เทศกาลมหาเฮง!

แค่ซื้อโปรเสริมชนิดใดก็ได้เพียง 30 บาทขึ้นไป
ก็มีสิทธิ์ลุ้นโชคใหญ่ฟรี ยิ่งซื้อแพ็กใหญ่ ยิ่งมีสิทธิ์มาก
ลุ้นของรางวัลกว่า 500 รางวัล รวมมูลค่ากว่า

ซื้อโปรเสริมลุ้นรางวัล

กติการ่วมลุ้นรางวัล

ลูกค้าดีแทคเติมเงินและดีแทครายเดือน ที่ซื้อโปรเสริมหรือแพ็กเกจเสริมสำหรับใช้งานภายในประเทศ มูลค่า 30 บาทขึ้นไป ทุก ๆ 30 บาท ต่อการซื้อ 1 แพ็กเกจ รับ 1 สิทธิ์ ในการลุ้นรางวัลทันที

ตัวอย่างการคำนวณสิทธิ์

 • โปรเสริม 30 - 59 บาท       รับ 1 สิทธิ์
 • โปรเสริม 60 - 89 บาท       รับ 2 สิทธิ์
 • โปรเสริม 90 - 119 บาท       รับ 3 สิทธิ์
 • โปรเสริม 120 - 149 บาท       รับ 4 สิทธิ์

หมายเหตุ

 • สิทธิ์เทศกาลมหาเฮงเป็นการคำนวณมูลค่าภายในโปรเสริมหรือแพ็กเกจเสริมนั้น ๆ และมูลค่าส่วนเกินในโปรเสริมหรือแพ็กเกจเสริมจะไม่สามารถนำมาคิดรวมกับ การซื้อโปรเสริมหรือแพ็กเกจเสริมในครั้งต่อไปได้ ทั้งนี้มีรายละเอียดการคำนวณตามตามตัวอย่างด้านบน
 • ไม่รวมการซื้อโปรเสริมหรือแพ็กเกจเสริมสำหรับใช้ในต่างประเทศ หรือการซื้อโปรเสริมหรือแพ็กเกจเสริมสำหรับใช้ WiFi

รางวัล

เน็ตฟรี 12 เดือน
จากดีแทค 500 รางวัล

สร้อยคอทองคำ พร้อมจี้มงคล หนัก 1 บาท
แนะนำโดย อ.ช้าง ทศพร ศรีตุลา 70 รางวัล

Gift Voucher มูลค่า
40,000 บาท จาก Big C 19 รางวัล

เงื่อนไขและรายละเอียด

ของรางวัล

menu

ของรางวัล

 1. รางวัลสร้อยคอทองคำพร้อมจี้มงคล หนัก 1 บาท จำนวน 70 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 19,380 บาท รวมมูลค่า 1,356,600 บาท (ราคาทองคำ ณ วันที่ 15 พ.ย. 2561 และ เป็นราคาที่รวมค่ากำเหน็จทองคำแล้ว)
 2. รางวัลบัตร Voucher Big C มูลค่า 40,000 บาท จำนวน 19 รางวัล รวมมูลค่า 760,000 บาท
 3. รางวัลฟรีอินเทอร์เน็ต 12 เดือน โดยลูกค้าเติมเงินจะได้รับ อินเทอร์เน็ตความเร็ว 4 Mbps 365 วัน ลูกค้ารายเดือนจะได้รับ เน็ตฟรี 15GB 12 รอบบิล มูลค่ารางวัลละ 6,000 บาท รวมจำนวน 500 รางวัล รวมมูลค่า 3,000,000 บาท

กติกา

 1. ผู้ใช้บริการดีแทคแบบเติมเงินและรายเดือน ที่ซื้อโปรเสริมหรือแพ็กเกจเสริมสำหรับใช้ภายในประเทศที่มีมูลค่า 30 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ขึ้นไป รับสิทธ์ในการลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อ มูลค่าทุก 30 บาท โดยเป็นการคำนวณมูลค่าภายในโปรเสริมหรือแพ็กเกจเสริมนั้น ๆ และมูลค่าส่วนเกินในโปรเสริมหรือแพ็กเกจเสริมจะไม่สามารถนำมาคิดรวมกับการซื้อโปรเสริมหรือแพ็กเกจเสริมในครั้งต่อไปได้ ทั้งนี้มีรายละเอียดการคำนวณตามตารางด้านล่าง

