dtac Business blog

แนะนำโซลูชั่น พร้อมเทรนด์เทคโนโลยีเพื่อธุรกิจ

อัพเดตความรู้ใหม่ ๆ เพื่อหาโซลูชั่นที่จะช่วยให้ธุรกิจคุณเติบโต

dtac Business

ราบรื่น ทุกธุรกิจ
ไม่ติดขัด ให้ทุกธุรกิจเติบโต

ดีแทคช่วยองค์กรประหยัด
ค่าโทรได้มากกว่า

รับข้อเสนอส่วนลดค่าโทรและแพ็กเกจที่เหมาะกับการใช้
งานขององค์กร

Enterprise Mobility Management

ควมคุมและจัดการอุปกรณ์
เคลื่อนที่ขององค์กร

เพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์และข้อมูล

dtac Mobile CRM

ยกระดับการสร้างความ
สัมพันธ์กับลูกค้า

ครบทุกด้านในแอพพลิเคชันเดียว

ประเภทธุรกิจ

ธนาคาร

ยกระดับความปลอดภัยของการจัดการข้อมูล

ธุรกิจค้าปลีก

เชื่อมช่องทางการสื่อสารและบริการ ให้ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย

ธุรกิจบริการ

เพิ่มศักยภาพการบริการ และความพึงพอใจของลูกค้า

โรงงานอุตสาหกรรม

เพิ่มศักยภาพการทำงานและลดต้นทุนในการดำเนินงาน

โซลูชั่นเพื่อธุรกิจ

ให้เราตอบโจทย์ทุกความต้องการ

ครบทุกด้านของการสื่อสาร พร้อมระบบที่ช่วยคุณบริหารจัดการธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

Corporate Internet Service (ISP)

อินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กร

Mobile Package

แพ็กเกจมือถือเพื่อธุรกิจ มีให้เลือกทั้งเติมเงินและรายเดือน

dtac Mobile CRM

บริการที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

Enterprise Mobility
Management (EMM)

ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ขององค์กรเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

1678

dtac Call Center 24 ชั่วโมง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลโดยละเอียดกับคุณ