กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม

 • ผู้ใช้บริการดีแทคแบบเติมเงินต้องดาวน์โหลด เปิดใช้งานดีแทคแอปพลิเคชันและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม “ใจดีแจกสุข” ซึ่งสามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันแรกที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
 • เมื่อมียอดการใช้บริการครบทุก 50 บาท (ไม่รวมการเติมเงิน)
  • ผู้ใช้บริการที่มีอายุการใช้งานดีแทคแบบเติมเงินน้อยกว่า 3 ปีจะได้รับ 1 ใบพัดฟรี
  • ผู้ใช้บริการที่มีอายุการใช้งานดีแทคแบบเติมเงินตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป จะได้รับ 2 ใบพัดฟรี
  • ใบพัดใช้แทนจำนวนสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมในแต่ละเดือน
 • ผู้ร่วมกิจกรรมที่เช็กอินผ่านดีแทคแอปพลิเคชันตั้งแต่ 5 วันติดต่อกันขึ้นไป จะได้รับใบพัดทันที 1 ใบพัดฟรี
  (รับสิทธิ์ได้ 1 ครั้งต่อเดือน)
 • ผู้ร่วมกิจกรรมที่แจ้งข้อมูลวันพิเศษประจำปี (เช่น วันคล้ายวันเกิด) ในดีแทคแอปพลิเคชัน หากวันพิเศษดังกล่าวอยู่ภายในระยะเวลาการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะได้รับใบพัดทันที 2 ใบพัดฟรี ในวันพิเศษนั้น (1 ครั้งต่อปีปฎิทิน)
 • ยอดใบพัดที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับและสะสมไว้ในแต่ละเดือนจะถูกล้างในเวลา 24.00 น. ของวันสุดท้ายของเดือน และจะเริ่มต้นสะสมใหม่ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป
 • การแลกรับของรางวัลผ่านกิจกรรม “ใจดีแจกสุขทุกวัน” สามารถแลกรับของรางวัลได้ทุกวัน โดยนำใบพัดที่ได้รับ 3 ใบพัด มาแลกรับของรางวัลได้ 1 ชิ้น แต่ละรางวัลสามารถแลกได้สูงสุด 4 สิทธิ์ต่อเดือน ทั้งนี้ของรางวัลที่แลกจะแสดงอยู่ในหน้า "ของขวัญ" ซึ่งสามารถนำไปใช้รับสิทธิ์ได้ตามระยะเวลาที่ระบุ
 • การลุ้นรับของรางวัลผ่านกิจกรรม “ใจดีแจกสุข ลุ้นสุขใหญ่”
  • นำใบพัดที่ได้ มาแลกรับรหัสลุ้นของรางวัลใดก็ได้ตามจำนวนใบพัดที่มี โดย 1 ใบพัดเท่ากับ 1 รหัสลุ้น ทั้งนี้รหัสลุ้นที่ได้จะแสดงอยู่ในหน้า “รหัสลุ้นสุขใหญ่”
  • การจับรางวัลแต่ละรอบแบ่งเป็น วันที่ 1-15 และ 16-30 (หรือ 31) ของแต่ละเดือน รหัสลุ้นที่ได้รับในแต่ละรอบ ไม่สามารถใช้ลุ้นรางวัลในรอบถัดไปได้

ของรางวัลประจำเดือนมกราคม

 • ระยะเวลาสะสมสิทธิ์

  1 ม.ค. 2563 – 15 ม.ค. 2563
 • จับรางวัล

  19 ม.ค. 2563

7
รางวัล

สร้อยคอคทองคำ
หนัก 2 บาท

2
รางวัล

Yamaha GT
มูลค่า 43,100 บ.

125
รางวัล

คูปองเงินสด Tesco Lotus
มูลค่า 500 บ.

100
รางวัล

คูปองเงินสด BBQ PLAZA มูลค่า 500 บ.

800
รางวัล

ตั๋วหนัง SF 2 ที่นั่ง
มูลค่า 420 บ.

1,500
รางวัล

คูปองเงินสด Tesco Lotus
มูลค่า 300 บ.

อินเทอร์เน็ตฟรี 1 GB
ใช้ได้นาน 6 ชั่วโมง

โบนัสโทรหรือเล่นเน็ต
มูลค่า 30 บาทใช้ได้นาน 7 วัน

ส่วนลดโปรเสริม 30 บาท
ซื้อโปรเน็ต 8GB/7วัน ราคา 119บ.
(ปกติ 149 บาท)

ส่วนลด 90 บาท
สำหรับซื้อโปร GO โนลิต เล่นเน็ตไม่ลดความเร็ว 4Mbps

โทรฟรีทุกค่าย 30 นาที
นาน 1 วัน

บลิซซาร์ด ไซส์ S 1 ถ้วย
ที่ แดรี่ควีน

เงื่อนไขและรายละเอียด กิจกรรม "ใจดีแจกสุข"

