โปรโมชั่นสมาร์ทโฟน

กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม

 • ผู้ร่วมกิจกรรม คือ ผู้ใช้บริการดีแทคแบบเติมเงินที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม “ใจดีแจกสุข” ผ่านดีแทคแอปพลิเคชัน หรือทาง dtac LINE CONNECT (บริการดีแทคผ่านไลน์) หรือทางดีแทคเว็ปไซด์ ทั้งนี้สามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันแรกที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
 • เมื่อมียอดค่าใช้บริการครบทุก 50 บาท (ไม่รวมการเติมเงิน)
  • ผู้ใช้บริการที่มีอายุการใช้งานดีแทคแบบเติมเงินน้อยกว่า 3 ปี จะได้รับ 1 ใบพัดฟรี
  • ผู้ใช้บริการที่มีอายุการใช้งานดีแทคแบบเติมเงินตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป จะได้รับ 2 ใบพัดฟรี
  • ใบพัดใช้แทนจำนวนสิทธิในการร่วมกิจกรรมในแต่ละเดือน
 • ผู้ร่วมกิจกรรมที่เช็กอินผ่านดีแทคแอปพลิเคชันตั้งแต่ 5 วันติดต่อกันขึ้นไป จะได้รับใบพัดทันที 1 ใบพัดฟรี
  (รับสิทธิ์ได้ 1 ครั้งต่อเดือน)
 • ผู้ร่วมกิจกรรมที่แจ้งข้อมูลวันพิเศษประจำปี (เช่น วันคล้ายวันเกิด) ในดีแทคแอปพลิเคชัน หากวันพิเศษดังกล่าวอยู่ภายในระยะเวลาการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะได้รับใบพัดทันที 1 ใบพัดฟรี ในวันพิเศษนั้น (1 ครั้งต่อปีปฎิทิน)
 • ยอดใบพัดที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับและสะสมไว้ในแต่ละเดือนจะถูกล้างในเวลา 24.00 น. ของวันสุดท้ายของเดือน และจะเริ่มต้นสะสมใหม่ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป
 • การแลกรับของรางวัลผ่านกิจกรรม “ใจดีแจกสุข แลกสุขทุกวัน” สามารถแลกรับของรางวัลได้ทุกวัน โดยนำใบพัดที่ได้รับมาแลกรับของรางวัลได้ 1 ชิ้น ทั้งนี้จำนวนใบพัดที่ใช้และจำนวนสิทธิ์ในการแลกของรางวัลจะขึ้นอยู่กับประเภทของรางวัล ทั้งนี้ของรางวัลที่แลกจะแสดงอยู่ในหน้า” ของขวัญ” ซึ่งสามารถนำไปใช้รับสิทธิ์ได้ตามระยะเวลาที่ระบุ
 • การลุ้นรับของรางวัลผ่านกิจกรรม “ใจดีแจกสุข ลุ้นสุขใหญ่” นำใบพัดที่ได้รับมาแลกรับสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลใดก็ได้ตามจำนวนใบพัดโดย 1 ใบพัด เท่ากับ 1 สิทธิ์

ของรางวัลประจำเดือนมิถุนายน

 • ระยะเวลาสะสมสิทธิ์

  1 มิ.ย. 2563 – 30 มิ.ย. 2563
 • จับรางวัล

  7 ก.ค. 2563

2
รางวัล

สร้อยคอทองคำ
มูลค่า 100,000 บาท

5
รางวัล

Samsung Galaxy Note 10+
 

10
รางวัล

บัตรเติมน้ำมัน ปตท
มูลค่า 10,000 บาท

10
รางวัล

เน็ตไม่อั้นไม่ลดความเร็ว 10Mbps
นาน 1 ปี

อินเทอร์เน็ตฟรี 1 GB
ใช้ได้นาน 6 ชั่วโมง

โบนัสโทรหรือเล่นเน็ต
มูลค่า 30 บาทใช้ได้นาน 7 วัน

โทรฟรี 60 นาที นาน 3 วัน
(เฉพาะเบอร์ดีแทค)

คูปองเงินสดเทสโก้ โลตัส
มูลค่า 50 บาท

คูปองเงินสดน้ำมันพีที
แมกซ์
มูลค่า 50 บาท

ส่วนลด 90 บาท
สำหรับซื้อโปร GO โนลิต
เล่นเน็ตไม่ลดความเร็ว 4Mbps

เงื่อนไขและรายละเอียด กิจกรรม "ใจดีแจกสุข"

