banner payment channel banner payment channel

ช่องทางการชำระค่าบริการรายเดือน
ง่าย สะดวก และไม่มีค่าธรรมเนียม

 • ธนาคารและบัตรเครดิต

  ชำระผ่านธนาคาร สะดวกสบาย ไม่ยุ่งยาก ชำระ มีหลากหลายบริการให้เลือกชำระ

 • ตัวแทนรับชำระ

  ชำระค่าบริการรายเดือนง่าย ๆ ผ่านเคาน์เตอร์แคชเชียร์ มีหลากหลายบริการให้เลือกชำระ

 • ศูนย์บริการดีแทคทุกสาขา

  ชำระค่าบริการรายเดือนผ่านศูนย์บริการดีแทคทุกสาขา

 • เครื่องให้บริการอัตโนมัติ

  ชำระค่าบริการรายเดือนผ่านเครื่องให้บริการอัตโนมัติหน้าศูนย์บริการดีแทค ฮอลล์

 • dtac Application และ บริการ mydtac eService

  เช็คยอดใช้งาน จ่ายบิล ซื้อแพ็กเสริมง่าย ๆ ทั้งสองบริการ