กิจกรรม ลุ้นสุขใหญ่

 • ของรางวัล
  • ทองคำแท่ง จำนวน 8 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 200,000 บาท รวม 1,600,000 บาท
  • สร้อยคอทองคำ หนัก 2 บาท จำนวน 48 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 42,100 บาท รวม 2,020,800 บาท (ราคาทอง ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562)
  • มอเตอร์ไซด์ Yamaha รุ่น GT125 จำนวน 28 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 43,100 บาท รวม 1,206,800 บาท
  • โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S10+ 128GB หรือเทียบเท่า จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 35,900 บาท รวม 718,000 บาท
  • คูปองเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ Tesco จำนวน 2,000 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 500 บาท รวม 1,000,000 บาท
  • คูปองเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ BBQ Plaza จำนวน 1,560 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 500 บาท รวม 780,000 บาท
  • บัตรชมภาพยนตร์ที่นั่งปกติ ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF จำนวน 13,600 รางวัลๆ ละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 420 บาท รวม 5,712,000 บาท
  • คูปองเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ Tesco จำนวน 10,400 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 300 บาท รวม 3,120,000 บาท
  • คูปองเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ BBQ Plaza จำนวน 1,000 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 300 บาท รวม 300,000 บาท
  • คูปองเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ Starbucks จำนวน 3,000 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 300 บาท รวม 900,000 บาท
  รวมมูลค่าของรางวัลกิจกรรม ลุ้นสุขใหญ่ 17,357,600 บาท
 • กติกา
  1. ผู้ใช้บริการดีแทคแบบเติมเงินต้องดาวน์โหลด เปิดใช้งานดีแทคแอปพลิเคชันและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม “ใจดีแจกสุข” ซึ่งสามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันแรกที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
  2. ผู้ใช้บริการที่มีอายุการใช้งานบนเครือข่ายดีแทคแบบเติมเงินน้อยกว่า 3 ปี เมื่อมียอดค่าใช้บริการครบทุก 50 บาท (ไม่รวมการเติมเงิน) จะได้รับใบพัด 1 ใบพัดฟรี (ใบพัดแทนจำนวนสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมในแต่ละเดือน) สำหรับผู้ใช้บริการที่มีอายุการใช้งานบนเครือข่ายดีแทคแบบเติมเงินตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป จะได้รับใบพัดเพิ่มเป็น 2 ใบพัดฟรี
  3. ผู้ร่วมกิจกรรมที่เช็กอินผ่านดีแทคแอปพลิเคชันตั้งแต่ 5 วันติดต่อกันขึ้นไป จะได้รับใบพัดทันที 1 ใบพัดฟรี (รับสิทธิ์ได้ 1 ครั้งต่อเดือน)
  4. ผู้ร่วมกิจกรรมที่แจ้งข้อมูลวันพิเศษประจำปี (เช่น วันคล้ายวันเกิด) ในดีแทคแอปพลิเคชัน หากวันพิเศษดังกล่าวอยู่ภายในระยะเวลาการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะได้รับใบพัดทันที 2 ใบพัดฟรีในวันพิเศษนั้น (1 ครั้งต่อปีปฎิทิน)
  5. ยอดใบพัดที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับและสะสมไว้ในแต่ละเดือนจะถูกล้างในเวลา 24.00 น. ของวันสุดท้ายของเดือน และจะเริ่มต้นสะสมใหม่ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป
  6. การแลกรับของรางวัลผ่านกิจกรรม “ใจดีแจกสุขทุกวัน” สามารถแลกรับของรางวัลได้ทุกวัน โดยนำใบพัดที่ได้รับ 3 ใบพัดมาแลกรับของรางวัลได้ 1 ชิ้น แต่ละรางวัลสามารถแลกได้สูงสุด 4 สิทธิ์ต่อเดือน ทั้งนี้ของรางวัลที่แลกจะแสดงอยู่ในหน้า” ของขวัญ” ซึ่งสามารถนำไปใช้รับสิทธิ์ได้ตามระยะเวลาที่ระบุ
  7. การลุ้นรับของรางวัลผ่านกิจกรรม “ใจดีแจกสุข ลุ้นสุขใหญ่” นำใบพัดที่ได้รับมาแลกรับสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลใดก็ได้ตามจำนวนใบพัดโดย 1 ใบพัดเท่ากับ 1 สิทธิ์
 • ระยะเวลากิจกรรม

  1 สิงหาคม 2562 – 31 มกราคม 2563 โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมลุ้นรางวัลได้ทุกวันโดยนำใบพัดที่ได้รับมาแลกรับสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลใดก็ได้ตามจำนวนใบพัดคงเหลือ ทั้งนี้ 1 ใบพัดเท่ากับ 1 สิทธิ์ การจับรางวัลแบ่งออกเป็น 26 ครั้ง ตามรายละเอียดด้านล่าง

