หมายเลขน่ารู้ดีแทคเติมเงิน

หมายเลขน่ารู้ dtac prepaid

ฟรี! ทางลัดง่ายๆ ทำได้เองทุกเวลา ให้คุณเช็คข้อมูลการใช้บริการในปัจจุบัน

 1. 1 เช็คโปรโมชั่นปัจจุบันของคุณ (โปรโมชั่นหลัก)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *103*8#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) กด *1003

  บริการข้อความสั้นแบบ Interactive (UMB) กด *100# หน้าจอมือถือจะขึ้นเมนูให้เลือกตอบกลับ โดยเลือกแล้วพิมพ์ตอบกลับเมนูหมายเลข 1 และทำตามขั้นตอน

 1. 1 เช็คยอดเงินคงเหลือ ใจดีให้ยืมคงเหลือ และวันหมดอายุ

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *101#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) กด *1001

  บริการข้อความสั้นแบบ Interactive (UMB) กด *100# หน้าจอมือถือจะขึ้นเมนูให้เลือกตอบกลับ โดยเลือกแล้วพิมพ์ตอบกลับเมนูหมายเลข 1 และทำตามขั้นตอน

 2. 2 เช็คยอดใช้งานคงเหลือของโปรเสริมทั้งหมด
  • ซูเปอร์เม้าท์
  • อินเทอร์เน็ต
  • Social content (Line, FB, OperaMini, WhatsApp)
  • SMS & MMS
  • โปรเสริม BlackBerry

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *101*1#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) กด *1001 กด 1

  บริการข้อความสั้นแบบ Interactive (UMB) กด *100# หน้าจอมือถือจะขึ้นเมนูให้เลือกตอบกลับ โดยเลือกแล้วพิมพ์ตอบกลับเมนูหมายเลข 1 และทำตามขั้นตอน

 3. 3 เช็คยอดโบนัส และโบนัสในเครือข่ายคงเหลือ

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *101*5#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) กด *1001 กด 2

  บริการข้อความสั้นแบบ Interactive (UMB) กด *100# หน้าจอมือถือจะขึ้นเมนูให้เลือกตอบกลับ โดยเลือกแล้วพิมพ์ตอบกลับเมนูหมายเลข 1 และทำตามขั้นตอน

  ตั้งแต่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่คิดค่าบริการจากกระเป๋าโบนัสจะปรับเปลี่ยนเป็น 2 บาท/MB  ส่วนการโทรทุกเครือข่าย (2 บาท /นาที) และส่ง SMS, MMS (2 บาท/ข้อความ) ยังคงคิดตามอัตราเดิม

 1. 1 ศูนย์รวม รายละเอียดโปรโมชั่น, สมัคร, ยกเลิก (โปรโมชั่นหลักและโปรโมชั่นเสริม)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) รายละเอียดเพิ่มเติม

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) กด *1003

  บริการข้อความสั้นแบบ Interactive (UMB) -

 1. 1 เติมเงินผ่านบัตรเติมเงิน

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *100*หมายเลขบัตร,รหัสบัตรเติมเงิน#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) กด *1000

  บริการข้อความสั้นแบบ Interactive (UMB) กด *100# หน้าจอมือถือจะขึ้นเมนูให้เลือกตอบกลับ โดยเลือกแล้วพิมพ์ตอบกลับเมนูหมายเลข 3 และทำตามขั้นตอน

 1. 1 ศูนย์รวมบริการใจดี

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) -

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) กด *100

  บริการข้อความสั้นแบบ Interactive (UMB) -

 2. 2 ใจดีให้ยืม

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *110# (ยืม 30 บาท) หรือ กด *110*จำนวนเงินที่ต้องการยืม#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) กด *1010

  บริการข้อความสั้นแบบ Interactive (UMB) -

 3. 3 ใจดีให้โอน

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *112*08XXXXXXXX*จำนวนเงินที่ต้องการโอน20-200#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) กด *1012

  บริการข้อความสั้นแบบ Interactive (UMB) -

 4. 4 ใจดีแจกวัน

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *113*จำนวนวันที่ต้องการ30, 90, 180#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) กด *1013

  บริการข้อความสั้นแบบ Interactive (UMB) -

 5. 5 ใจดีฉุกเฉิน

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *114*08XXXXXXXX#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) กด *1014

  บริการข้อความสั้นแบบ Interactive (UMB) -

 6. 6 ใจดีแปลให้

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) -

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) กด *1021

  บริการข้อความสั้นแบบ Interactive (UMB) -

 7. 7 ใจดีแจ้งเครือข่าย

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) -

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) กด *7102

  บริการข้อความสั้นแบบ Interactive (UMB) -

 1. 1 บริการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ และการลงทะเบียนแสดงตน

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *102#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) กด *1002 กด 1

  บริการข้อความสั้นแบบ Interactive (UMB) กด *100# หน้าจอมือถือจะขึ้นเมนูให้เลือกตอบกลับ โดยเลือกแล้วพิมพ์ตอบกลับเมนูหมายเลข 1 และทำตามขั้นตอน

 2. 2 ตรวจสอบเบอร์มือถือว่าอยู่ในเครือข่ายดีแทคหรือไม่

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *102*08XXXXXXXX#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) -

  บริการข้อความสั้นแบบ Interactive (UMB) -

 3. 3 ตรวจสอบพื้นที่การใช้งานของหมายเลขโทรศัพท์

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *102*1*08XXXXXXXX#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) -

  บริการข้อความสั้นแบบ Interactive (UMB) -

 4. 4 เช็คข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนซิมการ์ด

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) -

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) กด *1002

  บริการข้อความสั้นแบบ Interactive (UMB) -

 5. 5 เช็คเบอร์คนโปรด

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *103*6#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) กด *1003 กด 6