กิจกรรม ลุ้นสุขใหญ่

 • ของรางวัล
  1. สร้อยคอทองคำ จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท รวม 1,000,000 บาท
  2. โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Note10+ (256GB) หรือเทียบเท่า จำนวน 25 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 37,900 บาท รวม 947,500 บาท
  3. แพ็คเกจอินเทอร์เน็ต ไม่อั้นไม่ลดความเร็ว 10Mbps นาน 1 ปี จำนวน 40 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 13,320 บาท รวม 532,800 บาท
  4. บัตรกำนัลเทสโก้โลตัส จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท รวม 200,000 บาท
  5. บัตรเติมน้ำมัน “ปตท.” จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท รวม 200,000 บาท
  6. คูปองเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ “เทสโก้โลตัส” จำนวน 300 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 500 บาท รวม 150,000 บาท
  7. คูปองเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ “สตาร์บัคส์” จำนวน 350 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 300 บาท รวม 105,000 บาท
 • กติกา
  1. ผู้ร่วมกิจกรรม คือ ผู้ใช้บริการดีแทคแบบเติมเงินที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม “ใจดีแจกสุข” ผ่านดีแทคแอปพลิเคชัน หรือทาง dtac LINE CONNECT (บริการดีแทคผ่านไลน์) หรือทางดีแทคเว็ปไซด์ ทั้งนี้สามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันแรกที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
  2. เมื่อมียอดค่าใช้บริการครบทุก 50 บาท (ไม่รวมการเติมเงิน)
   • ผู้ใช้บริการที่มีอายุการใช้งานดีแทคแบบเติมเงินน้อยกว่า 3 ปี จะได้รับ 1 ใบพัดฟรี
   • ผู้ใช้บริการที่มีอายุการใช้งานดีแทคแบบเติมเงินตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป จะได้รับ 2 ใบพัดฟรี
   • ใบพัดใช้แทนจำนวนสิทธิในการร่วมกิจกรรมในแต่ละเดือน
  3. ผู้ร่วมกิจกรรมที่เช็กอินผ่านดีแทคแอปพลิเคชันตั้งแต่ 5 วันติดต่อกันขึ้นไป จะได้รับใบพัดทันที 1 ใบพัดฟรี (รับสิทธิ์ได้ 1 ครั้งต่อเดือน)
  4. ผู้ร่วมกิจกรรมที่แจ้งข้อมูลวันพิเศษประจำปี (เช่น วันคล้ายวันเกิด) ในดีแทคแอปพลิเคชัน หากวันพิเศษดังกล่าวอยู่ภายในระยะเวลาการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะได้รับใบพัดทันที 1 ใบพัดฟรีในวันพิเศษนั้น (1 ครั้งต่อปีปฎิทิน)
  5. ยอดใบพัดที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับและสะสมไว้ในแต่ละเดือนจะถูกล้างในเวลา 24.00 น. ของวันสุดท้ายของเดือน และจะเริ่มต้นสะสมใหม่ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป
  6. การแลกรับของรางวัลผ่านกิจกรรม “ใจดีแจกสุข แลกสุขทุกวัน” สามารถแลกรับของรางวัลได้ทุกวัน โดยนำใบพัดที่ได้รับมาแลกรับของรางวัลได้ 1 ชิ้น ทั้งนี้จำนวนใบพัดที่ใช้ในการแลกจะขึ้นอยู่กับประเภทของรางวัล แต่ละรางวัลสามารถแลกได้สูงสุด 2 สิทธิ์ต่อเดือน ทั้งนี้ของรางวัลที่แลกจะแสดงอยู่ในหน้า” ของขวัญ” ซึ่งสามารถนำไปใช้รับสิทธิ์ได้ตามระยะเวลาที่ระบุ
  7. การลุ้นรับของรางวัลผ่านกิจกรรม “ใจดีแจกสุข ลุ้นสุขใหญ่” นำใบพัดที่ได้รับมาแลกรับสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลใดก็ได้ตามจำนวนใบพัดโดย 1 ใบพัดเท่ากับ 1 สิทธิ์
 • ระยะเวลากิจกรรม

  6 กุมภาพันธ์ 2563 -30 มิถุนายน 2563 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมลุ้นรางวัลได้ทุกวัน โดยนำใบพัดที่ได้รับมารับสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลใดก็ได้ตามจำนวนใบพัดคงเหลือ ทั้งนี้ 1 ใบพัดเท่ากับ 1 สิทธิ์ การจับรางวัลแบ่งออกเป็น 5 ครั้ง ตามรายละเอียดด้านล่าง