  รายละเอียด ระยะเวลาร่วมกิจกรรม จับรางวัล ประกาศรางวัล ของรางวัล
  ครั้งที่ 1 1 ส.ค. 62 – 15 ส.ค. 62 19 ส.ค. 2562
  เวลา 10:00 น.
  26 ส.ค. 2562 -ทองคำแท่งมูลค่า 200,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  - มอเตอร์ไซด์ Yamaha รุ่น GT125 จำนวน 2 รางวัล
  - คูปองเงินสด Tesco 500 บาท จำนวน 100 รางวัล
  - คูปองเงินสด BBQ Plaza 500 บาท จำนวน 100 รางวัล
  - บัตรชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF 2 ที่นั่ง จำนวน 800 รางวัล
  - คูปองเงินสด Starbucks 300 บาท จำนวน 500 รางวัล
  ครั้งที่ 2 16 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 4 ก.ย. 2562
  เวลา 10:00 น.
  9 ก.ย. 2562 - ทองคำแท่งมูลค่า 200,000 บาท จำนวน 3 รางวัล
  - มอเตอร์ไซด์ Yamaha รุ่น GT125 จำนวน 8 รางวัล
  - คูปองเงินสด Tesco 500 บาท จำนวน 350 รางวัล
  - คูปองเงินสด BBQ Plaza 500 บาท จำนวน 260 รางวัล
  - บัตรชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF 2 ที่นั่ง จำนวน 2000 รางวัล
  - คูปองเงินสด Starbucks 300 บาท จำนวน 1000 รางวัล
  ครั้งที่ 3 1 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 19 ก.ย. 2562
  เวลา 10:00 น.
  24 ก.ย. 2562 - สร้อยคอทองคำหนัก 2 บาท จำนวน 5 รางวัล
  - โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S10+ 128GBจำนวน 5 รางวัล
  - คูปองเงินสด Tesco 500 บาท จำนวน 125 รางวัล
  - คูปองเงินสด BBQ Plaza 500 บาท จำนวน 100 รางวัล
  - บัตรชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF 2 ที่นั่ง จำนวน 800 รางวัล
  - คูปองเงินสด Tesco 300 บาท จำนวน 1850 รางวัล
  ครั้งที่ 4 16 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 4 ต.ค. 2562
  เวลา 10:00 น.
  9 ต.ค. 2562 - สร้อยคอทองคำหนัก 2 บาท จำนวน 5 รางวัล
  - โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S10+ 128GBจำนวน 5 รางวัล
  - คูปองเงินสด Tesco 500 บาท จำนวน 125 รางวัล
  - คูปองเงินสด BBQ Plaza 500 บาท จำนวน 100 รางวัล
  - บัตรชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF 2 ที่นั่ง จำนวน 800 รางวัล
  - คูปองเงินสด Tesco 300 บาท จำนวน 1850 รางวัล
  ครั้งที่ 5 1 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 19 ต.ค. 2562
  เวลา 10:00 น.
  24 ต.ค. 2562 - สร้อยคอทองคำหนัก 2 บาท จำนวน 7 รางวัล
  - มอเตอร์ไซด์ Yamaha รุ่น GT125 จำนวน 2 รางวัล
  - คูปองเงินสด Tesco 500 บาท จำนวน 150 รางวัล
  - คูปองเงินสด BBQ Plaza 500 บาท จำนวน 100 รางวัล
  - บัตรชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF 2 ที่นั่ง จำนวน 1500 รางวัล
  - คูปองเงินสด BBQ Plaza 300 บาท จำนวน 500 รางวัล
  ครั้งที่ 6 16 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62 4 พ.ย. 2562
  เวลา 10:00 น.
  11 พ.ย. 2562 - สร้อยคอทองคำหนัก 2 บาท จำนวน 7 รางวัล
  - มอเตอร์ไซด์ Yamaha รุ่น GT125 จำนวน 2 รางวัล
  - คูปองเงินสด Tesco 500 บาท จำนวน 150 รางวัล
  - คูปองเงินสด BBQ Plaza 500 บาท จำนวน 100 รางวัล
  - บัตรชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF 2 ที่นั่ง จำนวน 1500 รางวัล
  - คูปองเงินสด BBQ Plaza 300 บาท จำนวน 500 รางวัล
