แอป dtac call


รวมทุกเบอร์ที่คุณใช้ในเครื่องเดียว

ดาวน์โหลดแอปฟรีที่

*ลูกค้าที่ใช้โทรศัพท์ iOS สามารถดาวน์โหลด dtac Call application จาก App Store และใช้งานได้ตามปกติ
**ลูกค้าที่ใช้โทรศัพท์ Android ไม่สามารถดาวน์โหลด dtac Call application จาก Google Play ได้ในขณะนี้
เนื่องจากอยู่ระหว่างการแก้ไขให้เหมาะสม
***ลูกค้าที่ใช้โทรศัพท์ Android และมี dtac Call application อยู่แล้ว สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ดีแทคขอแจ้งว่าแอป dtac call (รวมทุกเบอร์ที่คุณใช้ในเครื่องเดียว)
จะหยุดให้บริการในวันที่ 11 ต.ค. 66 เป็นต้นไป กรณีใช้งานต่างประเทศแนะนำใช้งาน wifi calling เพียงเปิดการตั้งค่าที่ตัวเครื่อง ทั้งนี้ท่านยังคงสามารถใช้บริการอื่นๆ จากดีแทคได้ตามปกติ หากต้องการรับซิมการ์ดสำหรับเบอร์อื่นๆในแอป สามารถรับซิมใหม่ฟรี เพียงนำบัตรประชาชนไปที่ศูนย์บริการดีแทคทั่วประเทศ
*กรณีใช้งาน wifi calling ในต่างประเทศ ควรเปิดใช้งานคู่กับ airplane mode เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดค่าบริการโทรออก-รับสายในต่างประเทศ (ตามอัตรา roaming ในประเทศนั้นๆ)
wifi calling | VoWiFi (ตั้งค่าบนเมนูตัวเครื่องโดยไม่ต้องดาวน์โหลดติดตั้ง app) https://www.dtac.co.th/network/wifi-calling.html

รวมทุกเบอร์ที่คุณใช้
ในเครื่องเดียว

 • โทรออก-รับสายทุกเบอร์ที่คุณใช้ในแอปเดียว
 • รับ-ส่ง SMS ทุกเบอร์ที่คุณใช้ในแอปเดียว
 • ใช้งานได้ทุกที่ทั่วโลกในอัตราค่าโทรเหมือนอยู่ไทย

หมายเหตุ บริการนี้ ใช้ได้ทั้งลูกค้าดีแทคเติมเงิน
รายเดือน
และลูกค้า ซิม GO INTER
เท่านั้น

