ดีแทครายเดือนและเติมเงิน

ดีแทคห่วงใยคุณ
ฟรีประกัน COVID-19

ดีแทคเติมเงิน

สมัครแพ็กเสริมเน็ต
500 MB / 30 วัน
(ต่ออายุอัตโนมัติ)

เพียง 99 บ. / เดือน

คุ้มครองสูงสุด
140,000 บาท

Internet ความเร็วสูงสุด
500MB นาน 30 วัน

ฟรี ประกัน COVID-19
 • 500 MB

  ความเร็วสูงสุด
 • 30 วัน

   

99 บาท

 

สมัครกด

*496*1#

ดีแทครายเดือน

สมัครแพ็กเสริมเน็ต
5 GB / 365 วัน
 

เพียง 1,199 บ. / ปี

คุ้มครองสูงสุด
255,000 บาท

Internet ความเร็วสูงสุด
5GB นาน 365 วัน

ฟรี ประกัน COVID-19
 • 5 GB

  ความเร็วสูงสุด
 • 365 วัน

   

1,199 บาท

 

สมัครกด

*496*12#

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง ผลประโยชน์ (ต่อปี) ผลประโยชน์ (ต่อปี)
1.ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
คุ้มครองการติดเชื้อไวรัส COVID-19
100,000 บาท 200,000 บาท
1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร สูงสุดต่อคืน 800 บาท (ต่อคืน) 800 บาท (ต่อคืน)
2.ค่าปลงศพ กรณีเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุ และ การเจ็บป่วย
10,000 บาท 25,000 บาท
3.การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
(อ.บ.1)
10,000 บาท 10,000 บาท
4.ชดเชยรายได้กรณีเข้ารักษาตัวผู้ป่วยใน
คุ้มครองครอบคลุมการติดเชื้อไวรัส COVID-19
สูงสุด 30 วัน
30,000 บาท
1,000 บาท (ต่อวัน)
30,000 บาท
1,000 บาท (ต่อวัน)
ระยะเวลาความคุ้มครอง 30 วัน 365 วัน
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของแพ็กเกจเสริม Internet 500MB 99 บาท ต่อ 30วัน(ต่ออายุอัตโนมัติ)
  • แพ็กเกจเสริม Internet 500MB เพียง 99 บาท ต่อ 30วัน รับสิทธิ์ใช้ 3G/4G ความเร็วสูงสุด(ต่ออายุอัตโนมัติ) ฟรีประกัน COVID-19 ต่อ 30 วัน ค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • 1 เบอร์ ต่อ 1 แพ็กเกจเสริม Internet 500MB เพียง 99 บาท ต่อ 30วัน (ต่ออายุอัตโนมัติ) ฟรีประกัน COVID-19 ต่อ 30 วัน
  • ผู้ใช้บริการดีแทคที่ลงทะเบียนรับสิทธิประกันสุขภาพคุ้มครองไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ฟรี ผ่านทางลิงค์ลงทะเบียนที่แจ้งทาง SMS สำเร็จ ระบบจะสมัครแพ็กเกจเสริม Internet 500MB 30 วัน (ต่ออายุอัตโนมัติ) ให้กับผู้ใช้บริการ
  • เพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิประกันภัยฟรีตามแพ็กเกจเสริมนี้ ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทฯ ใช้และเปิดเผย หมายเลขโทรศัพท์ของข้าพเจ้าแก่บริษัทประกันภัยต่อไป
  • หากต้องการยกเลิกแพ็กเกจเสริม Internet 500MB ต่อ 30 วัน ฟรีประกัน COVID-19 ต่อ 30 วัน กด *496*99#
  • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ใช้บริการดีแทคระบบเติมเงินและรายเดือนที่สมัครแพ็กเกจเสริม Internet 500MB 30 วัน (ต่ออายุอัตโนมัติ) เท่านั้น
  • สำหรับแพ็กเกจเสริมอินเทอร์เน็ต 500MB นาน 30วัน เมื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตครบตามจำนวนที่กำหนด จะถูกคิดค่าบริการตามแพ็กเกจหลัก
  • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ใช้บริการดีแทคระบบรายเดือนที่ไม่มียอดค้างชำระ ไม่มีสถานะระงับการใช้งานในทุกกรณี (suspend status) และไม่ใช่ผู้ที่ที่สมัครแพ็กเกจจ่ายแล้วจบ
  • การรับสิทธิประกันสุขภาพเป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด
  • ผู้ใช้บริการยินยอมให้ข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ซึ่งระบุในบัตรชมพู) และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นอย่างครบถ้วนโดยตรงกับบริษัทประกันภัย เพื่อการรับสิทธิประโยชน์ประกันสุขภาพ ภายใต้เงื่อนไขของความคุ้มครองตามที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครอง การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันสุขภาพ ที่ https://easysunday.com/s/j8bnsdl
  • ผู้ใช้บริการตกลงเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนและ/หรือเงินชดเชยตามสิทธิที่ท่านได้รับโดยตรงจากบริษัทประกันภัย อีกทั้งยังตกลงและรับทราบว่าดีแทคเป็นเพียงผู้มอบสิทธิพิเศษตามโครงการนี้ให้กับท่านเท่านั้น และดีแทคไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจ่ายหรือพิจารณาจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและ/หรือเงินชดเชยตามสิทธิประโยชน์ประกันสุขภาพนี้ให้กับผู้ใช้บริการแต่อย่างใด
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินแพ็กเกจเสริม Internet 500MB เพียง 99 บาท ต่อ 30วัน (ต่ออายุอัตโนมัติ) ฟรีประกัน COVID-19 ต่อ 30 วัน ทุกกรณี
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
  • เงื่อนไขเพิ่มเติมการรับสิทธิประกันสุขภาพคุ้มครองไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ได้ที่ dtac.co.th/s/tandc
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของแพ็กเกจเสริม Internet 5GB 1,199 บาท 365วัน
  • แพ็กเกจเสริม Internet 5GB เพียง 1,199 บาท 365วัน รับสิทธิ์ใช้ 3G/4G ความเร็วสูงสุดฟรีประกัน COVID-19 ต่อ 365 วัน ค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • 1 เบอร์ ต่อ 1 แพ็กเกจเสริม Internet 5GB เพียง 1,199 บาท ต่อ 365วัน ฟรีประกัน COVID-19 ต่อ 365 วัน
  • ผู้ใช้บริการดีแทคที่ลงทะเบียนรับสิทธิประกันสุขภาพคุ้มครองไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ฟรี ผ่านทางลิงค์ลงทะเบียนที่แจ้งทาง SMS สำเร็จ ระบบจะสมัครแพ็กเกจเสริม Internet 5GB 365 วัน ให้กับผู้ใช้บริการ
  • เพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิประกันภัยฟรีตามแพ็กเกจเสริมนี้ ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทฯ ใช้และเปิดเผย หมายเลขโทรศัพท์ของข้าพเจ้าแก่บริษัทประกันภัยต่อไป
  • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ใช้บริการดีแทคระบบเติมเงินและรายเดือนที่สมัครแพ็กเกจเสริม Internet 5GB 365 วัน เท่านั้น
  • สำหรับแพ็กเกจเสริมอินเทอร์เน็ต 5GB นาน 365วัน เมื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตครบตามจำนวนที่กำหนด จะถูกคิดค่าบริการตามแพ็กเกจหลัก
  • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ใช้บริการดีแทคระบบรายเดือนที่ไม่มียอดค้างชำระ ไม่มีสถานะระงับการใช้งานในทุกกรณี (suspend status) และไม่ใช่ผู้ที่ที่สมัครแพ็กเกจจ่ายแล้วจบ
  • การรับสิทธิประกันสุขภาพเป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด
  • ผู้ใช้บริการยินยอมให้ข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ซึ่งระบุในบัตรชมพู) และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นอย่างครบถ้วนโดยตรงกับบริษัทประกันภัย เพื่อการรับสิทธิประโยชน์ประกันสุขภาพ ภายใต้เงื่อนไขของความคุ้มครองตามที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครอง การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันสุขภาพ ที่ https://easysunday.com/s/j8bnsdl
  • ผู้ใช้บริการตกลงเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนและ/หรือเงินชดเชยตามสิทธิที่ท่านได้รับโดยตรงจากบริษัทประกันภัย อีกทั้งยังตกลงและรับทราบว่าดีแทคเป็นเพียงผู้มอบสิทธิพิเศษตามโครงการนี้ให้กับท่านเท่านั้น และดีแทคไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจ่ายหรือพิจารณาจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและ/หรือเงินชดเชยตามสิทธิประโยชน์ประกันสุขภาพนี้ให้กับผู้ใช้บริการแต่อย่างใด
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินแพ็กเกจเสริม Internet 5GB 1,199 บาท 365วัน ทุกกรณี
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
  • เงื่อนไขเพิ่มเติมการรับสิทธิประกันสุขภาพคุ้มครองไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ได้ที่ dtac.co.th/s/tandc
 • เงื่อนไขการรับสิทธิประกันสุขภาพคุ้มครองไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
  1. ลูกค้าต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประกันสุขภาพคุ้มครองไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ Sunday ผ่านลิงค์ลงทะเบียนที่ได้รับใน SMS โดยลูกค้าต้องระบุหมายเลขโทรศัพท์, ชื่อ-นามสกุล, เลขประจำตัวประชาชน หรือ เลขบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) และ วันเดือนปีเกิด และได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียนจาก Sunday จึงจะถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
  2. ความคุ้มครองเริ่มนับตั้งแต่เวลา 00.00 น.ของวันถัดไปนับจากวันที่ลูกค้าลงทะเบียนรับสิทธิ และได้รับ SMS ยืนยันจาก Sunday และสิ้นสุดความคุ้มครองตามกำหนด 30 วัน หรือ 365 วัน ในเวลา 23.59 น.
  3. หากลูกค้าไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนจนเสร็จสมบูรณ์ จะไม่สามารถเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆได้ในทุกกรณี
  4. ลูกค้าต้องดำเนินการลงทะเบียนให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง นับจากที่ได้รับ SMS
  5. ผู้เอาประกันจะต้องมีอายุตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 85 ปี ณ วันที่ลงทะเบียนรับสิทธิประกันสุขภาพ
  6. ความคุ้มครองจะจำกัดสิทธิ 1 หมายเลขโทรศัพท์ ต่อ 1 หมายเลขประจำตัว ต่อหนึ่งสิทธิความคุ้มครองเท่านั้น
  7. ไม่คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันมีการตรวจพบ หรือได้รับการวินิจฉัยให้เฝ้าระวัง ณ โรงพยาบาลด้วยอาการของการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ก่อนวันที่ลงทะเบียนรับสิทธิประกันสุขภาพ
  8. ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
  9. ไม่คุ้มครองกรณีเดินทางไปจีนและกลับถึงประเทศไทยน้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันลงทะเบียนรับสิทธิประกันสุขภาพ
  10. ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและชดเชยรายได้ในกรณีนอนโรงพยาบาล คุ้มครองเฉพาะการรักษาอาการอันเนื่องมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
  11. สิทธิประกันสุขภาพนี้ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเปลี่ยนเป็นสิทธิประโยชน์อื่นใดได้ หลังจากการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว
  12. สิทธิประกันสุขภาพนี้ไม่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
  13. การลงทะเบียนนี้ถือว่าลูกค้ายินยอมให้ทาง Sunday/ บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวม เก็บรักษา และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อใช้ในการรับประกันภัยตามสัญญา
  14. เงื่อนไขการพิจารณารับประกันและความคุ้มครอง เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ที่ออกโดยบริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้กับบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
 • ข้อยกเว้นทั่วไป
  1. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