  ครั้งที่ 7 1 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62 19 พ.ย. 2562
  เวลา 10:00 น.
  26 พ.ย. 2562 - สร้อยคอทองคำหนัก 2 บาท จำนวน 5 รางวัล
  - โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S10+ 128GBจำนวน 5 รางวัล
  - คูปองเงินสด Tesco 500 บาท จำนวน 125 รางวัล
  - คูปองเงินสด BBQ Plaza 500 บาท จำนวน 100 รางวัล
  - บัตรชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF 2 ที่นั่ง จำนวน 800 รางวัล
  - คูปองเงินสด Tesco 300 บาท จำนวน 1850 รางวัล
  ครั้งที่ 8 16 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 4 ธ.ค. 2562
  เวลา 10:00 น.
  9 ธ.ค. 2562 - สร้อยคอทองคำหนัก 2 บาท จำนวน 5 รางวัล
  - โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S10+ 128GBจำนวน 5 รางวัล
  - คูปองเงินสด Tesco 500 บาท จำนวน 125 รางวัล
  - คูปองเงินสด BBQ Plaza 500 บาท จำนวน 100 รางวัล
  - บัตรชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF 2 ที่นั่ง จำนวน 800 รางวัล
  - คูปองเงินสด Tesco 300 บาท จำนวน 1850 รางวัล
  ครั้งที่ 9 1 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 19 ธ.ค. 2562
  เวลา 10:00 น.
  24 ธ.ค. 2562 - ทองคำแท่งมูลค่า 200,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
  - มอเตอร์ไซด์ Yamaha รุ่น GT125 จำนวน 5 รางวัล
  - คูปองเงินสด Tesco 500 บาท จำนวน 250 รางวัล
  - คูปองเงินสด BBQ Plaza 500 บาท จำนวน 200 รางวัล
  - บัตรชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF 2 ที่นั่ง จำนวน 1500 รางวัล
  - คูปองเงินสด Starbucks 300 บาท จำนวน 750 รางวัล
  ครั้งที่ 10 16 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 4 ม.ค. 2563
  เวลา 10:00 น.
  9 ม.ค. 2563 - ทองคำแท่งมูลค่า 200,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
  - มอเตอร์ไซด์ Yamaha รุ่น GT125 จำนวน 5 รางวัล
  - คูปองเงินสด Tesco 500 บาท จำนวน 250 รางวัล
  - คูปองเงินสด BBQ Plaza 500 บาท จำนวน 200 รางวัล
  - บัตรชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF 2 ที่นั่ง จำนวน 1500 รางวัล
  - คูปองเงินสด Starbucks 300 บาท จำนวน 750 รางวัล
  ครั้งที่ 11 1 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63 19 ม.ค. 2563
  เวลา 10:00 น.
  24 ม.ค. 2563 - สร้อยคอทองคำหนัก 2 บาท จำนวน 7 รางวัล
  - มอเตอร์ไซด์ Yamaha รุ่น GT125 จำนวน 2 รางวัล
  - คูปองเงินสด Tesco 500 บาท จำนวน 125 รางวัล
  - คูปองเงินสด BBQ Plaza 500 บาท จำนวน 100 รางวัล
  - บัตรชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF 2 ที่นั่ง จำนวน 800 รางวัล
  - คูปองเงินสด Tesco 300 บาท จำนวน 1500 รางวัล
  ครั้งที่ 12 16 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63 4 ก.พ. 2563
  เวลา 10:00 น.
  10 ก.พ. 2563 - สร้อยคอทองคำหนัก 2 บาท จำนวน 7 รางวัล
  - มอเตอร์ไซด์ Yamaha รุ่น GT125 จำนวน 2 รางวัล
  - คูปองเงินสด Tesco 500 บาท จำนวน 125 รางวัล
  - คูปองเงินสด BBQ Plaza 500 บาท จำนวน 100 รางวัล
  - บัตรชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF 2 ที่นั่ง จำนวน 800 รางวัล
  - คูปองเงินสด Tesco 300 บาท จำนวน 1500 รางวัล
 • สถานที่จับรางวัล

  บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด สำนักงาน ดีแทค คอลเซ็นเตอร์ รังสิตคลอง 5 เลขที่ 65/212 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

  ประกาศผู้โชคดีให้ทราบผ่านทาง https://www.dtac.co.th/camp/jaidee-jaek-suk.html หรือ ดีแทคแอปพลิเคชัน โดยรอบที่ 1 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 , รอบที่ 2 ในวันที่ 9 กันยายน 2562, รอบที่ 3 ในวันที่ 24 กันยายน 2562, รอบที่ 4 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562, รอบที่ 5 ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562, รอบที่ 6 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562, รอบที่ 7 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562, รอบที่ 8 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562, รอบที่ 9 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562, รอบที่ 10 ในวันที่ 9 มกราคม 2563, รอบที่ 11 ในวันที่ 24 มกราคม 2563 รอบที่ 12 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

 • เงื่อนไขการรับสิทธิ์
  1. ผู้ร่วมกิจกรรม คือ ผู้ใช้บริการดีแทคแบบเติมเงินที่ดาวน์โหลดพร้อมเปิดใช้งานดีแทคแอปพลิเคชัน และลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม “ใจดีแจกสุข” สามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันแรกที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
  2. ผู้ใช้บริการที่มีอายุการใช้งานบนเครือข่ายดีแทคแบบเติมเงินน้อยกว่า 3 ปี เมื่อมียอดค่าใช้บริการครบทุก 50 บาท (ไม่รวมการเติมเงิน) จะได้รับใบพัด 1 ใบพัดฟรี (ใบพัดแทนจำนวนสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมในแต่ละเดือน) สำหรับผู้ใช้บริการที่มีอายุการใช้งานบนเครือข่ายดีแทคแบบเติมเงินตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป จะได้รับใบพัดเพิ่มเป็น 2 ใบพัดฟรี
  3. ผู้ร่วมกิจกรรมที่เช็กอินผ่านดีแทคแอปพลิเคชันตั้งแต่ 5 วันติดต่อกันขึ้นไป จะได้รับใบพัดทันที 1 ใบพัดฟรี (รับสิทธิ์ได้ 1 ครั้งต่อเดือน)
  4. ผู้ร่วมกิจกรรมที่แจ้งข้อมูลวันพิเศษประจำปี (เช่น วันคล้ายวันเกิด) ในดีแทคแอปพลิเคชัน หากวันพิเศษดังกล่าวอยู่ภายในระยะเวลาการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะได้รับใบพัดทันที 2 ใบพัดฟรีในวันพิเศษนั้น (1 ครั้งต่อปีปฎิทิน)
  5. ยอดใบพัดที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับและสะสมไว้ในแต่ละเดือนจะถูกล้างในเวลา 24.00 น. ของวันสุดท้ายของเดือน และจะเริ่มต้นสะสมใหม่ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป
  6. การลุ้นรับของรางวัลผ่านกิจกรรม “ใจดีแจกสุข ลุ้นสุขใหญ่” นำใบพัดที่ได้รับมาแลกรับสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลใดก็ได้ตามจำนวนใบพัดโดย 1 ใบพัดเท่ากับ 1 สิทธิ์
 • เงื่อนไขการรับรางวัล
  1. รางวัลทองคำแท่ง จำนวน 8 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 200,000 บาท รวม 1,600,000 บาท บริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีและนัดหมายในการรับของรางวัลที่ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด สำนักงานใหญ่
  2. รางวัลสร้อยคอทองคำ หนัก 2 บาท จำนวน 48 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 42,100 บาท รวม 2,020,800 บาท (ราคาทอง ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562) บริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีและนัดหมายในการรับของรางวัลที่ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด สำนักงานใหญ่
  3. รางวัลมอเตอร์ไซด์ Yamaha รุ่น GT125 จำนวน 28 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 43,100 บาท รวม 1,206,800 บาท บริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีและนัดหมายในการรับของรางวัลที่ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด สำนักงานใหญ่
  4. รางวัลโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S10+ 128GB หรือเทียบเท่า จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 35,900 บาท รวม 718,000 บาท บริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีและนัดหมายในการรับของรางวัลที่ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด สำนักงานใหญ่
  5. รางวัลคูปองเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ Tesco Lotus จำนวน 2,000 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 500 บาท รวม 1,000,000 บาท สามารถนำรหัสของรางวัลไปแสดงเพื่อรับรางวัลตามสิทธิ์ได้ที่ เทสโก้ โลตัส ทุกสาขา ใช้ได้ 1 คูปอง ต่อ 1 ใบเสร็จ ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าประเภทสุรา บุหรี่ บัตรเติมเงิน บัตรของขวัญ เวชภัณฑ์ นมดัดแปลงสำหรับทารก และนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็ก (สูตร 1 และ2) เครื่องดื่มชูกำลัง ผงชูรส กาแฟเบอร์ดี้ไอซ์คอฟฟี่ บริการชำระบิลและค่าธรรมเนียม บริการไปรษณีย์ ศูนย์อาหาร และสินค้า/ร้านค้า ในบริเวณพื้นที่เช่า
