ยินดีต้อนรับสู่บริการ dtac eService

เข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขดีแทค

กรุณาใส่รหัส OTP ที่เราส่งไปยัง

ไม่ได้รับรหัส OTP? 00:30s

โปรโมชั่นสมาร์ทโฟน

x

กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์ 10 หลัก

กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์ดีแทค 10 หลักให้ถูกต้อง

กรอกรหัส 4 หลักที่ได้จาก sms ของคุณ

คุณกำลังเข้าระบบด้วยเบอร์ เปลี่ยน
กรุณากรอกรหัสผ่าน 4 หลักให้ถูกต้อง

หมายเลขน่ารู้ ดีแทครายเดือน

หมายเลขน่ารู้ ดีแทครายเดือน

ฟรี! ทางลัดง่ายๆ ทำได้เองทุกเวลา ให้คุณเช็กข้อมูลใช้บริการในปัจจุบันได้หลากหลาย

 1. 1 เช็กรายละเอียดแพ็กเกจปัจจุบันของคุณ (แพ็กเกจหลักและแพ็กเกจเสริม)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *103*8#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) -

 2. 2 เช็กยอดค่าบริการค้างชำระ ยอดใช้งานระหว่างรอบบิล และเช็กยอดคงเหลือของแพ็กเกจหลัก และแพ็กเกจเสริม

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *121#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) กด *1811

 3. 3 เช็กยอดการใช้งานแพ็กเกจหลักและแพ็กเกจเสริม (โทร, Internet, SMS, MMS)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *121*1#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) กด *1811 กด 1

 4. 4 เช็กยอดการใช้งานและยอดคงเหลือของดีแทคโบนัส

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *121*4#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) กด *1888 กด 2

 5. 5 เช็กวงเงินค่าใช้บริการ

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *121*8#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) -

 6. 6 เช็กยอดการใช้งาน Data Roaming

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *121*14#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) -

 1. 1 เช็กยอดคงเหลือของแพ็กเกจหลักและแพ็กเกจเสริม

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *121*6#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) กด *1811 กด 2

 1. 1 ศูนย์รวม รายละเอียดแพ็กเกจ, สมัคร, ยกเลิก (ทั้งแพ็กเกจหลักและเสริม)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) รายละเอียดเพิ่มเติม

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) -

 1. 1 One Stop Service

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) -

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) กด *1888

 2. 2 สมัครบริการ SMS แจ้งยอดค่าโทรอัตโนมัติแบบรายวันและรายสัปดาห์

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) -

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) กด *18882

 3. 3 บริการควบคุมวงเงิน

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) เช็กยอดควบคุมที่ตั้งไว้ กด *146#​​
  สมัคร , แก้ไขยอดที่ควบคุม กด *146*1*ยอดควบคุม#
  ยกเลิกบริการตั้งยอดที่ควบคุม กด *146*2#​​

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) กด *18882

 4. 4 ชำระค่าบริการผ่านบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิต

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) -

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) กด *18883

 1. 1 บริการทำรายการอัตโนมัติ

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) -

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) กด *777

 2. 2 บริการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ และการลงทะเบียนแสดงตน

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *102#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) -

 3. 3 ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ว่าอยู่ในเครือข่ายดีแทคหรือไม่

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *102*08XXXXXXXX#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) -

 4. 4 ตรวจสอบพื้นที่การใช้งานของหมายเลขโทรศัพท์

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *102*1*08XXXXXXXX#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) -

 5. 5 เปิดใช้บริการ sms แจ้งเตือนค่าใช้บริการ internet

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *104*61#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) -

 6. 6 ปิดใช้บริการ sms แจ้งเตือนค่าใช้บริการ internet

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *104*62#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) -

 7. 7 เปิดใช้บริการ dtac internet

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *104*71#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) กด *1004 กด 7

 8. 8 ปิดใช้บริการ dtac internet

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *104*72#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) กด *1004 กด 7

 9. 9 ตั้งค่ามือถือเพื่อใช้งาน Internet และ MMS

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *772#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) กด *1004 กด 7

 10. 10 เปิดใช้บริการข้ามแดนอัตโนมัติ (IR)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *124#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) -

 11. 11 ปิดใช้บริการข้ามแดนอัตโนมัติ (IR)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *124*2#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) -

 12. 12 เปิดใช้บริการ Data Roaming

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *124*4#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) -

 13. 13 ปิดใช้บริการ Data Roaming

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *124*3#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) -

 14. 14 บริการเติมเงินให้ดีแทคเติมเงิน

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *141*หมายเลขดีแทคเติมเงินที่ต้องการเติมเงิน*จำนวนเงินที่จะเติม20, 50, 100, 200, 300, 400, 500#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) กด *1411

 15. 15 บริการแจ้งเบอร์ปลายทางให้โทรกลับ

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *149*08XXXXXXXX#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) กด *1490

 16. 16 โอนสายทุกกรณี (Call Forwarding)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด **21*หมายเลขปลายทาง#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) -

 17. 17 ยกเลิกการโอนสายทุกกรณี (Cancel Call Forwarding)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด ##21#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) -

 18. 18 ตรวจสอบว่าหมายเลขโทรศัพท์ใช้บริการบนโครงข่ายใหม่ TriNet หรือไม่

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *3000#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) กด *3000

 19. 19 บริการรับฝากข้อความเสียง (Voice Mail)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) -

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) ฟัง, เปลี่ยนภาษา กด *1802
  ยกเลิก กด *7080

 20. 20 สมัคร, ยกเลิก บริการแจ้งเบอร์ดีแทค (เพื่อทราบว่าเบอร์ปลายทางที่คุณโทรหาเป็นเครือข่ายดีแทคหรือไม่)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) -

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) กด *7102

 21. 21 บริการเตือนสายที่ไม่ได้รับ (Miss No More)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) -

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) กด *771

 22. 22 เสียงเพลงรอสาย (3 บาท/นาที ไม่รวม VAT)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) -

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) กด *119 หรือ กด *888

 23. 23 dtac call center (ครั้งละ 3 บาท ไม่รวม VAT)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) -

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) กด 1678

 24. 24 dtac call center ผ่าน SMS (ข้อความละ 1 บาท ไม่รวม VAT) พิมพ์รายละเอียดเรื่องที่ต้องการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ส่ง SMS มาที่เบอร์ 16789
  (1 ข้อความ = ภาษาไทย 70 ตัวอักษร/ภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษร)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) 16789

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) -

 25. 25 ศูนย์รวมเบอร์ฟรีบริการฮิต
  (เบอร์โทรเช็กยอด, สมัครแพ็กเกจ, เปิด-ปิดอินเทอร์เน็ต, บริการเสริมอื่นๆ)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *1678#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) -

 26. 26 ยกเลิก SMS สิทธิพิเศษ โฆษณาที่ไม่ได้ส่งจากดีแทค (ใช้บริการได้ทั้งแบบรายเดือนและเติมเงิน)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) -

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) กด *137 กด 1 (ฟรี)

 27. 27 ยกเลิกบริการ SMS ที่สมัครและถูกคิดเงิน (ใช้บริการได้ทั้งแบบรายเดือนและเติมเงิน)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) -

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) กด *137 กด 2 (ฟรี)

 28. 28 ตรวจสอบบริการ SMS ที่สมัครและถูกคิดเงิน (ใช้บริการได้ทั้งแบบรายเดือนและเติมเงิน)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) -

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) กด *137 กด 3 (ฟรี)

 29. 29 รวมเมนูบริการ *165

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *165*0#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) -

 30. 30 เช็กโปรโมชั่นปัจจุบัน

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *165*1#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) -

 31. 31 เช็กยอดใช้งานคงเหลือ

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *165*2#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) -

 32. 32 เช็กวงเงินปัจจุบันและวงเงินคงเหลือที่สามารถใช้งานได้

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *165*3#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) -

 33. 33 Reset Promotion เปลี่ยนเป็นการใช้งานตามจริง

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *165*4#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) -

 34. 34 เลขหมาย USSD/IVR เพื่อผู้บริโภค

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *165*9#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) -

 35. 35 คำประกาศสิทธิผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) -

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) กด *165