คุณสมบัติ

เพิ่มเบอร์ที่คุณใช้งาน
ได้สูงสุด 5 เบอร์

ใช้งานสะดวกแม้อยู่
ต่างประเทศในอัตราค่าบริการ
เหมือนอยู่ไทย

โทรออก-รับสาย และ
รับ-ส่ง SMSได้ทุกเบอร์
สะดวกทุกที่ทุกเวลา

กดรับสิทธิ์
ได้ทุกเบอร์

วิธีใช้งาน

1 ลงทะเบียน

2 กรอกเบอร์ดีแทค

3 กรอกรหัสยืนยันตัวตน

4 สร้างรหัสผ่าน

5 การโทรออก

6 จัดการเบอร์โทรเข้า

7 เลือกเบอร์โทรออก

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน

เงื่อนไขและข้อตกลง

 1. dtac call แอปพลิเคชั่น เป็นบริการสำหรับผู้ใช้บริการดีแทค เพื่อใช้รวมเลขหมายได้สูงสุด 5 เลขหมาย สำหรับโทรออก-รับสาย ในรูปแบบของเสียงและการรับ-ส่งข้อความ โดยต้องเป็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนรุ่นที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชั่น 10 และ Android เวอร์ชั่น Jelly Bean.4.1.X ขึ้นไป
 2. การเริ่มต้นใช้งานแอปพลิเคชั่น dtac call ผู้ใช้บริการต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นผ่านทาง App Store หรือ Google Play Store ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟนที่ใช้อยู่ และต้องลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ให้เรียบร้อย โดยขั้นตอนการสมัครเพื่อใช้บริการ dtac call มีเงื่อนไขดังนี้
  1. 2.1. เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สามารถใช้งานกับแอพพลิเคชั่นนี้ได้ จะต้องเป็นเลขหมายที่ให้บริการโดยบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัดเท่านั้น
  2. 2.2. เมื่อทำการลงทะเบียน ผู้ใช้บริการจะได้รับรหัส OTP (One Time Password) ในรูปของข้อความสั้น SMS (Short Message Service) ในการลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกและสำหรับการเพิ่มเบอร์ โดยรหัส OTP จะมีอายุใช้งานภายใน 15 นาที นับแต่ได้รับ หากเกินเวลาดังกล่าว ต้องขอรหัส OTP ใหม่
  3. 2.3. การตั้งค่ารหัสผ่าน (Password) จะต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ถึง 16 หลัก โดยจะต้องประกอบด้วยตัวเลข และตัวอักษรภาษาอังกฤษผสมกัน เพื่อใช้เป็นรหัสประจำตัวของผู้ใช้บริการในการ Log In โดยรหัสผ่านที่ใช้จะสามารถใช้ได้กับทุกเลขหมายที่ทำการเพิ่มเข้าไปใน dtac call
   ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านนี้ได้เองในภายหลังตามเงื่อนไขและขั้นตอนที่ผู้ให้บริการกำหนด
 3. การลงชื่อเข้าใช้งาน เพื่อใช้บริการ dtac call
  1. 3.1. เมื่อผู้ใช้บริการได้สมัครเพื่อใช้บริการ dtac call ตามขั้นตอนและวิธีการที่ผู้ให้บริการกำหนดเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้บริการจึงสามารถลงชื่อเข้าใช้ เพื่อใช้บริการ dtac call ได้
  2. 3.2. ผู้ใช้บริการสามารถทำการลงชื่อเข้าใช้ ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ตามที่ผู้ให้บริการจะได้กำหนดเพิ่มเติม) เพียง 1 (หนึ่ง) เครื่องต่อการใช้งานแต่ละครั้งเท่านั้น หากมีการลงชื่อเข้าใช้ด้วยเบอร์เดิมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องอื่น เครื่องโทรศัพท์ที่ได้ลงชื่อเข้าใช้ก่อนหน้าจะลงชื่อออกจากระบบอัตโนมัติ
  3. 3.3. ชื่อบัญชีผู้ใช้ (Account)คือ เลขหมายโทรศัพท์ที่ได้เพิ่มเข้าไปในแอปพลิเคชั่น เลขหมายใดก็ได้
 4. การรีเซตรหัสผ่าน (Reset Password) กรณีลืมรหัสผ่านที่ใช้ในบริการ dtac call
  1. 4.1. กรณีลืมรหัสผ่าน ผู้ใช้บริการต้องกดปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน” และระบุเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ในการสมัครเพื่อใช้บริการ dtac call และระบุรหัสยืนยัน จำนวน 4 หลัก ที่ได้รับทาง OTP เพื่อปลดล็อค และตั้งค่ารหัสผ่านความยาวอย่างน้อย 8 ถึง 16 หลัก ที่ประกอบด้วยทั้งตัวอักษรและตัวเลข
