมส่งเสริมสวัสดิการและการมีสุขภาวะที่ดี

ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างคุณค่าในระยะยาว

มุ่งเน้นการนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม มาร่วมสร้างคุณค่าที่แท้จริงให้กับทุกชีวิต นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุม 3 มิติ ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจและธรรมาภิบาล ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม

ให้ชีวิตคุณดียิ่งกว่า
กับสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น

คำถามที่พบบ่อย

 • การรวมกันในครั้งนี้ ลูกค้าแบรนด์ดีแทคต้องปรับเปลี่ยนอะไรหรือไม่ เช่น เปลี่ยนซิมการ์ด แพ็กเกจ หรือสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ?

  ลูกค้าแบรนด์ดีแทคสามารถใช้บริการได้เหมือนเดิมตามปกติ ไม่ต้องเปลี่ยนซิมการ์ด หรือมือถือ อีกทั้งสามารถใช้บริการได้ต่อเนื่องตามแพ็กเกจปัจจุบันที่ใช้งานโดยไม่มีผลกระทบต่อบริการ รวมทั้งรับสิทธิพิเศษต่างๆ เหมือนเดิม

 • กรณีลูกค้าองค์กรหรือคู่ค้าจะต้องเปลี่ยนแปลงใดๆ หรือไม่?

  สำหรับลูกค้าองค์กรหรือคู่ค้าของ TUC จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น แต่สำหรับ ลูกค้าหรือคู่ค้าของ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด หรือ DTN ธุรกรรมทั้งหมดที่เคยทำภายใต้ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด หรือ DTN เช่น การขาย การรับเงิน การออกใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี การสั่งซื้อ การรับสินค้า การจ่ายเงิน เป็นต้น จะเปลี่ยนเป็นดำเนินการภายใต้ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ที่อยู่ เลขที่ 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105553045044 นับตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะได้ติดต่อแจ้งลูกค้าองค์กรและคู่ค้าให้ทราบต่อไป

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้กับบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด หรือ DTN จะถูกนำไปใช้ข้อมูลอย่างไร และ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด หรือ TUC มีแนวทางบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างไร?

  บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด หรือ DTN และ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด หรือ TUC ยึดมั่นในมาตรฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลและสิทธิส่วนบุคคลในระดับสูงสุดเพื่อลูกค้ามาโดยตลอด ภายหลังการรวมกัน การใช้ การเข้าถึง เก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทั้งแบรนด์ดีแทคและแบรนด์ทรูมูฟ เอช จะเป็นตามที่ได้แจ้งและรับความยินยอมจากลูกค้า กรณีถ้ามีการใช้ภายใต้เงื่อนไขหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้สามารถกระทำได้

 • หากมีข้อสงสัยหรือสนใจสมัครเป็นลูกค้าแบรนด์ทรูมูฟ เอช หรือดีแทค จะสามารถติดต่อช่องทางใดได้บ้าง?

  เรายินดีที่ได้ต้อนรับทุกท่านในฐานะลูกค้าของเรา โดยท่านที่สนใจสามารถเลือกแพ็กเกจที่ตอบโจทย์ดีที่สุดได้จากผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายของเราจากแบรนด์ทรูมูฟ เอช และแบรนด์ดีแทค หากมีคำถามหรือข้อสงสัย หรือต้องการสมัครใช้บริการทรูมูฟ เอช สามารถติดต่อ True Call Center โทร. 1242 หรือศูนย์บริการทรูใกล้บ้านคุณทุกสาขา และหากต้องการสมัครใช้บริการดีแทค สามารถติดต่อ dtac Call Center โทร. 1678 (ลูกค้าธุรกิจดีแทค โทร. 1431) หรือที่ศูนย์บริการดีแทคใกล้บ้านคุณทุกสาขา สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.true.th หรือ www.dtac.co.th