หมายเลขน่ารู้ ดีแทคเติมเงิน

ฟรี! ทางลัดง่าย ๆ ทำได้เองทุกเวลา ให้คุณเช็กข้อมูลการใช้บริการในปัจจุบัน

 • ตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของคุณ

  เช็กโปรโมชั่นปัจจุบันของคุณ (โปรโมชั่นหลักและเสริม)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด *1003

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  กด *1003 กด 8

 • ตรวจสอบจำนวนการใช้งานคงเหลือ/ระยะเวลาใช้สิทธิ์ (โปรโมชั่นเสริม)

  เช็กยอดเงินคงเหลือ ใจดีให้ยืมคงเหลือ และวันหมดอายุ

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด *101#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  กด *1001

 • ข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่น

  ศูนย์รวม รายละเอียดโปรโมชั่น, สมัคร, ยกเลิก (โปรโมชั่นหลักและโปรโมชั่นเสริม)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  กด *1003

 • บริการเติมเงิน

  เติมเงินผ่านบัตรเติมเงิน

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด *100*หมายเลขบัตร,รหัสบัตรเติมเงิน#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  กด *1000

 • ศูนย์รวมบริการใจดีต่าง ๆ

  ใจดีต่อโปรให้นะ

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด *115#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  -

  ใจดีให้ยืมเน็ต

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด *111#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  -

  ศูนย์รวมบริการใจดี

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  -

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  กด *100

  ใจดีให้ยืม

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด *110*0# ตรวจสอบยอดการใช้งานใจดีให้ยืมที่สามารถยืมได้
  กด *110# (ยืมได้สูงสุดตามวงเงินคงเหลือ) หรือ กด *110*จำนวนเงินที่ต้องการยืม#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  กด *1010

  ใจดีให้โอน

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด *112*08XXXXXXXX*จำนวนเงินที่ต้องการโอน20-200#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  กด *1012

  ใจดีแจกวัน

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด *113*จำนวนวันที่ต้องการ30, 90, 180#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  กด *1013

  ใจดีฉุกเฉิน

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด *114*08XXXXXXXX#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  กด *1014

 • บริการเสียงแจ้งเตือน เมื่อโทรออกไปต่างเครือข่าย (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

  บริการเสียงแจ้งเตือน เมื่อโทรออกไปต่างเครือข่าย

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด *104*31#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  กด *104*32#

 • บริการอื่น ๆ

  บริการทำรายการอัตโนมัติ

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  -

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  กด *777

  บริการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ และการลงทะเบียนแสดงตน

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด *102#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  กด *1002 กด 1

  ตรวจสอบเบอร์มือถือว่าอยู่ในเครือข่ายดีแทคหรือไม่

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด *102*08XXXXXXXX#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  -

  ตรวจสอบพื้นที่การใช้งานของหมายเลขโทรศัพท์

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด *102*1*08XXXXXXXX#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  -

  เช็กเบอร์คนโปรด

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด *103*6#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  กด *1003 กด 6

  เปิดใช้บริการ sms แจ้งเตือนค่าใช้บริการ dtac prepaid internet

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด *104*61#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  -

  ปิดใช้บริการ sms แจ้งเตือนค่าใช้บริการ dtac prepaid internet

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด *104*62#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  -

  เปิดใช้บริการ dtac prepaid internet

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด *104*71#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  กด *1004 กด 7

  ปิดใช้บริการ dtac prepaid internet

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด *104*72#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  กด *1004 กด 7

  ตั้งค่ามือถือเพื่อใช้งาน Internet, MMS

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด *772#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  กด *1004 กด 7

  เช็กยอดการใช้งานแฮปปี้แบงก์จากดีแทค

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด *108#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  กด *1020 กด 4

  เช็กอายุการใช้งานและอายุการเป็นสมาชิกแฮปปี้แบงก์จากดีแทค

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด *108*2#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  -