  2. 4.2. ผู้ให้บริการจะระงับการใช้บริการ dtac call โดยอัตโนมัติทันที หากผู้ใช้บริการใส่รหัสผ่านเพื่อทำรายการ ผิดติดต่อกันมากกว่าจำนวนครั้งที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้
   ทั้งนี้ ผู้ให้บริการอาจกำหนดเพิ่มเติม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอน และเงื่อนไขในการตั้งค่ารหัสผ่าน ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ
 5. การเพิ่มเบอร์ใน dtac call
  1. 5.1. ผู้ใช้บริการสามารถเพิ่มเลขหมาย เพื่อใช้บริการแอปพลิเคชั่น dtac call ได้สูงสุด 5 เลขหมายต่อ 1 บัญชีผู้ใช้บริการ โดยทั้ง 5 เลขหมาย จะต้องจดทะเบียน หรือลงทะเบียนด้วยชื่อและหมายเลขบัตรประชาชนเดียวกันเท่านั้น
  2. 5.2. เลขหมายทั้ง 5 เลขหมายที่ถูกเพิ่มในบัญชีผู้ใช้เดียวกัน จะใช้รหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานเดียวกัน
 6. เลขหมายที่สมัครและเพิ่มเข้ามาในบริการ dtac call จะถูกปิดบริการ call forward และ Voice mail ทันทีเพื่อให้เลขหมายข้างต้นสามารถรับสายผ่าน dtac call ได้ ดังนั้นการตั้งค่าใดๆเกี่ยวกับบริการ call forward และ Voice mail จะถูกยกเลิกทันที
 7. คุณภาพการใช้งานขึ้นกับคุณภาพสัญญาณ WiFi หรืออินเทอร์เน็ตที่กำลังเชื่อมต่อ
 8. การใช้บริการแอปพลิเคชั่น dtac call โทรไปยังเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉิน หรือเลขหมายโทรด่วนต่างๆ จะไม่สามารถแจ้งพิกัดที่ผู้ใช้บริการอยู่ได้อัตโนมัติ
 9. อัตราค่าใช้บริการในการโทรออก-รับสาย
  1. 9.1. ขณะใช้งานในประเทศไทย
   • คิดค่าบริการในอัตราเดียวกับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามแพ็กเกจปัจจุบันของผู้ใช้บริการที่ใช้งานอยู่กับเลขหมายนั้นๆ โดยหักจากจำนวนที่ใช้งานได้ตามแพ็กเกจ และไม่เสียค่าบริการในการรับสาย หากผู้ใช้บริการไม่ได้สมัครแพ็กเกจไว้ จะต้องเสียค่าบริการตามอัตราส่วนเกินที่กำหนดไว้ในโปรโมชั่นที่ใช้งานอยู่
  2. 9.2. ขณะใช้งานในต่างประเทศ
   • ผู้ใช้งานต้องปิดการเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์ และทำการเชื่อมต่อสัญญาณ WiFi ตลอดการใช้งานเท่านั้น เพื่อป้องกันการถูกคิดค่าบริการโทรออกและ/หรือรับสายผ่านบริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ (International Roaming) เมื่ออยู่ต่างประเทศ
   • การใช้บริการแอปพลิเคชั่น dtac call โทรกลับเลขหมายโทรศัพท์ในประเทศไทย หมายรวมถึงเลขหมายโทรศัพท์มือถือ, บ้าน และสายด่วนที่จดทะเบียนในประเทศไทย คิดค่าบริการในอัตราเดียวกับการโทรออกในประเทศไทย ตามแพ็กเกจปัจจุบันของผู้ใช้บริการที่ใช้งานอยู่กับเลขหมายนั้นๆ โดยหักจากจำนวนที่ใช้งานได้ตามแพ็กเกจ และไม่เสียค่าบริการในการรับสาย หากผู้ใช้บริการไม่ได้สมัครแพ็กเกจไว้ จะต้องเสียค่าบริการตามอัตราส่วนเกินที่กำหนดไว้ในโปรโมชั่นที่ใช้งานอยู่
   • การโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์ประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่เลขหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะถูกคิดค่าบริการในอัตราโทรทางไกลระหว่างประเทศ (IDD) โดยจะคิดค่าบริการเสมือนผู้ใช้บริการอยู่ในประเทศไทยและโทรทางไกลออกไปยังประเทศนั้นๆ
  3. 9.3. การรับสายทุกกรณี ไม่มีค่าบริการ
 10. อัตราค่าใช้บริการรับ-ส่งข้อความ (SMS)
  1. 10.1. การส่งข้อความหาเบอร์ประเทศไทย จะคิดค่าบริการตามอัตราแพ็กเกจปัจจุบันของผู้ใช้บริการ โดยหักหรือคิดค่าบริการจากจำนวนที่ใช้งานได้ตามแพ็กเกจปกติ
  2. 10.2. การส่งข้อความหาเบอร์ต่างประเทศ จะคิดค่าบริการโทรต่างประเทศ (IDD)
  3. 10.3. การรับข้อความ (SMS) ฟรี