  ตัวอย่างการคำนวณสิทธิ์

  • ซื้อโปรเสริมหรือแพ็กเกจเสริม มูลค่า 30 บาท รับ 1 สิทธิ์ (โปรเสริมหรือแพ็กเกจเสริม มูลค่า 31 – 59 บาท รับ 1 สิทธิ์)
  • ซื้อโปรเสริมหรือแพ็กเกจเสริม มูลค่า 60 บาท รับ 2 สิทธิ์ (โปรเสริมหรือแพ็กเกจเสริม มูลค่า 61 – 89 บาท รับ 2 สิทธิ์)
  • ซื้อโปรเสริมหรือแพ็กเกจเสริม มูลค่า 90 บาท รับ 3 สิทธิ์ (โปรเสริมหรือแพ็กเกจเสริม มูลค่า 91 – 119 บาท รับ 3 สิทธิ์)
  • ซื้อโปรเสริมหรือแพ็กเกจเสริม มูลค่า 120 บาท รับ 4 สิทธิ์ (โปรเสริมหรือแพ็กเกจเสริม มูลค่า 121 – 149 บาท รับ 4 สิทธิ์)
  อินเทอร์เน็ต จำนวนวัน ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท) สิทธิ์
  4 Mbps 7 วัน 160.5 10
  4 Mbps 30 วัน 535 36
  10 Mbps 7 วัน 212.93 14
  10 Mbp 30 วัน 695.5 46
 2. ลูกค้าดีแทคเติมเงินและดีแทครายเดือน ที่ซื้อโปรเสริมหรือแพ็กเกจเสริมดังต่อไปนี้ จะได้รับสิทธิ์เป็น 2 เท่า
  ลูกค้าดีแทคเติมเงินที่ซื้อแพ็กเกจ Go NO LIMIT
  อินเทอร์เน็ต จำนวนวัน ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท) สิทธิ์
  1 Mbps 7 วัน 127.33 8
  1 Mbps 30 วัน 480.43 32
  4 Mbps 7 วัน 180.83 12
  4 Mbps 30 วัน 694.43 46
  10 Mbps 7 วัน 266.43 18
  ลูกค้าดีแทครายเดือนที่ซื้อโปรเสริมดังต่อไปนี้
  อินเทอร์เน็ต จำนวนวัน ราคา (บาท) สิทธิ์
  35 GB 15 วัน 299 20
  20 GB 15 วัน 199 12
  10 GB 90 วัน 99 6
  30 GB 90 วัน 199 12
  60 GB 90 วัน 299 20
  12 GB 7 วัน 99 6
  16 GB 7 วัน 149 8

  หมายเหตุ: โปรเสริมหรือแพ็กเกจเสริมที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ โปรเสริมหรือแพ็กเกจเสริมสำหรับใช้ในต่างประเทศ หรือการซื้อโปรเสริมหรือแพ็กเกจเสริมสำหรับใช้ WiFi

ระยะเวลากิจกรรม :

3 ธันวาคม 2561 – 5 กุมภาพันธ์ 2562 รวม 6 สัปดาห์ โดยจะแบ่งการจับรางวัลออกเป็นทั้งหมด 5 ครั้ง ดังนี้