  6. รางวัลคูปองเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ BBQ Plaza จำนวน 1,560 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 500 บาท รวม 780,000 บาท สามารถนำรหัสของรางวัลไปแสดงเพื่อรับรางวัลตามสิทธิ์ได้ที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า เฉพาะการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่าเท่านั้น ทั้งนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดของบัตรสมาชิกบาร์บีกอนคลับได้ แต่ยังคงใช้สะสมคะแนนได้ตามปกติ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของร้านบาร์บีคิวพลาซ่า
  7. รางวัลบัตรชมภาพยนตร์ที่นั่งปกติ deluxe ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF จำนวน 13,600 รางวัลๆ ละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 420 บาท รวม 5,712,000 บาท สามารถนำรหัสของรางวัลไปแสดงเพื่อรับรางวัลตามสิทธิ์ได้ทุกวัน ทุกรอบ ในระบบปกติ 2D ณ โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ได้ทุกสาขา ยกเว้นโรงภาพยนตร์สาขา Emprive Cineclub ทั้งนี้สามารถอัพเกรดเป็นที่นั่ง premium ได้ โดยชำระเงินส่วนต่างเพิ่มตามจริงคิดจากฐานที่นั่ง deluxe ของระบบปกติ
  8. รางวัลคูปองเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ Tesco Lotus จำนวน 10,400 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 300 บาท รวม 3,120,000 บาท สามารถนำรหัสของรางวัลไปแสดงเพื่อรับรางวัลตามสิทธิ์ได้ที่ เทสโก้ โลตัส ทุกสาขา ใช้ได้ 1 คูปอง ต่อ 1 ใบเสร็จ ไม่สามารถทอน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรูปแบบการชำระอื่น ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดอื่นได้ทุกกรณี ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าประเภทสุรา บุหรี่ บัตรเติมเงิน บัตรของขวัญ เวชภัณฑ์ นมดัดแปลงสำหรับทารก และนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็ก (สูตร 1 และ2) เครื่องดื่มชูกำลัง ผงชูรส กาแฟเบอร์ดี้ไอซ์คอฟฟี่ บริการ ชำระบิลและค่าธรรมเนียม บริการไปรษณีย์ ศูนย์อาหาร และสินค้า/ร้านค้า ในบริเวณพื้นที่เช่า
  9. รางวัลคูปองเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ BBQ Plaza จำนวน 1,000 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 300 บาท รวม 300,000 บาท สามารถนำรหัสของรางวัลไปแสดงเพื่อรับรางวัลตามสิทธิ์ได้ที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า เฉพาะการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่าเท่านั้น ทั้งนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดของบัตรสมาชิกบาร์บีกอนคลับได้ แต่ยังคงใช้สะสมคะแนนได้ตามปกติ กรณีที่มูลค่าของคูปองเงินสดอิเล็กทรอนิกส์สูงกว่าราคาอาหารและเครื่องดื่ม มูลค่าคงเหลือในบัตรจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ และไม่สามารถขอคืนมูลค่าคงเหลือที่อยู่ในบัตรได้
  10. รางวัล คูปองเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ Starbucks จำนวน 3,000 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 300 บาท รวม 900,000 บาท สามารถนำรหัสของรางวัลไปแสดงเพื่อรับรางวัลตามสิทธิ์ได้ที่ร้านสตาร์บัคส์ทุกสาขาในประเทศไทย โดยต้องสแกนจากหน้าจออุปกรณ์สื่อสารเท่านั้น, มูลค่าเงินจะแสดงอยู่บน e-Couponลูกค้าสามารถนำมาใช้ซ้ำได้ จนกว่ายอดเงินในคูปองจะหมดไป คูปองดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด, โอนเงินไปสู่บัตรหมายเลขอื่น, ไม่สามารถเติมเงินในบัตรสตาร์บัคส์การ์ดหรือเพิ่มเติมยอดเงินใน e-Coupon ได้ คูปองดังกล่าวสามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของทางร้านได้ ลูกค้าสามารถชำระด้วย e-Couponได้สูงสุด 15 ใบต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น
  11. ผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์นำใบพัดมาเลือกรับสิทธิ์ลุ้นของรางวัลได้ตามกลุ่มของรางวัลโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการใช้สิทธิ์ต่อของรางวัล แต่มีสิทธิที่จะได้รับรางวัลทองคำแท่ง หรือ สร้อยคอทองคำ หรือมอเตอร์ไซด์ Yamaha หรือโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S10+ สูงสุดเพียงรางวัลเดียว การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด โอนสิทธิ หรือแลกเป็นสิ่งของรางวัลอื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ
  12. ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลทองคำแท่ง หรือ สร้อยคอทองคำ (มูลค่าราคาตามที่ระบุในหนังสือสนับสนุนสิ่งของรางวัล) มอเตอร์ไซด์ Yamaha หรือโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S10+ จะต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ระบุชื่อตรงตามข้อมูลที่ลงทะเบียนในระบบของบริษัทฯ พร้อมด้วยซิมดีแทคที่แสดงหมายเลขว่าเป็นผู้โชคดี มาแสดงในวันที่บริษัทฯ นัดหมายไว้ เพื่อติดต่อขอรับของรางวัลด้วยตนเอง หากไม่สามารถมารับด้วยตนเอง ต้องนำเอกสารมอบอำนาจมาให้ครบถ้วน กรณีผู้ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์จะต้องนำสูติบัตรมาแสดง โดยให้มาพร้อมกับบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองจะต้องสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านมาแสดงด้วย) ทั้งนี้หมายเลขโทรศัพท์ของผู้โชคดีจะต้องเป็นลูกค้าดีแทคที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันและมีวันใช้งานคงเหลือ (Active) ในวันที่มารับของรางวัล
  13. สำหรับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ และ บัตรชมภาพยนตร์ บริษัทฯ จะส่งรหัสสิ่งของรางวัลผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล โดยสามารถนำรหัสสิ่งของรางวัลไปแสดงเพื่อรับรางวัลตามสิทธิ์ได้ทันที ทั้งนี้หมายเลขโทรศัพท์ของผู้โชคดีจะต้องเป็นลูกค้าดีแทคที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันและมีวันใช้งานคงเหลือ (Active) ในวันที่รับของรางวัล
  14. ในการจับแจกรางวัล บริษัทฯ จะใช้ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ในการประมวลผลจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดในแต่ละกลุ่มและแจ้งให้ผู้ร่วมงานจับรางวัลทราบ
  15. บริษัทฯ จะประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของผู้โชคดีผ่านทางhttps://www.dtac.co.th/camp/jaidee-jaek-suk.html โดยรอบที่ 1 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562, รอบที่ 2 ในวันที่ 9 กันยายน 2562, รอบที่ 3 ในวันที่ 24 กันยายน 2562, รอบที่ 4 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562, รอบที่ 5 ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562, รอบที่ 6 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562, รอบที่ 7 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562, รอบที่ 8 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562, รอบที่ 9 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562, รอบที่ 10 ในวันที่ 9 มกราคม 2563, รอบที่ 11 ในวันที่ 24 มกราคม 2563 รอบที่ 12 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 โดยบริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีทางหมายเลขโทรศัพท์เพื่อนัดหมายให้ผู้โชคดีมารับของรางวัล ณ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 41 ถนน พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาทำการ
  16. หากผู้โชคดีมีความประสงค์ไม่ขอรับของรางวัลหรือไม่มารับของรางวัลภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีในลำดับถัดไป หากผู้โชคดีสำรองไม่มารับของรางวัล ทางบริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรสาธารณะกุศลต่อไป
  17. บริษัทฯ มีสิทธิ์จับรายชื่อผู้ได้รับรางวัลสำรองไว้ สำหรับกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล และ/หรือผู้ได้รับรางวัลต้องถูกตัดสิทธิ์จากการรับรางวัลเนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามกติกาและเงื่อนไขของการจับรางวัลที่กำหนดไว้เท่านั้น
  18. ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากมูลค่าสิ่งของรางวัลที่ได้รับ ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
  19. ของรางวัลทั้งหมดไม่สามารถแลก ทอน เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใด
  20. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา ข้อกำหนด เงื่อนไขต่างๆ และของรางวัลที่มีมูลค่าเท่าเทียมกันได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  21. คำตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  22. บริษัทฯ เป็นเพียงผู้จัดหาของรางวัลเพื่อรายการชิงโชคนี้เท่านั้น โดยบริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือ การให้บริการ ในของรางวัลที่ระบุไว้แต่อย่างใด ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับของรางวัลทั้งสิ้น
  23. ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2528 ลว. 26 ก.ย. 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.104/2544 ลว. 15 ก.ย. 2544101/2544
  24. พนักงานบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด บริษัทในเครือ ผู้แทนจำหน่ายบริษัทโฆษณาที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการดำเนินรายการและครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้
  25. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่ายและ/หรือภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงของผู้โชคดี โดยถือว่าเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทฯ ในการเผยแพร่เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ/หรือนำไปใช้ในการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่บริษัทเห็นสมควรได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน
  26. ศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.dtac.co.th หรือโทร. 1678 dtac call center ค่าบริการครั้งละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  27. ใบอนุญาตเลขที่ 153/2562-224/2562

