คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ดังนี้

นายบุญชัย เบญจรงคกุล
ประธานกรรมการ

นายเยอเก้น คริสเตียน อาเร้นท์ โรสทริป
รองประธานกรรมการ
นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์
กรรมการอิสระ
นางปรารถนา มงคลกุล
กรรมการอิสระ
นางกมลวรรณ วิปุลากร
กรรมการอิสระ
นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม
กรรมการอิสระ
นายโทมัส อเล็กซานเดอร์ ไทโฮลด์
กรรมการ
นางทูเน่ ริปเปล
กรรมการ
นายฮากุน บรัวเซ็ท เชิร์ล
กรรมการ
นายราเกซ เจน
กรรมการ