โปรโมชั่นสมาร์ทโฟน

LIV

Others

มาป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) กันเถอะ

Share

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เริ่มจากเมืองอู่ฮั่น ในประเทศจีน และต่อมาระบาดไปอีกหลายเมือง ปัจจุบันพบผู้ป่วยติดเชื้อในหลายประเทศ ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญเพราะเป็นโรคอุบัติใหม่ ที่สามารถติดต่อได้อย่างรวดเร็วและยังไม่มียาที่ใช้ในการรักษาหรือวัคซีนที่ใช้ป้องกันได้ เป็นเหตุที่ทำให้ผู้ติดเชื้อมีโอกาสในการเสียชีวิตได้

ไวรัสโคโรนา, covid-19

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คือ

 • เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มโคโรนา ที่ทำให้มีไข้ และอาการระบบทางเดินหายใจ โดยส่วนใหญ่จะมีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อย และอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้
 • เชื้อสามารถติดต่อจากคนสู่คน ผ่านทางการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย และแพร่กระจายผ่านละอองเสมหะทางการไอ จามของผู้ที่มีเชื้อ

ลักษณะของไวรัส

 • มีเปลือกหุ้ม สามารถฆ่าได้ด้วย Alcohol หรือ สบู่/ผงซักฟอก
 • ติดต่อได้ง่าย และพบไวรัสในกระแสเลือดได้นาน
 • มีโอกาสกลายพันธุ์สูง (Mutation)
 • ระยะฟักตัว 2-14 วัน
 • ระยะฟักตัวเฉลี่ย 5.2 วัน
 • แพร่โรคได้เมื่อมีอาการและอาการแสดงเท่านั้น

เชื้อไวรัสอยู่ได้นานแค่ไหน ?

 • พื้นผิว : โลหะ แก้ว ไม้ หรือพลาสติก ได้นาน 4-5 วัน (ณ อุณหภูมิห้อง)
 • อุณหภูมิ : อากาศเย็นอยู่นาน
  • 4 องศา ประมาณ 28 วัน
  • ถ้า > 30 องศา อายุจะสั้นลง
 • ความชื้น : > 50% จะมีชีวิตอยู่ได้ดีกว่าที่ 30% (ชื้นมาก อยู่นาน)

คำแนะนำในการป้องกันไวรัส Covid-19

หลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาดและที่มีความเสี่ยง ถ้ามีความจำเป็นต้องเดินทางไป หากเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง หรือพื้นที่ที่มีการระบาด ควรกักตนเองและสังเกตุอาการอย่างน้อย 14 วัน หากมีอาการ มีไข้ ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบพบแพทย์ทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทางให้เจ้าหน้าที่ทราบ แจ้งบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ หรือ สายด่วนกรมควบคุมโรค DDC Hotline 1422

วิธีป้องกันตนเอง

 1. หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก
 2. ใส่หน้ากากอนามัย เมื่ออยู่ในที่ชุมนุมชนหรือที่แออัด
 3. เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุก ทั้งเนื้อสัตว์ ไข่ และผัก
 4. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น (เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว) เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ
 5. รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 6. หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
ไวรัสโคโรนา, covid-19

หน้ากากอนามัย ใส่และทิ้งอย่างไรให้ถูกต้อง

หน้ากากอนามัยแบบทั่วไป แบบกระดาษเยื่อชนิด 3 ชั้น ป้องกันเชื้อโรคได้ 5 ไมครอน หรือ ป้องกันได้ร้อยละ 80 ใส่ให้พอดีกับใบหน้า หันด้านที่มีสีออก หากเป็นแบบไม่มีสี ให้สังเกตรอยพับของหน้ากากอนามัย หากมุมของรอยพับชี้ลงด้านล่าง ด้านนั้นจะเป็นด้านนอกของหน้ากากอนามัย ให้ด้านที่มีลวดอยู่ด้านบน และ ดึงหน้ากากอนามัยให้ครอบคลุมทั้งจมูกและปาก

หน้ากากอนามัยแบบ N95 ให้ถือหน้ากากอนามัยไว้ในอุ้งมือ แล้วครอบหน้ากากบริเวณปากและจมูก ดึงสายรัดที่อยู่ด้านล่าง คล้องศีรษะ แล้วดึงลงไปบริเวณใต้ใบหู จากนั้นดึงสายรัดเส้นบนคล้องให้อยู่บริเวณหลังศีรษะ บีบบริเวณเส้นลวดให้พอดีกับจมูก ทดสอบความพอดีของหน้ากากโดยใช้มือทั้งสองข้างทาบบริเวณหน้ากาก แล้วลองหายใจ หากหน้ากากพอดีกับใบหน้าเวลาหายใจเข้าหน้ากากจะยุบตัว หายใจออกจะพองตัวออก

หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ปนเปื้อนน้ำลาย น้ำมูก ควรเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทันที และไม่ควรนำกลับมาใช้ซ้ำ ก่อนทิ้งควรตัดทำลายหน้ากากที่ใช้แล้วใส่ถุงปิดให้มิดชิด หรือทิ้งในถังขยะติดเชื้อ และล้างมือทำความสะอาด เพื่อป้องกันการตกค้างของเชื้อโรค

ไวรัสโคโรนา, covid-19

แจกสูตรการทำเจลล้างมือ download

ส่วนผสม (หลอดเล็ก ขนาด 30 ml.)

 • ผงคาร์โบพอล 1/3 ช้อนชา (สารที่ทำให้เป็นเจล ถ้าชอบเหนียวใส่เพิ่มได้)
 • โพรไพลีน 1 ml. (ป้องกันมือกระด้าง)
 • แอลกอฮอล์ 70-95% 10 ml. (ถ้าความเข้มข้นต่ำกว่า 70% ไม่สามารถฆ่าเชื้อได้)
 • น้ำเปล่า 50 ml.

วิธีการทำ

 1. ตักผงคาร์โบพอลใส่ภาชนะแล้วค่อยใส่น้ำคนจนกว่าผงคาร์โบพอลละลายและเป็นเจล
 2. เทแอลกอฮอล์ 10 ml. ลงไปแล้วคนให้เข้ากัน
 3. หยดโพรไพลีน 3-4 หยด เพื่อให้มือนุ่มชุ่มชื่น แล้วคนให้เข้ากัน
 4. หากต้องการกลิ่นหอม หยดน้ำหอมแล้วคนให้เข้ากัน
 5. เก็นใส่ภาชนะที่ต้องการ
ไวรัสโคโรนา, covid-19

อัพเดทสถานะการณ์และข่าวสารล่าสุด

กรมควบคุมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข

ขอบคุณที่มา : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลพญาไท

Share

บทความที่น่าสนใจ