  รายละเอียด ระยะเวลาร่วมกิจกรรม จับรางวัล ประกาศรางวัล ของรางวัล
  ครั้งที่ 1 6 ก.พ. 2563 - 29 ก.พ. 2563 6 มี.ค. 2563
  เวลา 10:00 น.
  10 มี.ค. 2563 - สร้อยคอทองคำ จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท รวม 200,000 บาท
  - โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Note10+ (256GB) จำนวน 5 รางวัล ๆ ละ 37,900 บาท รวม 189,500 บาท
  - คูปองเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ “เทสโก้โลตัส” จำนวน 300 รางวัลๆ ละ 500 บาท รวม 150,000 บาท
  - คูปองเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ “สตาร์บัคส์” จำนวน 350 รางวัลๆ ละ 300 บาท รวม 105,000 บาท
  ครั้งที่ 2 1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563 7 เม.ย. 2563
  เวลา 10:00 น.
  10 เม.ย. 2563 - สร้อยคอทองคำ จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท รวม 200,000 บาท
  - โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Note10+ (256GB) จำนวน 5 รางวัล ๆ ละ 37,900 บาท รวม 189,500 บาท
  - บัตรกำนัล “เทสโก้โลตัส” จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท รวม 100,000 บาท
  - แพ็คเกจอินเทอร์เน็ต ไม่อั้นไม่ลดความเร็ว 10Mbps นาน 1 ปี จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 13,320 บาท รวม 133,200 บาท
  ครั้งที่ 3 1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2563 7 พ.ค. 2563
  เวลา 10:00 น.
  11 พ.ค. 2563 - สร้อยคอทองคำ จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท รวม 200,000 บาท
  - โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Note10+ (256GB) จำนวน 5 รางวัล ๆ ละ 37,900 บาท รวม 189,500 บาท
  - บัตรกำนัล “เทสโก้โลตัส” จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท รวม 100,000 บาท
  - แพ็คเกจอินเทอร์เน็ต ไม่อั้นไม่ลดความเร็ว 10Mbps นาน 1 ปี จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 13,320 บาท รวม 133,200 บาท
  ครั้งที่ 4 1 พ.ค. 2563 - 31 พ.ค. 2563 5 มิ.ย. 2563
  เวลา 10:00 น.
  10 มิ.ย. 2563 - สร้อยคอทองคำ จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท รวม 200,000 บาท
  - โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Note10+ (256GB) จำนวน 5 รางวัล ๆ ละ 37,900 บาท รวม 189,500 บาท
  - บัตรเงินสดเติมน้ำมัน “ปตท” จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท รวม 100,000 บาท
  - แพ็คเกจอินเทอร์เน็ต ไม่อั้นไม่ลดความเร็ว 10Mbps นาน 1 ปี จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 13,320 บาท รวม 133,200 บาท
  ครั้งที่ 5 1 มิ.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 7 ก.ค. 2563
  เวลา 10:00 น.
  10 ก.ค. 2563 - สร้อยคอทองคำ จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท รวม 200,000 บาท
  - โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Note10+ (256GB) จำนวน 5 รางวัล ๆ ละ 37,900 บาท รวม 189,500 บาท
  - บัตรเงินสดเติมน้ำมัน “ปตท” จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท รวม 100,000 บาท
  - แพ็คเกจอินเทอร์เน็ต ไม่อั้นไม่ลดความเร็ว 10Mbps นาน 1 ปี จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 13,320 บาท รวม 133,200 บาท
 • สถานที่จับรางวัล

  บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

  ประกาศผู้โชคดีให้ทราบผ่านทาง https://www.dtac.co.th/camp/jaidee-jaek-suk.html หรือ ดีแทคแอปพลิเคชัน โดยรอบที่ 1 ในวันที่ 10 มีนาคม 2563, รอบที่ 2 ในวันที่ 10 เมษายน 2563, รอบที่ 3 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563, รอบที่ 4 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563, รอบที่ 5 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