  สมัครบริการระหว่างประเทศ

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด *118#

  ระงับบริการระหว่างประเทศ

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด *118*2#

  ตรวจสอบสถานะบริการระหว่างประเทศ

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด *118*3#

  โอนสายทุกกรณี (Call Forwarding)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด **21*หมายเลขปลายทาง#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  -

  ยกเลิกการโอนสายทุกกรณี (Cancel Call Forwarding)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด ##21#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  -

  ตรวจสอบว่าหมายเลขโทรศัพท์ใช้บริการบนโครงข่ายใหม่ TriNet หรือไม่

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด *3000#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  กด *3000

  บริการรับฝากข้อความเสียง (Voice Mail)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  -

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  ฟัง, เปลี่ยนภาษา กด *1802
  ยกเลิก กด *7080

  บริการไม่โชว์เบอร์ ไม่รับสาย

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด *713#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  กด *7103

  บริการเลือกรับสายและเลือกไม่รับสาย (Call Screening)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  -

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  กด *7143

  บริการเตือนสายที่ไม่ได้รับ (แจ๋ว)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  -

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  กด *771

  เสียงเพลงรอสาย (3 บาท/นาที ไม่รวม VAT)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  -

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  กด *119 หรือ กด *888

  dtac call center (ครั้งละ 3 บาท รวม VAT)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  -

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  กด 1678

  dtac call center ผ่าน SMS (ข้อความละ 1 บาท ไม่รวม VAT) พิมพ์รายละเอียดเรื่องที่ต้องการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ส่ง SMS มาที่เบอร์ 16789
  (1 ข้อความ = ภาษาไทย 70 ตัวอักษร/ภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษร)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  16789

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  -

  ศูนย์รวมเบอร์ฟรีบริการฮิต
  (เบอร์โทรเช็กยอด, สมัครแพ็กเกจ, เปิด-ปิดอินเทอร์เน็ต, บริการเสริมอื่นๆ)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด *1678#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  -

  ยกเลิก SMS สิทธิพิเศษ โฆษณาที่ไม่ได้ส่งจากดีแทค (ใช้บริการได้ทั้งแบบรายเดือนและเติมเงิน)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  -

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  กด *137 กด 1 (ฟรี)

  ยกเลิกบริการ SMS ที่สมัครและถูกคิดเงิน (ใช้บริการได้ทั้งแบบรายเดือนและเติมเงิน)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  -

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  กด *137 กด 2 (ฟรี)

  ตรวจสอบบริการ SMS ที่สมัครและถูกคิดเงิน (ใช้บริการได้ทั้งแบบรายเดือนและเติมเงิน)

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  -

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  กด *137 กด 3 (ฟรี)

  รวมเมนูบริการ *165

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด *165*0#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  -

  เช็กโปรโมชั่นปัจจุบัน

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด *165*1#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  -

  เช็กยอดใช้งานคงเหลือ

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด *165*2#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  -

  Reset Promotion เปลี่ยนเป็นการใช้งานตามจริง

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด *165*4#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  -

  เลขหมาย USSD/IVR เพื่อผู้บริโภค

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด *165*9#

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  -

  คำประกาศสิทธิผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  -

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  กด *165

  ยกเลิกการรับการประชาสัมพันธ์ระบบ IVR

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  -

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  กด *444 หรือ กด 1678 (ดำเนินการยกเลิกให้ภายใน 1 ชม.)

 • เปลี่ยนภาษา ในการติดต่อ Call Center, รับ SMS และ IVR จากดีแทค

  บริการด่วนพิเศษ (USSD)

  กด *107*1# สำหรับ ภาษาไทย
  กด *107*6# สำหรับ ภาษาเขมร
  กด *107*7# สำหรับ ภาษาพม่า
  กด *107*8# สำหรับ ภาษาจีน
  กด *107*9# สำหรับ ภาษาอังกฤษ

  บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

  กด *1007 ( call ) กด 1 สำหรับ ภาษาไทย กด 2 สำหรับ ภาษาอังกฤษ กด 3 สำหรับ ภาษาพม่า กด 4 สำหรับ ภาษาเขมร กด 5 สำหรับ ภาษาจีน

 • dtac service / tool kits