  2. โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
  3. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วงหรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
  4. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำหมันหรือการคุมกำเนิด
  5. โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  6. การตรวจรักษา หรือการป้องกัน การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพื่อชะลอการเสื่อมของวัย หรือการให้ฮอร์โมนทดแทนในวัยใกล้หมดหรือหมดระดู การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในหญิง หรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ
  7. การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้น หรือการพักเพื่อการฟื้นฟูหรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือคลินิก การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุ ซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์
  8. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทำเลสิค ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
  9. การตรวจรักษา หรือผ่าตัด เกี่ยวกับฟัน หรือเหงือก การทำฟันปลอม การครอบฟัน การรักษารากฟัน อุดฟัน การจัดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน การใส่รากฟันเทียม ยกเว้นในกรณีจำเป็นอันเนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ ทั้งนี้ไม่รวมค่าฟันปลอม การครอบฟันและการรักษารากฟันหรือใส่รากเทียม
  10. การรักษาหรือการบำบัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ต่อ จิตประสาท
  11. การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือ ทางพฤติกรรมหรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั้น ออธิสซึม เครียด ความผิดปกติของ การกิน หรือความวิตกกังวล
  12. การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน
  13. การปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังการถูกสัตว์ทำร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ภายหลังได้รับการบาดเจ็บ
  14. การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก
  15. ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งเป็นแพทย์สั่ง ให้แก่ตัวเอง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ได้รับความคุ้มครอง
  16. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทำร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามทำร้ายร่างกายตนเองไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยตนเอง หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริต หรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง กิน ดื่ม หรือฉีดยาหรือสารมีพิษเข้าร่างกาย การใช้ยาเกินกว่าที่แพทย์สั่ง
  17. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มี การตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
  18. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุ ให้เกิดการทะเลาะวิวาท
  19. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
  20. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ๊ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ
  21. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสาร อยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
  22. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงาน ประจำในอากาศยานใดๆ
  23. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้ได้รับความคุ้มครองปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
  24. สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
  25. การก่อการร้าย
  26. การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดำเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง
  27. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้
 • ข้อตกลงคุ้มครอง

  ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ ภายใต้เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หากผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยเมื่อพ้นระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง จนเป็นเหตุให้ต้องได้รับการรักษาพยาบาล บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ให้ตามจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย สำหรับข้อตกลงคุ้มครองดังต่อไปนี้

 • การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

  ช่องทางการแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

  1. ช่องทางโทรศัพท์ ลูกค้าที่ต้องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Sunday customer service ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ 02-026-3355 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
   หลังจากเจ้าหน้าที่รับแจ้งได้ยืนยันการรับเรื่อง พร้อมได้รับเอกสารที่จำเป็นครบถ้วนแล้ว ทางผู้รับประกันภัย (บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน) จะเป็นผู้พิจารณาพร้อมแจ้งผลการอนุมัติหรือไม่อนุมัติ หรืออนุมัติเพียงบางส่วนให้กับผู้เอาประกันภัยทราบภายใน 14 วันพร้อมทั้งดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยผ่านทางช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัยภายใน 30 วัน