 • เงื่อนไขการรับสิทธิ์
  1. ผู้ร่วมกิจกรรม คือ ผู้ใช้บริการดีแทคแบบเติมเงินที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม “ใจดีแจกสุข” ผ่านดีแทคแอปพลิเคชัน หรือทาง dtac LINE CONNECT (บริการดีแทคผ่านไลน์) หรือทางดีแทคเว็ปไซด์ ทั้งนี้สามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันแรกที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
  2. ผู้ใช้บริการที่มีอายุการใช้งานบนเครือข่ายดีแทคแบบเติมเงินน้อยกว่า 3 ปี เมื่อมียอดค่าใช้บริการครบทุก 50 บาท (ไม่รวมการเติมเงิน) จะได้รับใบพัด 1 ใบพัดฟรี (ใบพัดแทนจำนวนสิทธิในการร่วมกิจกรรมในแต่ละเดือน) สำหรับผู้ใช้บริการที่มีอายุการใช้งานบนเครือข่ายดีแทคแบบเติมเงินตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป จะได้รับใบพัดเพิ่มเป็น 2 ใบพัดฟรี
  3. ผู้ร่วมกิจกรรมที่เช็กอินผ่านดีแทคแอปพลิเคชันตั้งแต่ 5 วันติดต่อกันขึ้นไป จะได้รับใบพัดทันที 1 ใบพัดฟรี (รับสิทธิ์ได้ 1 ครั้งต่อเดือน)
  4. ผู้ร่วมกิจกรรมที่แจ้งข้อมูลวันพิเศษประจำปี (เช่น วันคล้ายวันเกิด) ในดีแทคแอปพลิเคชัน หากวันพิเศษดังกล่าวอยู่ภายในระยะเวลาการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะได้รับใบพัดทันที 1 ใบพัดฟรีในวันพิเศษนั้น (1 ครั้งต่อปีปฎิทิน)
  5. ยอดใบพัดที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับและสะสมไว้ในแต่ละเดือนจะถูกล้างในเวลา 24.00 น. ของวันสุดท้ายของเดือน และจะเริ่มต้นสะสมใหม่ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป
  6. การแลกรับของรางวัลผ่านกิจกรรม “ใจดีแจกสุข แลกสุขทุกวัน” สามารถแลกรับของรางวัลได้ทุกวัน โดยนำใบพัดที่ได้รับมาแลกรับของรางวัลได้ 1 ชิ้น ทั้งนี้จำนวนใบพัดที่ใช้และจำนวนสิทธิ์ในการแลกของรางวัลจะขึ้นอยู่กับประเภทของรางวัล ทั้งนี้ของรางวัลที่แลกจะแสดงอยู่ในหน้า” ของขวัญ” ซึ่งสามารถนำไปใช้รับสิทธิ์ได้ตามระยะเวลาที่ระบุ
  7. การลุ้นรับของรางวัลผ่านกิจกรรม “ใจดีแจกสุข ลุ้นสุขใหญ่” นำใบพัดที่ได้รับมาแลกรับสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลใดก็ได้ตามจำนวนใบพัดโดย 1 ใบพัดเท่ากับ 1 สิทธิ์
 • เงื่อนไขการรับรางวัล
  1. รางวัลสร้อยคอทองคำ จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท รวม 1,000,000 บาท (ประกอบด้วยสร้อยคอทองคำ 96.5% หนัก 1 บาท จำนวน 4 เส้นๆ ละ 22,460 บาท มูลค่า 89,840 บาท และสร้อยคอทองคำ 96.5% หนัก 6.8 กรัม จำนวน 1 เส้น มูลค่า 10,160 บาท ตามราคาทอง ณ วันที่ 7 มกราคม 2563) บริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีและนัดหมายในการรับของรางวัลที่ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด สำนักงานใหญ่
  2. รางวัลโทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Note10+(256GB) หรือเทียบเท่า จำนวน 25 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 37,900 บาท รวม 947,500 บาท บริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีและนัดหมายในการรับของรางวัลที่ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด สำนักงานใหญ่
  3. แพ็คเกจอินเทอร์เน็ต ไม่อั้นไม่ลดความเร็ว 10Mbps นาน 1 ปี จำนวน 40 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 13,320 บาท รวม 532,800 บาท บริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีและนัดหมายในการรับของรางวัลที่ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด สำนักงานใหญ่ ระบบจะเติมแพ็คเกจอินเทอร์เน็ต ไม่อั้นไม่ลดความเร็ว 10Mbps ใช้ได้นาน 365 วัน (ไม่เติมวันใช้งาน) ให้ผู้โชคดี ทั้งนี้หมายเลขดังกล่าวจะต้องเป็นลูกค้าดีแทคแบบเติมเงินที่มีวันใช้งานคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน ณ วันที่รับของรางวัล กรณีที่วันใช้งานหมดก่อนครบกำหนดการใช้สิทธิ จะถือว่าสละสิทธิในสิทธิประโยชน์ที่ได้รับดังกล่าว สิทธิประโยชน์นี้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลตามปกติเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้งานในเชิงพาณิชย์, บิททอร์เรนต์, ฮอตสปอต หรือการรับส่งไฟล์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานโดยรวม หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการนำไปแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือเข้าสู่บริการอินเทอร์เน็ตซึ่งมีลักษณะที่ขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีต่อประชาชน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการ และยกเลิกสิทธิ์พิเศษดังกล่าว หากผู้ใช้บริการเปลี่ยนเป็นระบบจดทะเบียน ถือว่าสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว
  4. รางวัลบัตรกำนัล “เทสโก้โลตัส” จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท รวม 200,000 บาท บริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีและนัดหมายในการรับของรางวัลที่ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด สำนักงานใหญ่ บัตรนี้สามารถใช้จับจ่ายได้ที่ห้างเทสโก้ โลตัสทุกสาขา ยกเว้นการจับจ่ายสินค้าประเภทสุรา บุหรี่และยาสูบ บัตรเติมเงิน บัตรของขวัญ เวชภัณฑ์ นมดัดแปลงสำหรับทารก และนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็ก (สูตร 1 และ 2) เครื่องดื่มชูกำลัง ผงชูรส กาแฟเบอร์ดี้ไอซ์คอฟฟี่ บริการชำระบิลและค่าธรรมเนียม บริการไปรษณีย์ ศูนย์อาหาร และสินค้า/ร้านค้า ในบริเวณพื้นที่เช่า บัตรของขวัญนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด สามารถคงมูลค่าคงเหลือในบัตรไว้ใช้ในครั้งต่อไปได้ บัตรของขวัญนี้สามารถใช้ร่วมกับการชำระค่าสินค้าด้วยเงินสดและ/หรือบัตรเครดิตได้ ห้างเทสโก้ โลตัส ขอสงวนสิทธิ์ในการรับ/คืนบัตรของขวัญ ยกเลิกบัตรของขวัญ ชดเชยความเสียหายกรณีที่บัตรชำรุดหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบัตร รวมถึงกรณีบัตรสูญหาย
  5. รางวัลบัตรเงินสดเติมน้ำมัน “ปตท.” จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท รวม 200,000 บาท บริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีและนัดหมายในการรับของรางวัลที่ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด สำนักงานใหญ่ บัตรนี้ใช้แทนเงินสดเพื่อชำระค่าน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันและร้านค้าที่ร่วมรายการที่มีเครื่องรับบัตรเครดิต บัตรหมดอายุตามวันที่ระบุบนหน้าบัตร บัตรนี้มีมูลค่าตามที่ระบุบนหน้าบัตรเท่านั้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดเมื่อใช้ไม่เต็มมูลค่าได้ สามารถใช้ร่วมกับเงินสดหรือบัตรเครดิตได้ มูลค่าคงเหลือจะปรากฏในใบเสร็จรับเงิน (Sales Slip) OR ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินที่เหลือในบัตรทั้งก่อนและหลังวันหมดอายุบนหน้าบัตร OR ขอสงวนสิทธิ์ในการรับบัตรกรณีบัตรชำรุดหรือไม่สมบูรณ์ อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถรับบัตรได้ OR ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนบัตร ยกเลิกบัตร ชดเชยความเสียหายกรณีบัตรสูญหาย หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. รางวัลคูปองเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ “เทสโก้โลตัส” จำนวน 300 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 500 บาท รวม 150,000 บาท สามารถนำรหัสของรางวัลไปแสดงเพื่อรับรางวัลตามสิทธิ์ได้ที่ เทสโก้ โลตัส ทุกสาขา ใช้ได้ 1 คูปอง ต่อ 1 ใบเสร็จ ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าประเภทสุรา บุหรี่ บัตรเติมเงิน บัตรของขวัญ เวชภัณฑ์ นมดัดแปลงสำหรับทารก และนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็ก (สูตร 1 และ2) เครื่องดื่มชูกำลัง ผงชูรส กาแฟเบอร์ดี้ไอซ์คอฟฟี่ บริการชำระบิลและค่าธรรมเนียม บริการไปรษณีย์ ศูนย์อาหาร และสินค้า/ร้านค้า ในบริเวณพื้นที่เช่า
  7. รางวัลคูปองเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ “สตาร์บัคส์” จำนวน 350 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 300 บาท รวม 105,000 บาท สามารถนำรหัสของรางวัลไปแสดงเพื่อรับรางวัลตามสิทธิ์ได้ที่ร้านสตาร์บัคส์ทุกสาขาในประเทศไทย โดยต้องสแกนจากหน้าจออุปกรณ์สื่อสารเท่านั้น, มูลค่าเงินจะแสดงอยู่บน e-Couponลูกค้าสามารถนำมาใช้ซ้ำได้ จนกว่ายอดเงินในคูปองจะหมดไป คูปองดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด, โอนเงินไปสู่บัตรหมายเลขอื่น, ไม่สามารถเติมเงินในบัตรสตาร์บัคส์การ์ดหรือเพิ่มเติมยอดเงินใน e-Coupon ได้ คูปองดังกล่าวสามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของทางร้านได้ ลูกค้าสามารถชำระด้วย e-Couponได้สูงสุด 15 ใบต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น
  8. ผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์นำใบพัดมาเลือกรับสิทธิ์ลุ้นของรางวัลได้ตามกลุ่มของรางวัลโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการใช้สิทธิ์ต่อของรางวัล แต่มีสิทธิที่จะได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำ หรือโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Note10+ (256GB) หรือบัตรกำนัลมูลค่า 10,000 บาท หรือแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตฟรี นาน 1 ปี สูงสุดเพียงรางวัลเดียว การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด โอนสิทธิ หรือแลกเป็นสิ่งของรางวัลอื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ
  9. ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลสร้อยคอทองคำ (มูลค่าราคาตามที่ระบุในหนังสือสนับสนุนสิ่งของรางวัล) โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Note10+ (256GB) บัตรกำนัลมูลค่า 10,000 บาท และแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตฟรี นาน 1 ปี จะต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ระบุชื่อตรงตามข้อมูลที่ลงทะเบียนในระบบของบริษัทฯ พร้อมด้วยซิมดีแทคที่แสดงหมายเลขว่าเป็นผู้โชคดี มาแสดงในวันที่บริษัทฯ นัดหมายไว้ เพื่อติดต่อขอรับของรางวัลด้วยตนเอง หากไม่สามารถมารับด้วยตนเอง ต้องนำเอกสารมอบอำนาจมาให้ครบถ้วน กรณีผู้ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์จะต้องนำสูติบัตรมาแสดง โดยให้มาพร้อมกับบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองจะต้องสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านมาแสดงด้วย) ทั้งนี้หมายเลขโทรศัพท์ของผู้โชคดีจะต้องเป็นลูกค้าดีแทคแบบเติมเงินที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันและมีวันใช้งานคงเหลือ (Active) ในวันที่มารับของรางวัล
