พื้นที่ให้บริการ 3G
พื้นที่ให้บริการ 4G
* ข้อมูลพื้นที่ให้บริการ ณ กรกฎาคม 2561