กิจกรรม แลกสุขทุกวัน

 • ของรางวัล
  • อินเทอร์เน็ตฟรี 1 GB ใช้ได้นาน 6 ชั่วโมง จำนวน 205,200 รางวัล
  • โทรฟรีทุกเครือข่าย 30 นาที ใช้ได้นาน 24 ชั่วโมง จำนวน 38,100 รางวัล
  • โทรฟรีเบอร์ดีแทค 60 นาที ใช้ได้นาน 3 วัน จำนวน 44,200 รางวัล
  • โบนัสใช้โทรหรือเล่นเน็ตมูลค่า 30 บาท ใช้ได้นาน 7 วัน จำนวน 204,400 รางวัล
  • ส่วนลด 30 บาทสำหรับซื้อโปรเน็ต 8GB/7วัน ราคา 119บ. (ปกติ 149บ.) ไม่จำกัดจำนวน
  • ส่วนลด 30 บาทสำหรับซื้อโปรเน็ต 5GB/7วัน ราคา 119บ. (ปกติ 149บ.) ไม่จำกัดจำนวน
  • ส่วนลด 90 บาทสำหรับซื้อโปร GO โนลิต เล่นเน็ตไม่ลดความเร็ว 4Mbps + โทรฟรีเบอร์ดีแทค 24 ชม. ราคา 139บ. (ปกติ 229บ.) ไม่จำกัดจำนวน
  • ไอศกรีม บลิซซาร์ด ทุกรสชาติ ขนาดไซส์ S 1 ถ้วยที่แดรี่ควีน มูลค่า 34 บาท จำนวน 22,800 รางวัล
  • โดนัท 1 ชิ้น ที่ดังกิ้นโดนัท มูลค่า 29 บาท จำนวน 60,000 รางวัล
  • คูปองเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ Family Mart 30 บาท จำนวน 25,000 รางวัล
  • ดูหนังและซีรีส์บน iflix ไม่อั้น 1 เดือน มูลค่า 100บาท  จำนวน 10,000 รางวัล
  รวมมูลค่าของรางวัลกิจกรรม แลกสุขทุกวัน 9,614,590 บาท (ไม่รวมของรางวัลจากดีแทค)
 • เงื่อนไขการรับรางวัล
  1. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถแลกรับของรางวัลได้ทุกวันผ่านทางดีแทคแอปพลิเคชัน โดยนำใบพัดที่ได้รับ 3 ใบมาแลกรับของรางวัลได้ 1 ชิ้น แต่ละรางวัลสามารถแลกได้สูงสุด 4 สิทธิ์ต่อเดือน เริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2563
  2. ของรางวัลสำหรับการแลก
   • รางวัลอินเทอร์เน็ตฟรี 1 GB ใช้ได้นาน 6 ชั่วโมง จำนวน 205,200 รางวัล
   • รางวัลโทรฟรีทุกเครือข่าย 30 นาที ใช้ได้นาน 24 ชั่วโมง จำนวน 38,100 รางวัล
   • รางวัลโทรฟรีเบอร์ดีแทค 60 นาที ใช้ได้นาน 3 วัน จำนวน 44,200 รางวัล
   • รางวัลโบนัส 30 บาท ใช้ได้นาน 7 วัน จำนวน 204,400 รางวัล โบนัสใช้โทรได้ทุกเครือข่ายคิดนาทีละ 2 บาทหรือเล่นอินเทอร์เน็ต คิดค่าบริการ 2 บาท/MB (รวมภาษีมูลค่าแล้ว)
   • รางวัลส่วนลด 30 บาทสำหรับซื้อโปรเสริมเน็ตเต็มสปีด 8GB ใช้ได้นาน 7วัน ในราคา 119 บาท (ปกติ 149 บาท) ไม่จำกัดจำนวน ค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
   • รางวัลส่วนลด 30 บาทสำหรับซื้อโปรเสริมเน็ต Super Max Net 5GB ใช้ได้นาน 7วัน หลังจากครบจำนวนที่กำหนด สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps ในราคา 119 บาท (ปกติ 149 บาท) ไม่จำกัดจำนวน ค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
   • รางวัลส่วนลด 90 บาทสำหรับซื้อโปรเสริม GO โนลิมิต เน็ตไม่อั้นไม่ความเร็ว 4Mbps พร้อมโทรฟรีเบอร์ดีแทค ใช้ได้นาน 7 วันในราคา 139 บาท (ปกติ 229 บาท) ไม่จำกัดจำนวน ค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
   • รางวัลฟรีไอศกรีมบลิซซาร์ด ขนาดไซส์ S รสชาติใดก็ได้ 1 ถ้วย มูลค่ารางวัลละ 34 บาท ที่แดรี่ควีน จำนวน 22,800 รางวัล สามารถใช้สิทธิได้เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการยกเว้นสาขาในสนามบินทุกสาขา, Royal garden พัทยา, จังซีลอน 1,จังซีลอน 2, เซ็นทรัล เฟสติวัล สมุย, ร้าน Outdoor และ ร้าน Food truck
   • รางวัลคูปองเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ Family Mart มูลค่ารางวัลละ 30 บาท จำนวน 25,000 รางวัล สามารถนำไปใช้รับสิทธิ์ได้เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการยกเว้นสาขาอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยาน สุววรรณภูมิ ชั้น 2 , ชั้น 3 ,ชั้น 4.1,ชั้น 4.2 / ป่าตอง บีช / ศาลา เฉวง / หาดริ้น 2 /หาดริ้น 3 /ท้องศาลา /สาขาบ้านในวก /อ่าวศรีธนู /บ้านใต้ /ตลาดพันธ์ทิพย์ /อ่าวศรีธนู2 / น้ำตกแพง /ท่าเรือวกตุ่ม / บ้านใต้2 / สุวรรณภูมิ คาร์โก้
   • รางวัลฟรีโดนัท 1 ชิ้น ที่ดังกิ้นโดนัท จำนวน 60,000 รางวัล สามารถนำไปใช้รับสิทธิ์ได้เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการยกเว้นสาขาเมืองทองธานี สนามบินทุกแห่ง จังซีลอน เดอะมอลล์โคราช ร้านโซนเกาะสมุย เกาะพะงัน ไดโนซอร์แพลนเน็ต มอเตอร์เวย์ มาบุญครอง และการออกร้านนอกสถานที่
   • รางวัลดูหนังและซีรีส์บน iflix ไม่อั้น 1 เดือน มูลค่า 100บาท  จำนวน 10,000 รางวัล ดูได้ทั้งบนมือถือ แล็ปท็อป แท็บเล็ต และทีวี สามารถดูออนไลน์ หรือดาวน์โหลดไว้ดูออฟไลน์ก็ได้ แลกได้สูงสุด 1 สิทธิ์ต่อเบอร์ และต่อ 1 บัญชี iflix หลังจากกดรับสิทธิ์ให้นำรหัสไปกรอกบนเว็บ www.iflix.com/redeem หรือในแอปพลิเคชั่น iflix โดยกด Menu > Redeem Voucher สำหรับสมาชิกใหม่จะต้องลงทะเบียนก่อน รหัส iflixต้องใช้ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563
  3. ทางบริษัทฯ จะส่งรหัสของรางวัลผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือซึ่งจะแสดงอยู่ในหน้า “ของขวัญ” สามารถนำรหัสสิ่งของรางวัลไปแสดงเพื่อรับรางวัลตามสิทธิ์ได้ทันทีภายในระยะเวลาที่ระบุ ทั้งนี้หมายเลขโทรศัพท์ของผู้โชคดีจะต้องเป็นลูกค้าดีแทคที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันและมีวันใช้งานคงเหลือ (Active) ในวันที่รับของรางวัล
  4. ของรางวัลทั้งหมดไม่สามารถแลก ทอน เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใด
  5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา ข้อกำหนด เงื่อนไขต่างๆ และของรางวัลที่มีมูลค่าเท่าเทียมกันได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.dtac.co.th หรือโทร. 1678 dtac call center ค่าบริการครั้งละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

คำถามพบบ่อย