  10. สำหรับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่ารางวัลละ 300 และ 500 บาท บริษัทฯ จะส่งรหัสสิ่งของรางวัลผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล โดยสามารถนำรหัสสิ่งของรางวัลไปแสดงเพื่อรับรางวัลตามสิทธิ์ได้ทันที ทั้งนี้หมายเลขโทรศัพท์ของผู้โชคดีจะต้องเป็นลูกค้าดีแทคแบบเติมเงินที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันและมีวันใช้งานคงเหลือ (Active) ในวันที่รับของรางวัล
  11. ในการจับแจกรางวัล บริษัทฯ จะใช้ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ในการประมวลผลจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดในแต่ละกลุ่มและแจ้งให้ผู้ร่วมงานจับรางวัลทราบ
  12. บริษัทฯ จะประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของผู้โชคดีผ่านทาง https://www.dtac.co.th/camp/jaidee-jaek-suk.html โดยรอบที่ 1 ในวันที่ 10 มีนาคม 2563, รอบที่ 2 ในวันที่ 10 เมษายน 2563, รอบที่ 3 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563, รอบที่ 4 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563, รอบที่ 5 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยบริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีทางหมายเลขโทรศัพท์เพื่อนัดหมายให้ผู้โชคดีมารับของรางวัล ณ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 41 ถนน พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาทำการ
  13. หากผู้โชคดีมีความประสงค์ไม่ขอรับของรางวัลหรือไม่ติดต่อเพื่อรับของรางวัลภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีในลำดับถัดไป หากผู้โชคดีสำรองไม่มารับของรางวัล ทางบริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรสาธารณะกุศลต่อไป
  14. บริษัทฯ มีสิทธิ์จับรายชื่อผู้ได้รับรางวัลสำรองไว้ สำหรับกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล และ/หรือผู้ได้รับรางวัลต้องถูกตัดสิทธิ์จากการรับรางวัลเนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามกติกาและเงื่อนไขของการจับรางวัลที่กำหนดไว้เท่านั้น
  15. หากผู้โชคดีเปลี่ยนเป็นระบบจดทะเบียน หรือ ย้ายค่าย หรือเบอร์ถูกระงับการให้บริการ จะถือว่าสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายดังกล่าวและสละสิทธิในสิทธิประโยชน์ที่ได้รับทั้งหมด
  16. ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากมูลค่าสิ่งของรางวัลที่ได้รับ ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
  17. ของรางวัลทั้งหมดไม่สามารถแลก ทอน เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใด
  18. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา ข้อกำหนด เงื่อนไขต่างๆ และของรางวัลที่มีมูลค่าเท่าเทียมกันได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  19. คำตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  20. บริษัทฯ เป็นเพียงผู้จัดหาของรางวัลเพื่อรายการชิงโชคนี้เท่านั้น โดยบริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือ การให้บริการ ในของรางวัลที่ระบุไว้แต่อย่างใด ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับของรางวัลทั้งสิ้น
  21. ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2528 ลว. 26 ก.ย. 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.104/2544 ลว. 15 ก.ย. 2544101/2544
  22. พนักงานบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด บริษัทในเครือ ผู้แทนจำหน่ายบริษัทโฆษณาที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการดำเนินรายการและครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้
  23. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่ายและ/หรือภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงของผู้โชคดี โดยถือว่าเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทฯ ในการเผยแพร่เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ/หรือนำไปใช้ในการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่บริษัทเห็นสมควรได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน
  24. ศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.dtac.co.th หรือโทร. 1678 dtac call center ค่าบริการครั้งละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  25. ใบอนุญาตเลขที่ 178/2563 - 197/2563

