หมายเลขน่ารู้ ดีแทครายเดือน

ฟรี! ทางลัดง่าย ๆ ทำได้เองทุกเวลา ให้คุณเช็กข้อมูลใช้บริการในปัจจุบันได้หลากหลาย

 • เช็กยอดการใช้งานปัจจุบัน

  เช็กรายละเอียดแพ็กเกจปัจจุบันของคุณ (แพ็กเกจหลักและแพ็กเกจเสริม)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด *103*8#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  -

  เช็กยอดค่าบริการค้างชำระ ยอดใช้งานระหว่างรอบบิล และเช็กยอดคงเหลือของแพ็กเกจหลัก และแพ็กเกจเสริม

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด *121#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  กด *1811

  เช็กยอดการใช้งานแพ็กเกจหลักและแพ็กเกจเสริม (โทร, Internet, SMS, MMS)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด *121*1#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  กด *1811 กด 1

  เช็กวงเงินค่าใช้บริการ

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด *121*8#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  -

 • เช็กยอดคงเหลือของแพ็กเกจหลักและแพ็กเกจเสริม

  เช็กยอดเงินคงเหลือ ใจดีให้ยืมคงเหลือ และวันหมดอายุ

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด *121*6#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  กด *1811 กด 2

 • บริการเกี่ยวกับการชำระค่าบริการ

  บริการควบคุมวงเงิน

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  ​​ เช็กยอดควบคุมที่ตั้งไว้ กด *146#​​
  สมัคร , แก้ไขยอดที่ควบคุม กด *146*1*ยอดควบคุม#
  ยกเลิกบริการตั้งยอดที่ควบคุม กด *146*2#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  กด *7778

 • บริการอื่น ๆ

  บริการทำรายการอัตโนมัติ

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  -

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  กด *777

  บริการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ และการลงทะเบียนแสดงตน

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด *102#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  -

  ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ว่าอยู่ในเครือข่ายดีแทคหรือไม่

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด *102*08XXXXXXXX#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  -

  ตรวจสอบพื้นที่การใช้งานของหมายเลขโทรศัพท์

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด *102*1*08XXXXXXXX#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  -

  Activate internet alert SMS

  Direct Number (USSD)

  *104*61*9#

  IVR

  -

  Deactivate internet alert SMS

  Direct Number (USSD)

  *104*62*9#

  IVR

  -

  เปิดใช้บริการ dtac internet

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด *104*71#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  กด *1004 กด 7

  ปิดใช้บริการ dtac internet

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด *104*72#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  กด *1004 กด 7

  เปิดใช้บริการข้ามแดนอัตโนมัติ (IR)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด *124#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  -

  ปิดใช้บริการข้ามแดนอัตโนมัติ (IR)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด *124*2#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  -

  เปิดใช้บริการ Data Roaming

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด *124*4#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  -

  ปิดใช้บริการ Data Roaming

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด *124*3#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  -

  บริการเติมเงินให้ดีแทคเติมเงิน

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด *141*หมายเลขดีแทคเติมเงินที่ต้องการเติมเงิน*จำนวนเงินที่จะเติม 20, 50, 100, 200, 300, 400, 500#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  กด *1411

  โอนสายทุกกรณี (Call Forwarding)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด **21*หมายเลขปลายทาง#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  -

  ยกเลิกการโอนสายทุกกรณี (Cancel Call Forwarding)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด ##21#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  กด *1811 กด 2

  บริการรับฝากข้อความเสียง (Voice Mail)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  -

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  ฟัง, เปลี่ยนภาษา กด *1802
  ยกเลิก กด *7080

  สมัคร, ยกเลิก บริการแจ้งเบอร์ดีแทค (เพื่อทราบว่าเบอร์ปลายทางที่คุณโทรหาเป็นเครือข่ายดีแทคหรือไม่)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  -

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  กด *7102

  บริการเตือนสายที่ไม่ได้รับ (Miss No More)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  -

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  กด *771

  เสียงเพลงรอสาย (3 บาท/นาที ไม่รวม VAT)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  -

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  กด *119 หรือ กด *888

  dtac call center (ครั้งละ 3 บาท ไม่รวม VAT)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  -

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  กด 1678

  dtac call center ผ่าน SMS (ข้อความละ 1 บาท ไม่รวม VAT) พิมพ์รายละเอียดเรื่องที่ต้องการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ส่ง SMS มาที่เบอร์ 16789
  (1 ข้อความ = ภาษาไทย 70 ตัวอักษร/ภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษร)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  16789

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  -

  ยกเลิก SMS สิทธิพิเศษ โฆษณาที่ไม่ได้ส่งจากดีแทค (ใช้บริการได้ทั้งแบบรายเดือนและเติมเงิน)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  -

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  ยกเลิก SMS สิทธิพิเศษ โฆษณาที่ไม่ได้ส่งจากดีแทค *777
  ยกเลิกบริการ SMS ที่สมัครและถูกคิดเงิน กด *777
  ตรวจสอบบริการ SMS ที่สมัครและถูกคิดเงิน กด *777

  รวมเมนูบริการ *165

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด *165*0#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  -

  เช็กโปรโมชั่นปัจจุบัน

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด *165*1#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  -

  เช็กยอดใช้งานคงเหลือ

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด *165*2#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  -

  เช็กวงเงินปัจจุบันและวงเงินคงเหลือที่สามารถใช้งานได้

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด *165*3#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  -

  Reset Promotion เปลี่ยนเป็นการใช้งานตามจริง

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด *165*4#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  -

  เลขหมาย USSD/IVR เพื่อผู้บริโภค

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด *165*9#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  กด *1811 กด 2

  คำประกาศสิทธิผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  -

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  กด *165

  ยกเลิกการรับการประชาสัมพันธ์ระบบ IVR

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  -

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  กด *444 หรือ กด 1678 (ดำเนินการยกเลิกให้ภายใน 1 ชม.)

 • เปลี่ยนภาษาในการติดต่อ Call Center, รับ SMS และ IVR จากดีแทค

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด *107*1# สำหรับ ภาษาไทย
  กด *107*9# สำหรับ ภาษาอังกฤษ

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  กด *1007 ( call )
  กด 1 สำหรับ ภาษาไทย
  กด 2 สำหรับ ภาษาอังกฤษ

 • dtac service / tool kits