โปรโมชั่นสมาร์ทโฟน

สมาร์ทโฟนขายดี

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ดังนี้

ประธานกรรมการ
นายบุญชัย เบญจรงคกุล

รองประธานกรรมการ
นายเพตเตอร์ บอเร่ เฟอร์เบิร์ค

กรรมการอิสระ
นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์

กรรมการอิสระ
นางปรารถนา มงคลกุล

กรรมการอิสระ
นางกมลวรรณ วิปุลากร

กรรมการอิสระ
นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม

กรรมการ
นายซเวเร่ เพ็ดเดอร์เซ็น

กรรมการ
นางทูเน่ ริปเปล

กรรมการ
นายคริสเตียน วูฟ ซอนเดอร์การ์ด

กรรมการ
นายราเกซ เจน