กิจกรรม แลกสุขทุกวัน

 • ของรางวัล
  • อินเทอร์เน็ตฟรี 1 GB ใช้ได้นาน 6 ชั่วโมง จำนวน 105,000 รางวัล
  • โทรฟรีทุกเครือข่าย 30 นาที ใช้ได้นาน 24 ชั่วโมง จำนวน 10,000 รางวัล
  • โทรฟรีเบอร์ดีแทค 60 นาที ใช้ได้นาน 3 วัน จำนวน 45,000 รางวัล
  • โบนัสใช้โทรหรือเล่นเน็ตมูลค่า 30 บาท ใช้ได้นาน 7 วัน จำนวน 70,000 รางวัล
  • ส่วนลด 30 บาทสำหรับซื้อโปรเน็ต 8GB/7วัน ราคา 119บ. (ปกติ 149บ.) ไม่จำกัดจำนวน
  • ส่วนลด 90 บาทสำหรับซื้อโปร GO โนลิต เล่นเน็ตไม่ลดความเร็ว 4Mbps + โทรฟรีเบอร์ดีแทค 24 ชม. ราคา 139บ. (ปกติ 229บ.) ไม่จำกัดจำนวน
  • ไอศกรีม บลิซซาร์ด ทุกรสชาติ ขนาดไซส์ S 1 ถ้วยที่แดรี่ควีน มูลค่า 34 บาท จำนวน 3,000 รางวัล
  • คูปองเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ แฟมมิลี่มาร์ทมูลค่า 30 บาท จำนวน 16,000 รางวัล
  • คูปองเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ เทสโก้โลตัส มูลค่า 50 บาท จำนวน 30,000 รางวัล
  • คูปองเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ เทสโก้โลตัส มูลค่า 100 บาท จำนวน 3,000 รางวัล
  • คูปองเงินสดอิเล็กทรอนิกส์เติมน้ำมันพีที แมกซ์ (PT Max) มูลค่า 50 บาท จำนวน 19,800 รางวัล
  • คูปองเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ เคเอฟซี มูลค่า 50 บาท จำนวน 16,000 รางวัล
  • ส่วนลดสำหรับซื้อสินค้ากับ shopee มูลค่า 30 บาท จำนวน 3,000 รางวัล
  รวมมูลค่าของรางวัลกิจกรรม แลกสุขทุกวัน 4,262,000 บาท (ไม่รวมของรางวัลจากดีแทค)
 • เงื่อนไขการรับรางวัล
  1. ผู้ร่วมกิจกรรม คือ ผู้ใช้บริการดีแทคแบบเติมเงินที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม “ใจดีแจกสุข” ผ่านดีแทคแอปพลิเคชัน หรือทาง dtac LINE CONNECT (บริการดีแทคผ่านไลน์) หรือทางดีแทคเว็ปไซด์ ทั้งนี้สามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันแรกที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยนำใบพัดที่ได้รับมาแลกรับของรางวัลได้ 1 ชิ้น ทั้งนี้จำนวนใบพัดที่ใช้ในการแลกและจำนวนสิทธิในการแลกของรางวัลสูงสุดต่อเดือนจะขึ้นอยู่กับประเภทของรางวัล เริ่มตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563
  2. ของรางวัลสำหรับการแลก
   • อินเทอร์เน็ตฟรี 1 GB ใช้ได้นาน 6 ชั่วโมง จำนวน 105,000 รางวัล จำกัด 2 สิทธิ์ต่อเดือน
   • โทรฟรีทุกเครือข่าย 30 นาที ใช้ได้นาน 24 ชั่วโมง จำนวน 10,000 รางวัล จำกัด 2 สิทธิ์ต่อเดือน
   • โทรฟรีเบอร์ดีแทค 60 นาที ใช้ได้นาน 3 วัน จำนวน 45,000 รางวัล จำกัด 2 สิทธิ์ต่อเดือน
   • โบนัส 30 บาท ใช้ได้นาน 7 วัน จำนวน 70,000 รางวัล โบนัสใช้โทรได้ทุกเครือข่ายคิดนาทีละ 2 บาทหรือเล่นอินเทอร์เน็ต คิดค่าบริการ 2 บาท/MB (รวมภาษีมูลค่าแล้ว) จำกัด 2 สิทธิ์ต่อเดือน
   • ส่วนลด 30 บาทสำหรับซื้อโปรเสริมเน็ตเต็มสปีด 8GB ใช้ได้นาน 7วัน ในราคา 119 บาท (ปกติ 149 บาท) ไม่จำกัดจำนวน ค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
   • ส่วนลด 90 บาทสำหรับซื้อโปรเสริม GO โนลิมิต เน็ตไม่อั้นไม่ความเร็ว 4Mbps พร้อมโทรฟรีเบอร์ดีแทค ใช้ได้นาน 7 วันในราคา 139 บาท (ปกติ 169 บาท) ไม่จำกัดจำนวน ค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
   • คูปองเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ Family Mart มูลค่ารางวัลละ 30 บาท จำนวน 16,000 รางวัล จำกัด 2 สิทธิ์ต่อเดือน สามารถนำไปใช้รับสิทธิ์ได้เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการยกเว้นสาขาอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยาน สุววรรณภูมิ ชั้น 2 , ชั้น 3 ,ชั้น 4.1,ชั้น 4.2 / ป่าตอง บีช / ศาลา เฉวง / หาดริ้น 2 /หาดริ้น 3 /ท้องศาลา /สาขาบ้านในวก /อ่าวศรีธนู /บ้านใต้ /ตลาดพันธ์ทิพย์ /อ่าวศรีธนู2 / น้ำตกแพง /ท่าเรือวกตุ่ม / บ้านใต้2 / สุวรรณภูมิ คาร์โก้
   • ไอศกรีมบลิซซาร์ดขนาดไซส์ S รสชาติใดก็ได้ 1 ถ้วย มูลค่ารางวัลละ 34 บาท ที่แดรี่ควีน จำนวน 3,000 รางวัล จำกัด 2 สิทธิ์ต่อเดือน สามารถใช้สิทธิได้เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการยกเว้นสาขาในสนามบินทุกสาขา, Royal garden พัทยา, จังซีลอน 1,จังซีลอน 2, เซ็นทรัล เฟสติวัล สมุย, ร้าน Outdoor และ ร้าน Food truck
   • คูปองเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ เทสโก้โลตัส มูลค่า 50 บาท จำนวน 30,000 รางวัล จำกัดการแลกรับ 2 สิทธิ์ต่อเดือน แสดงรหัสเพื่อรับสิทธิ์ได้ที่ Tesco Lotus และ Tesco Lotus Express ทุกสาขา ไม่สามารถนำคูปองส่วนลดนี้ไปใช้ซื้อสินค้าประเภทเครื่องดื่มชูกำลัง, แอลกอฮอล์, ยาสูบ, สินค้าของศูนย์อาหาร, ร้านเวชภัณฑ์, พื้นที่เช่า, บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงินมือถือ, บิลเพย์เม้นท์, อีซีท้อปอัพ, บัตรโทรศัพท์และสินค้าผ่อนชำระได้ ขอสงวนสิทธิ์การถ่ายรูปหน้าจอ หรือการทุจริตใดๆ เพื่อนำมาซึ่งการได้สิทธิ์ สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดและใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
   • คูปองเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ เทสโก้โลตัส มูลค่า 100 บาท จำนวน 3,000 รางวัล จำกัดการแลกรับ 1 สิทธิ์ต่อเดือน และ คูปองเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ เทสโก้โลตัส มูลค่า 100 บาท จำนวน 3,000 รางวัล จำกัดการแลกรับ 1 สิทธิ์ต่อเดือน แสดงรหัสเพื่อรับสิทธิ์ได้ที่ Tesco Lotus และ Tesco Lotus Express ทุกสาขา ไม่สามารถนำคูปองส่วนลดนี้ไปใช้ซื้อสินค้าประเภทเครื่องดื่มชูกำลัง, แอลกอฮอล์, ยาสูบ, สินค้าของศูนย์อาหาร, ร้านเวชภัณฑ์, พื้นที่เช่า, บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงินมือถือ, บิลเพย์เม้นท์, อีซีท้อปอัพ, บัตรโทรศัพท์และสินค้าผ่อนชำระได้ ขอสงวนสิทธิ์การถ่ายรูปหน้าจอ หรือการทุจริตใดๆ เพื่อนำมาซึ่งการได้สิทธิ์ สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดและใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
   • คูปองเงินสดอิเล็กทรอนิกส์เติมน้ำมันพีที มูลค่า 50 บาท จำนวน 19,800 รางวัล จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 ใบเสร็จ (จำกัด 2 สิทธิ์ / เดือน /เบอร์) กดรับสิทธิ์ก่อนเข้าใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมันโดยแสดงรหัสเพื่อรับสิทธิ์ได้ที่สถานีบริการน้ำมัน PT ทุกสาขา ขอสงวนสิทธิ์การถ่ายรูปหน้าจอหรือการทุจริตใดๆ เพื่อนำมาซึ่งการได้สิทธิ์ สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดและใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ รหัสที่หมดอายุจากการไม่ได้นำมาใช้แสดงสิทธิ์จะถือว่าสละสิทธิ์
   • คูปองเงินสด เคเอฟซีมูลค่า 50บาท เฉพาะทานที่ร้าน จำกัดการแลกรับ 2 สิทธิ์ต่อเดือนต่อเบอร์ สามารถนำไปใช้รับสิทธิ์ได้ตามระยะเวลาที่ระบุ แสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการ โดยกดรับสิทธิ์ต่อหน้าพนักงานและแสดงข้อความที่ได้รับบนหน้าจอ จำกัดการใช้โปรโมชั่นใดๆ 1 สิทธิ์ / ใบเสร็จ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโค้ดส่วนลด ,แต้มส่วนลดอื่นๆ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้ งดรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอหรือการทุจริตใดๆ งื่อนไขการใช้คูปอง/บัตรกำนัลเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด สิทธิพิเศษเฉพาะทานที่ร้าน หรือซื้อกลับบ้านเท่านั้น ยกเว้น สาขาดรีมเวิร์ด และ รอยัลการ์เด้น พัทยา บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดและใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
   • คูปองเงินสด เคเอฟซีมูลค่า 50 บาท เฉพาะเดลิเวอรี่ จำกัดการแลกได้สูงสุด 2 สิทธิ์ต่อเดือนต่อเบอร์ สามารถนำไปใช้รับสิทธิ์ได้ตามระยะเวลาที่ระบุ สิทธิพิเศษเฉพาะสำหรับบริการจัดส่งถึงบ้าน (Delivery) เมื่อสั่งผ่าน www.kfc.co.th หรือแอปพลิเคชั่น KFC Thailand เท่านั้น ส่วนลดเฉพาะค่าอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น โดยมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 50 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ (ไม่รวมค่าจัดส่ง) จำกัดการใช้โปรโมชั่นใดๆ 1 สิทธิ์ / ใบเสร็จ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโค้ดส่วนลด ,แต้มส่วนลดอื่นๆ และไม่ร่วมโปรโมชั่นส่งฟรี นำรหัสของคูปองส่วนลด กรอกในช่องรหัสส่วนลด ก่อนยืนยันคำสั่งซื้อ เมื่อกดรับสิทธิ์และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ คืนคูปองได้ กรณีลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกออเดอร์ภายหลัง เงื่อนไขการใช้คูปองเงินสดเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดและใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
  3. ทางบริษัทฯ จะส่งรหัสของรางวัลผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือซึ่งจะแสดงอยู่ในหน้า “ของขวัญ” สามารถนำรหัสสิ่งของรางวัลไปแสดงเพื่อรับรางวัลตามสิทธิ์ได้ทันทีภายในระยะเวลาที่ระบุ ทั้งนี้หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นลูกค้าดีแทคแบบเติมเงินที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันและมีวันใช้งานคงเหลือ (Active) ในวันที่รับของรางวัล
  4. หากผู้ร่วมกิจกรรมเปลี่ยนเป็นระบบจดทะเบียน หรือ ย้ายค่าย หรือเบอร์ถูกระงับการให้บริการ จะถือว่าสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายดังกล่าวและสละสิทธิในสิทธิประโยชน์ที่ได้รับทั้งหมด
  5. ของรางวัลทั้งหมดไม่สามารถแลก ทอน เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใด
  6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา ข้อกำหนด เงื่อนไขต่างๆ และของรางวัลที่มีมูลค่าเท่าเทียมกันได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.dtac.co.th หรือโทร. 1678 dtac call center ค่าบริการครั้งละ 3 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)