 11. บริการนี้อาจไม่สามารถใช้ได้บางประเทศที่มีมาตรการควบคุมการใช้งานโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต (VoIP)
 12. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการได้เท่าที่จำเป็นตามที่กฎหมายกำหนด  เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการปรับปรุงและ/หรือการบริหารจัดการกิจการโทรคมนาคมและ/หรือการให้บริการโทรคมนาคม  รวมถึงการวิเคราะห์และวางแผนทางการตลาดและกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ และยินยอมให้ผู้ให้บริการแจ้งข้อมูล ข่าวสาร รายการส่งเสริมการขาย และข้อเสนอต่างๆเกี่ยวกับการสมัคร และการซื้อขาย สินค้า หรือบริการต่างๆของผู้ให้บริการ ตลอดจนการให้บริการใดๆ ร่วมกับบุคคลอื่น  ซึ่งรวมถึงยินยอมให้ผู้ให้บริการสามารถเปิดเผย ส่ง และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลภายนอกทั้งที่อยู่ในประเทศและนอกประเทศได้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวเท่าที่จำเป็นตามที่กฎหมายกำหนดและที่มีมาตรฐานการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลในระดับเดียวกันได้
 13. กรณีผู้ใช้บริการประสงค์จะเปลี่ยนแปลง ระงับ และ/ยกเลิกการการใช้บริการต่างๆ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่ผู้ให้บริการ กำหนดไว้แล้ว เมื่อผู้ให้บริการ ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงระงับ และหรือยกเลิกการใช้บริการให้แก่ผู้ใช้บริการเรียบร้อยแล้ว ให้ถือว่าบรรดาหนังสือเอกสารและข้อมูลที่ผู้บริการเก็บรวมรวม เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้
 14. ข้อตกลง และความยินยอมนี้ เป็นส่วนเพิ่มเติม และใช้ร่วมกับ ข้อตกลง และเงื่อนไขการให้บริการต่างๆ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ซื้อ หรือสมัคร ใช้บริการไว้แล้ว
 15. ผู้ใช้บริการขอรับรองว่าผู้ใช้บริการได้อ่าน และทำความเข้าใจข้อตกลง และเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการ นี้แล้ว การกระทำใดๆ ของผู้ใช้บริการเพื่อเป็นการยืนยันการทำธุกรรม เช่น การลงลายมือชื่อ หรือการกระทำใดๆ หากได้กระทำไปโดยการใช้รหัสผ่าน (OTP) หรือการยอมรับข้อตกลงในคำขอใช้บริการและเอกสารแนบท้ายประกอบคำขอใช้บริการอื่นๆ  ผู้ใช้บริการตกลงให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์นับแต่เวลาที่มีการยืนยันทำธุรกรรม และให้มีผลผูกพันผู้ใช้บริการเสมือนหนึ่งได้กระทำโดยผู้ใช้บริการเอง รวมทั้งให้ถือว่าเป็นการที่ผู้ใช้บริการได้ลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านทาง dtac call ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบของผู้ให้บริการ และถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลง ยินยอม ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ข้างต้นทุกประการ
 16. บริการ dtac call สำหรับผู้ใช้บริการสื่อสารส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์ เพื่อแสวงหาผลกำไรไม่ว่าในรูปแบบใด อาทิ การนำไปใช้เพื่อให้บริการ Voice over IP หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ หากข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีการนำบริการไปใช้ในลักษณะที่ผู้ให้บริการไม่อนุญาต ขอสงวนสิทธิ์ระงับหรือยกเลิกการให้บริการ และ/หรือยกเลิกสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายทันที โดยผู้ใช้บริการสละสิทธิ์เรียกร้องทุกประการที่เกิดขึ้นจากการระงับหรือยกเลิกการให้บริการ
 17. บริการ dtac call ให้บริการโดยบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการได้ที่ http://www.dtac.co.th/info/dtac-call.html หรือ โทร.1678