โปรโมชั่นสมาร์ทโฟน

สัมผัสประสบการณ์ใหม่
ในอวกาศไปกับน้องตัวดี

เกมน้องตัวดี In Space สามารถ
ร่วมสนุกได้ง่าย ๆ มาชิงที่ 1 กันได้เลย

1. เล่นเกมได้ที่ dtac app

2. การใช้งานครบทุก 50 บาท
รับ 1 สิทธิ์ในการเล่นเกม

3. ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้เล่นฟรี
ในครั้งแรกและจะเริ่มนับสิทธิ์
การใช้งานครบ 50 บาท หลังจาก
ที่เล่นเกมครั้งแรกเสร็จสิ้น

4. เล่นได้คะแนนสูงสุด 10 อันดับ
แรกในแต่ละสัปดาห์ รับรางวัลไปเลย

ของรางวัล

ของรางวัลประจำสัปดาห์ที่ 1-4

รางวัลผู้ชนะอันดับที่ 1

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุด
ระยะเวลา 1 ปี มูลค่า 13,200 บาท

จำนวน 1 รางวัล

รางวัลผู้ชนะอันดับที่ 2-4

เติมเงินออนไลน์ ดีแทค
มูลค่า 2,000 บาท

จำนวน 3 รางวัล

รางวัลผู้ชนะอันดับที่ 5-10

บัตรของขวัญ Tesco Lotus
มูลค่า 900 บาท

จำนวน 6 รางวัล

ของรางวัลประจำสัปดาห์ที่ 5-8

รางวัลผู้ชนะอันดับที่ 1

โทรศัพท์มือถือรุ่น Vivo : V19
มูลค่า 11,999 บาท

จำนวน 1 รางวัล

รางวัลผู้ชนะอันดับที่ 2-4

เติมเงินออนไลน์ ดีแทค
มูลค่า 4,000 บาท

จำนวน 3 รางวัล

รางวัลผู้ชนะอันดับที่ 5-10

บัตรของขวัญ Tesco Lotus
มูลค่า 900 บาท

จำนวน 6 รางวัล

  • ผู้ที่ได้รับของรางวัลต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ใช้หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่ายดีแทคระบบเติมเงิน อย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้ว (“ผู้ร่วมกิจกรรม”) และจะต้องเป็นลูกค้าเครือข่ายดีแทคระบบเติมเงินจนถึงช่วงเวลาการรับของรางวัล และการใช้สิทธิ์ของรางวัลนั้น ๆ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน, หรือเรียกคืนของรางวัลทั้งหมด หากพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการใช้สิทธิ์ร่วมรายการโดยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ทุจริต ปลอมแปลง ฉ้อฉล ไม่ว่ากรณีใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการนี้
    หากทางบริษัทฯ พบว่าผู้ที่ได้รับของรางวัลมีการกระทำดังกล่าวภายหลัง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ชนะลำดับถัดไป

เงื่อนไขการใช้บริการ

  • เงื่อนไขและข้อกำหนดกิจกรรม
  • ของรางวัล
  • เงื่อนไขการรับรางวัล
  • การประกาศผู้ชนะประจำสัปดาห์