vivo V30 5G

vivo V30 5G

vivo V30 5G

ราคาปกติ 14,999.-

9,299.-

 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,200 บาท
 • แพ็กเกจเริ่มต้น 1199

โปรโมชันพิเศษ

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ (สัญญา 12 เดือน)

การรับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษผ่าน dtac online store, Chat&Shop
สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 3 เดือนขึ้นไป

9,299.-

ราคาปกติ 14,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,200 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1199 ขึ้นไป

11,099.-

ราคาปกติ 14,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 700 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป

สมาร์ทโฟน และ แทปเล็ตราคาพิเศษ
สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป

9,299.-

ราคาปกติ 14,999.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1199 ขึ้นไป

10,399.-

ราคาปกติ 14,999.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 899 ขึ้นไป

11,099.-

ราคาปกติ 14,999.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป

ลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือน (สัญญา 6 เดือน)

11,449.-

ราคาปกติ 14,999.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1199 ขึ้นไป

11,999.-

ราคาปกติ 14,999.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 899 ขึ้นไป

12,349.-

ราคาปกติ 14,999.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ (สัญญา 6 เดือน)

11,449.-

ราคาปกติ 14,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 600 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1199 ขึ้นไป

11,999.-

ราคาปกติ 14,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 400 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 899 ขึ้นไป

12,349.-

ราคาปกติ 14,999.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 300 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป