คำถามที่พบบ่อย

 • ใครมีสิทธิ์ในการลงทะเบียนฉีดวัคซีนบ้าง?

  สำหรับคนไทย และชาวต่างชาติ ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

 • สามารถรับวัคซีนเข็ม 1 ได้ที่ไหนบ้าง

  ท่านสามารถรับการฉีดวัคซีนเข็ม 1 ได้ที่ ศูนย์ฉีดเอเชียทีค เดอะ รีเวอร์ฟร้อนท์ โกดัง 4 โดยต้องทำการลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น

 • วัคซีนที่ได้ คือ วัคซีนอะไร?

  สูตรไขว์ เข็มที่ 1 AstraZeneca เข็มที่ 2 Pfizer

 • "ถ้าไม่ได้จองล่วงหน้า แล้วเข้าไปฉีด (แบบ walk-in) ได้หรือไม่

  ทางศูนย์ฉีดไม่รับ walk in ทุกกรณี กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น

 • ถ้าทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัด สามารถลงทะเบียนฉีดเข็ม 1 ได้หรือไม่

  ได้ค่ะ หากสามารถเดินทางมายังศูนย์ฉีดได้

 • ต่างด้าว สามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้หรือไม่

  สามารถทำได้ โดยใช้หมายเลขพาสปอร์ต และบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย(บัตรชมพู) ในการกรอกลงทะเบียน

 • "ถ้าเลยวันนัดหมายที่ได้รับการยืนยันไว้เพราะติดธุระ สามารถเอา sms ไปโชว์เพื่อฉีดได้เลยหรือไม่

  สามารถมาหลังวันนัดหมายได้ไม่เกิน 7 วัน โดยยื่น QR code และบัตรประชาชนแจ้งว่ามาไม่ตรงวันนัด

 • ถ้าไม่ใช่ลูกค้าดีแทค สามารถลงทะเบียนฉีดเข็ม 1 กับทางดีแทคได้หรือไม่

  ได้ค่ะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาน เปิดให้ลูกค้าค่ายไหนก็ได้สามารถลงทะเบียนได้

 • 1 เบอร์ลงทะเบียนวัคซีน ได้กี่คน

  1 เบอร์ สามารถลงได้ทั้งหมด 3 สิทธิ์ แต่ทุกคนต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ระบุ

 • ต้องแสดงหลักฐานอะไรในวันไปฉีดวัคซีน

  แสดง QR code พร้อมบัตรประชาชนให้กับเจ้าหน้าที่

 • กรณีลงทะเบียนแล้วไม่ผ่าน ทั้งที่ยังไม่เคยฉีดต้องทำอย่างไร

  ให้สอบถามผ่าน Line@หมอพร้อม หรือดูข้อมูลการฉีดวัคซีนที่ App หมอพร้อม

 • กรณีที่จำวันที่เคยลงทะเบียนไว้ไม่ได้ ต้องทำอย่างไร

  สามารถเข้ามาเช็กได้ที่ https://app.dtac.co.th/vaccine/check-qr

 • ต้องแสดงหลักฐานอะไรบ้าง ในวันที่ไปฉีดวัคซีน

  สำหรับคนไทย สามารถแสดง QR code พร้อมบัตรประชาชนให้กับเจ้าหน้าที่
  สำหรับชาวต่างชาติ สามารถแสดง QR code พร้อมพาสปอร์ตให้กับเจ้าหน้าที่
  สำหรับต่างด้าว แสดง QR code พร้อมพาสปอร์ต และบัตรชมพูกับเจ้าหน้าที่

 • ใครมีสิทธิ์ในการลงทะเบียนฉีดวัคซีนบ้าง?

  สำหรับคนไทย และชาวต่างชาติ ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

 • วัคซีนเข็มกระตุ้น เข็ม 3 จะเป็นวัคซีนชนิดใด

  วัคซีนเข็มกระตุ้น เข็ม 3 จะเป็น Pfizer หรือ AstraZeneca (กรณีเลือก AZ กรุณาระบุ ณ จุดฉีด)

 • สามารถรับวัคซีนเข็ม 3 ได้ที่ไหนบ้าง

  ขณะนี้สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ได้ที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลาง บางซื่อ ประตู 3 ตามวัน และเวลาที่ได้รับการยืนยันการลงทะเบียน

 • เงื่อนไข สำหรับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 คืออะไร

  กระตุ้นเข็ม 3 สำหรับ
  กลุ่มที่ 1 สูตรแอสตร้าฯ+แอสตร้าฯ ครบ 90 วัน
  กลุ่มที่ 2 สูตรซิโนแวค หรือ ซิโนฟาร์ม + แอสตร้าฯ ครบ 90 วัน
  กลุ่มที่ 3 สูตรซิโนแวค หรือ ซิโนฟาร์ม + ไฟเซอร์ ครบ 90 วัน
  กลุ่มที่ 4 สูตรซิโนแวค 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม ครบ 30 วัน

 • ถ้าไม่ใช่ลูกค้าดีแทค สามารถลงทะเบียนฉีดเข็ม 3 กับทางดีแทคได้หรือไม่

  ได้ค่ะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาน เปิดให้ลูกค้าค่ายไหนก็ได้สามารถลงทะเบียนได้

 • ต่างด้าว สามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้หรือไม่

  สามารถทำได้ โดยใช้หมายเลขพาสปอร์ต และบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย(บัตรชมพู) ในการกรอกลงทะเบียน

 • ถ้าไม่ได้จองล่วงหน้า แล้วเข้าไปฉีด (แบบ walk-in) ได้หรือไม่

  ทางศูนย์ฉีดไม่รับ walk in ทุกกรณี กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น

 • 1 เบอร์ลงทะเบียนวัคซีน ได้กี่คน

  1 เบอร์ สามารถลงได้ทั้งหมด 3 สิทธิ์ แต่ทุกคนต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ระบุ

 • ต้องแสดงหลักฐานอะไรบ้าง ในวันที่ไปฉีดวัคซีน

  "สำหรับคนไทย สามารถแสดง QR code พร้อมบัตรประชาชนให้กับเจ้าหน้าที่
  สำหรับชาวต่างชาติ สามารถแสดง QR code พร้อมพาสปอร์ตให้กับเจ้าหน้าที่
  สำหรับต่างด้าว แสดง QR code พร้อมพาสปอร์ต และบัตรชมพูกับเจ้าหน้าที่"

 • ถ้าเลยวันนัดหมายที่ได้รับการยืนยันไว้เพราะติดธุระ สามารถเอา sms ไปโชว์เพื่อฉีดได้เลยหรือไม่

  สามารถมาหลังวันนัดหมายได้ไม่เกิน 7 วัน โดยยื่น QR code และบัตรประชาชนแจ้งว่ามาไม่ตรงวันนัด

 • ต้องแสดงหลักฐานอะไรในวันไปฉีดวัคซีน

  แสดง QR code พร้อมบัตรประชาชนให้กับเจ้าหน้าที่

 • ถ้าได้มีการฉีดเข็ม 3 ที่อื่นก่อนวันนัดหมายแล้ว ต้องยกเลิกอย่างไร

  หากมีการฉีดวัคซีนเข็ม 3 จากที่อื่นแล้ว ระบบจะยกเลิกอัตโนมัติในวันฉีดวัคซีน

 • ฉีด 2 เข็มที่ต่างจังหวัดลงทะเบียนได้ไหม

  สามารถลงทะเบียนได้ ไม่ว่าจะฉีดมาจากศูนย์ไหน

 • แล้วถ้าฉีด 2 เข็มที่บางซื่อ ต้องลงทะเบียนอีกไหม

  ไม่ต้องลงทะเบียน ทางศูนย์จะมีการส่ง SMS นัดหมายไปยังผู้ฉีดวัคซีนเข็ม 1 และ 2 ที่บางซื่ออยู่แล้ว หรือสามารถโหลดแอป Vaccine บางซื่อ เพื่อดูหมายนัดได้

 • หากฉีด 2 เข็มที่บางซื่อ แต่ไม่ไดัรับนัดต้องลงทะเบียนหรือไม่

  หากไม่ได้รับนัดสามารถลงทะเบียนได้เลย (อาจเกิดจากเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง)

 • กรณีลงทะเบียนเข็ม 3 แล้วลงทะเบียนไม่ผ่าน ไม่พบข้อมูลต้องทำอย่างไร

  ให้สอบถามที่ศูนย์ฉีดที่ไปฉีดเข็ม1+2 และหากฉีดเข็ม 1 และ 2 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ  ให้ดูข้อมูลการฉีดวัคซีนที่ app vaccine บางซื่อ หรือสอบถามที่ Line@skinthailand

 • ใครมีสิทธิ์ในการลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 4 บ้าง?

  สำหรับคนไทย และชาวต่างชาติ ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

 • วัคซีนเข็มกระตุ้น เข็ม 4 จะเป็นวัคซีนชนิดใด

  สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลาง บางซื่อ และ แฟชั่นไอส์แลนด์
  วัคซีนเข็มกระตุ้นเข็ม 4 จะเป็น Pfizer หรือ AstraZeneca แล้วแต่การได้รับการจัดสรรจากกระทรวงสาธารณสุข
  สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนที่ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์
  วัคซีนเข็มกระตุ้น เข็ม 4 จะเป็น
  กลุ่มที่ 1 สูตรซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + แอสตร้าฯ ครบ 90 วัน จะได้รับวัคซีนแอสตร้าฯ
  กลุ่มที่ 2 สูตรซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ไฟเซอร์ ครบ 90 วัน จะได้รับวัคซีนไฟเซอร์

 • สามารถรับวัคซีนเข็ม 4 ได้ที่ไหนบ้าง

  ขณะนี้สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม 4 ได้ที่ 3 ศูนย์ฉีด ได้แก่
  1) ศูนย์ฉีดวัคซีนเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ โกดัง 4
  2) ศูนย์ฉีดวัคซีนกลาง บางซื่อ ประตู 3
  3) ศูนย์ฉีดวัคซีนแฟชั่นไอส์แลนด์
  ตามวัน และเวลาที่ได้รับการยืนยันการลงทะเบียน

 • เงื่อนไข สำหรับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 คืออะไร

  เข็ม 4 สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน
  กลุ่มที่ 1 สูตรซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + แอสตร้าฯ ครบ 90 วัน
  กลุ่มที่ 2 สูตรซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ไฟเซอร์ ครบ 90 วัน

 • ถ้าไม่ใช่ลูกค้าดีแทค สามารถลงทะเบียนฉีดเข็ม 4 กับทางดีแทคได้หรือไม่

  ได้ค่ะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาน เปิดให้ลูกค้าค่ายไหนก็ได้สามารถลงทะเบียนได้

 • ต่างด้าว สามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้หรือไม่

  สามารถทำได้ โดยใช้หมายเลขพาสปอร์ต และบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย(บัตรชมพู) ในการกรอกลงทะเบียน

 • ถ้าไม่ได้จองล่วงหน้า แล้วเข้าไปฉีด (แบบ walk-in) ได้หรือไม่

  ทางศูนย์ฉีดไม่รับ walk in ทุกกรณี กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น

 • 1 เบอร์ลงทะเบียนวัคซีน ได้กี่คน

  1 เบอร์ สามารถลงได้ทั้งหมด 3 สิทธิ์ แต่ทุกคนต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ระบุ

 • ต้องแสดงหลักฐานอะไรบ้าง ในวันที่ไปฉีดวัคซีน

  สำหรับคนไทย สามารถแสดง QR code พร้อมบัตรประชาชนให้กับเจ้าหน้าที่
  สำหรับชาวต่างชาติ สามารถแสดง QR code พร้อมพาสปอร์ตให้กับเจ้าหน้าที่
  สำหรับต่างด้าว แสดง QR code พร้อมพาสปอร์ต และบัตรชมพูกับเจ้าหน้าที่

 • ถ้าเลยวันนัดหมายที่ได้รับการยืนยันไว้เพราะติดธุระ สามารถเอา sms ไปโชว์เพื่อฉีดได้เลยหรือไม่

  สามารถมาหลังวันนัดหมายได้ไม่เกิน 7 วัน โดยยื่น QR code และบัตรประชาชนแจ้งว่ามาไม่ตรงวันนัด

 • ต้องแสดงหลักฐานอะไรในวันไปฉีดวัคซีน

  แสดง QR code พร้อมบัตรประชาชนให้กับเจ้าหน้าที่

 • ถ้าได้มีการฉีดเข็ม 4 ที่อื่นก่อนวันนัดหมายแล้ว ต้องยกเลิกอย่างไร

  หากมีการฉีดวัคซีนเข็ม 4 จากที่อื่นแล้ว ระบบจะยกเลิกอัตโนมัติในวันฉีดวัคซีน

 • ฉีด 3 เข็มก่อนหน้าที่ต่างจังหวัดลงทะเบียนได้ไหม

  สามารถลงทะเบียนได้ ไม่ว่าจะฉีดมาจากศูนย์ไหน

 • แล้วถ้าฉีด 3 เข็มที่บางซื่อ ต้องลงทะเบียนอีกไหม

  ผู้ที่เคยฉีดเข็ม 3 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน
  ระบบจะทำการส่ง sms และเรียกผ่าน app Vaccine บางซื่อ หาท่านโดยตรง

 • หากฉีดเข็ม 3 ที่บางซื่อ แต่ไม่ไดัรับนัดต้องลงทะเบียนหรือไม่

  หากไม่ได้รับนัดสามารถลงทะเบียนได้เลย (อาจเกิดจากเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง)

 • ใครมีสิทธิ์ในการลงทะเบียนฉีดวัคซีนสำหรับเด็กบ้าง?

  การลงทะเบียนครั้งนี้สำหรับ
  - เด็กที่มีอายุ 5-11 ปี หรือเกิดระหว่างวันที่ 15 ก.พ. 53 – 28 ก.พ. 60
  - ต้องมีอายุครบ 5 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 12 ปีในวันที่ฉีด
  - เด็กที่ไม่เคยได้รับวัคซีนโควิดมาก่อน
  - เฉพาะคนไทยเท่านั้น
  **การฉีดวัคซีนต้องได้รับความยินยอม และอนุญาติจากผู้ปกครอง
  โดยวันฉีดผู้ปกครองต้องเซ็นเอกสารยินยอมการฉีดวัคซีน
  และสามารถเข้าไปพร้อมเด็กที่ศูนย์ฉีดได้ 1 คน"

 • สามารถรับวัคซีนเข็มสำหรับเด็ก ได้ที่ไหนบ้าง

  สามารถรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็ก (เข็ม 1) ได้ที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลาง บางซื่อ โดยต้องทำการลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น

 • วัคซีนที่ได้ คือ วัคซีนอะไร?

  วัคซีนชนิดไฟเซอร์สำหรับเด็ก (ฝาสีส้ม)

 • ถ้าไม่ได้จองล่วงหน้า แล้วเข้าไปฉีด (แบบ walk-in) ได้หรือไม่

  ทางศูนย์ฉีดไม่รับ walk in ทุกกรณี กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น

 • ถ้าทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัด สามารถลงทะเบียนฉีดเข็ม 1 ได้หรือไม่

  ได้ค่ะ หากสามารถเดินทางมายังศูนย์ฉีดได้

 • ต่างด้าว สามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้หรือไม่

  ขณะนี้ วัคซีนสำหรับเด็ก ยังเปิดเฉพาะคนไทยเท่านั้น

 • ถ้าเลยวันนัดหมายที่ได้รับการยืนยันไว้เพราะติดธุระ สามารถเอา sms ไปโชว์เพื่อฉีดได้เลยหรือไม่

  สามารถมาหลังวันนัดหมายได้ไม่เกิน 7 วัน โดยยื่น QR code และบัตรประชาชนแจ้งว่ามาไม่ตรงวันนัด

 • ถ้าไม่ใช่ลูกค้าดีแทค สามารถลงทะเบียนฉีดเข็ม 1 กับทางดีแทคได้หรือไม่

  ได้ค่ะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เปิดให้ลูกค้าค่ายไหนก็ได้สามารถลงทะเบียนได้

 • ต้องแสดงหลักฐานอะไรในวันไปฉีดวัคซีน

  แสดง QR code พร้อมบัตรประชาชน หรือสูติบัตรกับเจ้าหน้าที่ **การฉีดวัคซีนต้องได้รับความยินยอม และอนุญาติจากผู้ปกครอง โดยวันฉีดผู้ปกครองต้องเซ็นเอกสารยินยอมการฉีดวัคซีน และสามารถเข้าไปพร้อมเด็กที่ศูนย์ฉีดได้ 1 คน

 • กรณีที่จำวันที่เคยลงทะเบียนไว้ไม่ได้ ต้องทำอย่างไร

  สามารถเข้ามาเช็กได้ที่ https://app.dtac.co.th/vaccine/check-qr

 • ศูนย์ฉีดวัคซีนที่แฟชั่น ไอส์แลนด์ ไปได้ทุกวันหรือไม่

  ศูนย์ฉีดวัคซีนที่แฟชั่น ไอส์แลนด์ อยู่ที่โกดัง 4 สามารถไปได้ทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา 9.00 - 15.00 น.

 • ศูนย์ฉีดวัคซีนกลาง บางซื่อ ไปได้ทุกวันหรือไม่

  ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดทำการทุกวัน ระหว่างเวลา 9.00 - 16.00 น.

 • ศูนย์ฉีดวัคซีนแฟชั่น ไอส์แลนด์ ไปได้ทุกวันหรือไม่

  ศูนย์ฉีดวัคซีนแฟชั่น ไอซ์แลนด์ หยุดทุกวันอาทิตย์ และเปิดทำการระหว่างเวลา 9.00 - 15.00 น.

 • หากไปถึงศูนย์บริการฉีดวัคซีนแล้ว ไม่มีวัคซีนที่ต้องการ ต้องทำอย่างไร

  สามารถปฏิเสธการรับวัคซีนได้ และสอบถามเจ้าหน้าที่ที่จุดบริการถึงวัคซีนที่ต้องการว่ามีเข้ามาในวันไหน

 • วิธีการตรวจสอบประวัติการฉีดวัคซีนโควิด -19

  สามารถตรวจสอบข้อมูลประวัติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ที่แอปหมอพร้อม โดยเปิดแอปหมอพร้อม แล้วกดไปที่เมนู Vaccine Covid-19 Certificate จะมีประวัติการฉีดวัคซีน โดยจะระบุรายละเอียดทั้งหมด ตั้งแต่วันฉีด ชื่อวัคซีนที่ฉีด

 • หากจองวันฉีดวัคซีนไว้แล้วที่สถานีกลางบางซื่อจะเปลี่ยนมาฉีดที่แฟชั่น ไอส์แลนด์หรือ Asiatique ได้หรือไม่

  ขออภัยค่ะ ไม่สามารถเปลี่ยนสถานที่ฉีดได้ค่ะ