ยินดีต้อนรับสู่บริการ dtac eService

เข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขดีแทค

หรือ

เข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขมือถือ หรืออีเมล

ล็อกอินด้วย dtac ID

กรุณาใส่รหัส OTP ที่เราส่งไปยัง

ไม่ได้รับรหัส OTP? 00:30s

โปรโมชั่นสมาร์ทโฟน

สมาร์ทโฟนขายดี

เลิกเชื่อมต่อหมายเลขดีแทค

x

กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์ 10 หลัก

กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์ดีแทค 10 หลักให้ถูกต้อง

กรอกรหัส 4 หลักที่ได้จาก sms ของคุณ

คุณกำลังเข้าระบบด้วยเบอร์ เปลี่ยน
กรุณากรอกรหัสผ่าน 4 หลักให้ถูกต้อง

คณะผู้บริหารชารัด เมห์โรทรา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


ประเทศ ตันกุรานันท์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเทคโนโลยี

ฮาว ริ เร็น
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด

ลาร์ส มาร์คุส แอดอุรทุสซัน
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มกิจการองค์กร

ราจีฟ บาวา
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ

ทิพยรัตน์ แก้วศรีงาม
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานขาย

นาฎฤดี อาจหาญวงศ์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

นกุล เซห์กัล
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงิน