ชอบเบอร์เรียงสวย
เหมือนทะเบียนรถ

หรือเบอร์ตองเบอร์สวยแบบไหน
เบอร์แบบไหน หายังไงก็เจอ
ระบุตัวเลขและตำแหน่งที่ต้องการ
- -