คณะผู้บริหารบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันนี้ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ควบรวมภายใต้ชื่อ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช
ประธานคณะผู้บริหาร

นายชารัด เมห์โรทรา
รองประธานคณะผู้บริหาร
นายนกุล เซห์กัล
หัวหน้าคณะผู้บริหาร (ร่วม) ด้านการเงิน
นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ
หัวหน้าคณะผู้บริหาร (ร่วม) ด้านการเงิน
นายเอกราช ปัญจวีณิน
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านดิจิทัล
นางสาวศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล
นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกิจการองค์กร (รักษาการ)
นายจอน โอมุนด์ เรฟฮัก
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรานส์ฟอร์มเมชั่น
นายฐานพล มานะวุฒิเวช
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด
นายอมาเรช คูมาร์
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการขาย
นายพิชิต ธันโยดม
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลุ่มธุรกิจองค์กร
นายประเทศ ตันกุรานันท์
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี
นางสาวทิพยรัตน์ แก้วศรีงาม
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการจัดการระดับภูมิภาค