เติมให้เบอร์ของฉัน
เติมให้เบอร์อื่น
Loading...
เติมเงินให้หมายเลข
จำนวนเงินที่ต้องการเติม (บาท)
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
Credit Cards Secure Payment

เติมเงินเป็นจำนวน

(บาท)
เลือกช่องทางการเติมเงิน

เติมเงินเป็นจำนวน

(บาท)
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
ไม่สามารถเติมเงินค่าบริการได้ในขณะนี้ กรุณาตรวจสอบข้อมูลบัตรของคุณ และทำรายการใหม่อีกครั้ง
Credit Cards

เติมเงินเป็นจำนวน

(บาท)
*หมายเหตุ: การทำรายการผ่านอินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง จะมีค่าธรรมเนียมตามที่แต่ละธนาคารเรียกเก็บ

สแกน QR เพื่อเติมเงิน

บันทึก QR code ลงบนมือถือของคุณ เปิดแอปพลิเคชันธนาคารที่ต้องการชำระเงิน ไปที่เมนู "Scan QR code" และเลือกเปิดรูปที่บันทึกไว้

จำนวนหมายเลขโทรศัพท์
(บาท)
บันทึก QR code
ทำรายการไม่สำเร็จ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง

ขั้นตอนการชำระเงินด้วยพร้อมเพย์

เติมเงินเรียบร้อยแล้ว

(บาท)

ทำรายการไม่สำเร็จ

ขณะนี้ระบบไม่สามารถดำเนินการได้
กรุณาทำรายการใหม่ในภายหลังค่ะ

กรุณากรอกรหัสผ่าน (OTP) จาก SMS
ที่ส่งไปยังหมายเลขของท่าน

หมายเลขโทรศัพท์
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง

รหัสผ่านหมดอายุหรือไม่ได้รับรหัสผ่าน
โปรด คลิกที่นี่ เพื่อรับรหัสผ่านใหม่

บาท
    ( วัน)
จำนวนเงินที่ต้องการเติม (บาท)
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
Credit Cards Secure Payment

เติมเงินเป็นจำนวน

(บาท)
เลือกช่องทางการเติมเงิน

เติมเงินเป็นจำนวน

(บาท)
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
ไม่สามารถเติมเงินค่าบริการได้ในขณะนี้ กรุณาตรวจสอบข้อมูลบัตรของคุณ และทำรายการใหม่อีกครั้ง
Credit Cards

เติมเงินเป็นจำนวน

(บาท)
*หมายเหตุ: การทำรายการผ่านอินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง จะมีค่าธรรมเนียมตามที่แต่ละธนาคารเรียกเก็บ

สแกน QR เพื่อเติมเงิน

บันทึก QR code ลงบนมือถือของคุณ เปิดแอปพลิเคชันธนาคารที่ต้องการชำระเงิน ไปที่เมนู "Scan QR code" และเลือกเปิดรูปที่บันทึกไว้

จำนวนหมายเลขโทรศัพท์
(บาท)
บันทึก QR code
ทำรายการไม่สำเร็จ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง

ขั้นตอนการชำระเงินด้วยพร้อมเพย์