รายละเอียด ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5
ขั้นตอน รอบสะสมสิทธิ์ 3-9 ธ.ค. 2561 10-23 ธ.ค. 2561 24 ธ.ค. 2561 - 6 ม.ค. 2562 7-20 ม.ค. 2562 21 ม.ค. - 5 ก.พ. 2562
จับรางวัล 14 ธ.ค. 2561 28 ธ.ค. 2561 11 ม.ค. 2562 25 ม.ค. 2562 11 ก.พ. 2562
ประกาศรางวัล 15 ธ.ค. 2561 29 ธ.ค. 2561 12 ม.ค. 2562 26 ม.ค. 2562 12 ก.พ. 2562
นัดรับรางวัล 19 ธ.ค. 2561 4 ม.ค. 2562 16 ม.ค.2562 1 ก.พ. 2562 20 ก.พ. 2562
รางวัล จับลำดับที่ 1 ทองพร้อมจี้มงคล 20 รางวัล 10 รางวัล 10 รางวัล 10 รางวัล 20 รางวัล
จับลำดับที่ 2 บัตรของขวัญ Big C 5 รางวัล 3 รางวัล 3 รางวัล 3 รางวัล 5 รางวัล
จับลำดับที่ 3 เน็ต ฟรี 100 รางวัล 100 รางวัล 100 รางวัล 100 รางวัล 100 รางวัล


สถานที่จับรางวัล :

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 34 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เงื่อนไขการรับรางวัล

 1. รางวัลสร้อยคอทองคำพร้อมจี้มงคล หนัก 1 บาท จำนวน 70 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 19,380 บาท รวมมูลค่า 1,356,600 บาท โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลให้กับลูกค้า และจะทำการนัดหมายให้ผู้โชคดีเข้ามารับของรางวัลที่ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 2. รางวัลบัตร Voucher Big C มูลค่า 40,000 บาท จำนวน 19 รางวัล รวมมูลค่า 760,000 บาท โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลให้กับลูกค้า และจะทำการนัดหมายให้ผู้โชคดีเข้ามารับของรางวัลที่บริษัท  บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 3. รางวัลฟรีอินเทอร์เน็ต 12 เดือน โดยลูกค้าดีแทคเติมเงินจะได้รับอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4 Mbps 365 วัน ลูกค้าดีแทครายเดือนจะได้รับอินเทอร์เน็ต 15GB 12 รอบบิล รวมจำนวน 500 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 6,000 บาท รวมมูลค่า 3,000,000 บาท บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มอินเทอร์เน็ตแพ็กเกจเข้าสู่ระบบไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของผู้โชคดีนั้นโดยอัตโนมัติ โดยผู้โชคดีจะได้รับข้อความ SMS เพื่อเป็นการยืนยันการได้รับของรางวัล ภายใน 1 สัปดาห์นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดีแต่ละรอบ
 4. รางวัลทั้งหมดไม่สามารถแลก ทอน เปลี่ยน เป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใด
 5. ผู้โชคดีหนึ่งหมายเลขโทรศัพท์ สามารถรับรางวัลได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้นตลอดรายการ
 6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเป็นลูกค้าดีแทคที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน โดยแสดงซิมดีแทคหมายเลขที่ได้รับรางวัล พร้อมเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเองตาม วัน เวลา และสถานที่ ๆ กำหนด
  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
  • บัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งไม่ใช่สัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) หรือ
  • หนังสือเดินทาง (Passport)
 7. ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ หรือผู้โชคดีมีหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่สามารถมายืนยันตัวได้ภายในรอบกิจกรรม จะถือว่าสละสิทธิ์จากรางวัลดังกล่าว และทางบริษัทฯ จะเลือกผู้โชคดีลำดับสำรองต่อไป
 8. บริษัทฯ จะรับผิดชอบตามมูลค่าของรางวัลที่กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลโดยมีมูลค่าสูงกว่าหรือเท่ากับของรางวัลตามที่ประกาศไว้
 9. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพของของรางวัล การรับประกันคุณภาพของของรางวัลจะเป็นไปตามที่ผู้ผลิตกำหนด
 10. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด โดยสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. พนักงานและครอบครัวพนักงานของบริษัทฯ บริษัทที่ถูกว่าจ้างให้ดำเนินรายการ บริษัทที่ผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และบริษัทในเครือของบริษัทดังกล่าวทั้งหมด ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่ายและ/หรือภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงของผู้โชคดีโดยถือว่าเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทฯ สามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน
 13. ใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นแถมพกหรือรางวัลในการเสี่ยงโชคฯ โดยศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง เลขที่ 1895/2561, 1896/2561, 1897/2561, 1898/2561, 1899/2561