  บริการข้อความสั้นแบบ Interactive (UMB) -

 6. 6 เปิดใช้บริการ sms แจ้งเตือนค่าใช้บริการ dtac prepaid internet

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *104*61#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) -

  บริการข้อความสั้นแบบ Interactive (UMB) -

 7. 7 ปิดใช้บริการ sms แจ้งเตือนค่าใช้บริการ dtac prepaid internet

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *104*62#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) -

  บริการข้อความสั้นแบบ Interactive (UMB) -

 8. 8 เปิดใช้บริการ dtac prepaid internet

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *104*71#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) กด *1004 กด 7

  บริการข้อความสั้นแบบ Interactive (UMB) -

 9. 9 ปิดใช้บริการ dtac prepaid internet

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *104*72#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) กด *1004 กด 7

  บริการข้อความสั้นแบบ Interactive (UMB) -

 10. 10 ตั้งค่ามือถือเพื่อใช้งาน Internet, MMS

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *772#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) กด *1004 กด 7

  บริการข้อความสั้นแบบ Interactive (UMB) -

 11. 11 เช็คยอดการใช้งานแฮปปี้แบงก์จากดีแทค

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *108#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) กด *1020 กด 4

  บริการข้อความสั้นแบบ Interactive (UMB) -

 12. 12 เช็คอายุการใช้งานและอายุการเป็นสมาชิกแฮปปี้แบงก์จากดีแทค

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *108*2#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) -

  บริการข้อความสั้นแบบ Interactive (UMB) -

 13. 13 สมัครบริการบริการระหว่างประเทศ

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *118#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) กด *1018 กด 1

  บริการข้อความสั้นแบบ Interactive (UMB) -

 14. 14 ระงับบริการบริการระหว่างประเทศ

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *118*2#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) กด *1018 กด 1

  บริการข้อความสั้นแบบ Interactive (UMB) -

 15. 15 ตรวจสอบสถานะบริการบริการระหว่างประเทศ

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *118*3#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) กด *1018

  บริการข้อความสั้นแบบ Interactive (UMB) -

 16. 16 โอนสายทุกกรณี (Call Forwarding)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด **21*หมายเลขปลายทาง#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) -

  บริการข้อความสั้นแบบ Interactive (UMB) -

 17. 17 ยกเลิกการโอนสายทุกกรณี (Cancel Call Forwarding)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด ##21#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) -

  บริการข้อความสั้นแบบ Interactive (UMB) -

 18. 18 ตรวจสอบว่าหมายเลขโทรศัพท์ใช้บริการบนโครงข่ายใหม่ TriNet หรือไม่

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *3000#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) กด *3000

  บริการข้อความสั้นแบบ Interactive (UMB) -

 19. 19 บริการรับฝากข้อความเสียง (Voice Mail)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) -

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) ฟัง, เปลี่ยนภาษา กด *1802
  ยกเลิก กด *7080

  บริการข้อความสั้นแบบ Interactive (UMB) -

 20. 20 สมัคร, ยกเลิก บริการแจ้งเบอร์ดีแทค (เพื่อทราบว่าเบอร์ปลายทางที่คุณโทรหาเป็นเครือข่ายดีแทคหรือไม่)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) -

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) กด *7102

  บริการข้อความสั้นแบบ Interactive (UMB) -

 21. 21 บริการไม่โชว์เบอร์ ไม่รับสาย

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) -

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) กด *7103

  บริการข้อความสั้นแบบ Interactive (UMB) -

 22. 22 บริการเลือกรับสายและเลือกไม่รับสาย (Call Screening)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) -

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) กด *7143

  บริการข้อความสั้นแบบ Interactive (UMB) -

 23. 23 บริการเตือนสายที่ไม่ได้รับ (แจ๋ว)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) -

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) กด *771

  บริการข้อความสั้นแบบ Interactive (UMB) -

 24. 24 เสียงเพลงรอสาย (3 บาท/นาที ไม่รวม VAT)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) รายละเอียด

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) กด *119 หรือ กด *888

  บริการข้อความสั้นแบบ Interactive (UMB) -

 25. 25 dtac call center (ครั้งละ 3 บาท ไม่รวม VAT)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) -

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) กด 1678

  บริการข้อความสั้นแบบ Interactive (UMB) -

 26. 26 dtac call center ผ่าน SMS (ข้อความละ 1 บาท ไม่รวม VAT) พิมพ์รายละเอียดเรื่องที่ต้องการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ส่ง SMS มาที่เบอร์ 16789
  (1 ข้อความ = ภาษาไทย 70 ตัวอักษร/ภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษร)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) 16789

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) -

  บริการข้อความสั้นแบบ Interactive (UMB) -

 27. 27 ศูนย์รวมเบอร์ฟรีบริการฮิต
  (เบอร์โทรเช็คยอด, สมัครแพ็กเกจ, เปิด-ปิดอินเทอร์เน็ต, บริการเสริมอื่นๆ)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *1678#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) -

  บริการข้อความสั้นแบบ Interactive (UMB) -

 28. 28 ยกเลิก SMS สิทธิพิเศษ โฆษณาที่ไม่ได้ส่งจากดีแทค (ใช้บริการได้ทั้งแบบรายเดือนและเติมเงิน)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) -

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) *137 กด 1 (ฟรี)

 29. 29 ยกเลิกบริการ SMS ที่สมัครและถูกคิดเงิน (ใช้บริการได้ทั้งแบบรายเดือนและเติมเงิน)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) -

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) *137 กด 2 (ฟรี)

 30. 30 ตรวจสอบบริการ SMS ที่สมัครและถูกคิดเงิน (ใช้บริการได้ทั้งแบบรายเดือนและเติมเงิน)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD) -

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) *137 กด 3 (ฟรี)