ยินดีต้อนรับสู่บริการ dtac eService

เข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขดีแทค

กรุณาใส่รหัส OTP ที่เราส่งไปยัง

ไม่ได้รับรหัส OTP? 00:30s

โปรโมชั่นสมาร์ทโฟน

x

กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์ 10 หลัก

กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์ดีแทค 10 หลักให้ถูกต้อง

กรอกรหัส 4 หลักที่ได้จาก sms ของคุณ

คุณกำลังเข้าระบบด้วยเบอร์ เปลี่ยน
กรุณากรอกรหัสผ่าน 4 หลักให้ถูกต้อง

#ดีแทคห่วงใยร่วมสู้ภัยโควิด


ดีแทค ขอแสดงความห่วงใย และยินดีเป็นส่วนหนึ่ง
ในการช่วยแบ่งเบาภารกิจวาระแห่งชาติ
ในการเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็วที่สุด
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับคนไทยและประเทศไทย
ให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์การระบาดของโควิด-19 ไปด้วยกัน

2 ช่องทางสำหรับคนกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ในการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19

ดีแทค เปิดลงทะเบียน ฉีดวัคซีนโควิด-19

*เริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ส.ค. 64
ระหว่างเวลา 9.00 – 17.00 น.

ที่ประตู 3 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

ศูนย์ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลอีก 25 แห่ง

ไทยร่วมใจ
ไทยร่วมใจ