เชื่อมต่ออนาคตที่ดีด้วยโลกดิจิทัล

เพราะเราเชื่อว่าความเท่าเทียมกันทางดิจิทัล คือจุดเริ่มต้นของการสร้างอนาคตที่ดีขึ้น

 

รู้หรือไม่! แค่ปรับจอให้เป็นขาวดำก็ประหยัดพลังงานไปถึง 20% คุณก็มีส่วนในการช่วยลดสภาวะอากาศรวนได้!

 

ดีทั่วดีถึง...ดีไปด้วยกันทุกคน

ในวันที่เทคโนโลยีก้าวไปไกล แต่ประชากรบางกลุ่มยังตกขบวนอยู่ คำถามสำคัญคือเราจะลดช่องว่างทางดิจิทัลนี้ได้อย่างไร ดีแทคมุ่งส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีและสร้างทักษะดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนสังคมออนไลน์ที่ทุกคนมีส่วนร่วมและเข้าถึงโอกาสได้อย่างเท่าเทียม โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานในประชากรกลุ่มเปราะบาง
 
 

 

ช่องว่างทางดิจิทัล..ตัวเร่งความเหลื่อมล้ำ

เด็กไทยถูกบูลลี่ติดอันดับ 2 ของโลก

 
หลายครั้ง การใช้โซเชียลมีเดียนั้นนำไปสู่การกลั่นแกล้งและพฤติกรรมที่เป็นภัยอื่นๆ บนโลกออนไลน์  ไม่ว่าจะเป็นการนินทา ล้อปมด้อย หรือเสียดสีให้ร้าย ไปจนถึงการคุกคามในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ยังขาดภูมิคุ้มกันออนไลน์ จากการสำรวจพบว่าเด็กไทยถูกบูลลี่ติดอันดับ 2 ของโลก

 

กว่า 55% ของผู้สูงวัยใช้เน็ตไม่เป็น

 
กว่า 55% ของประชากรผู้สูงวัย ไม่สามารถใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตได้อย่างเต็มศักยภาพ การขาดทักษะดิจิทัลนี้จำกัดการเข้าถึงข่าวสารสำคัญและบริการพื้นฐาน อาทิ บริการด้านสุขภาพ
 

 

17 ล้านคน จำนวนแรงงานที่เสี่ยงตกงาน

 

ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในอัตราเร่ง มีการคาดการณ์ว่าแรงงานไทยกว่า 17 ล้านคนขาดทักษะและองค์ความรู้ดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับโลกการทำงานในอนาคตและมีแนวโน้มเสี่ยงตกงานเป็นอย่างมาก
 

 ดีแทค เน็ตทำกิน 
 คนจะรวยเน็ตช่วยได้ 

"เรารู้สึกภูมิใจมาก ๆ คนในชุมชนก็ภูมิใจเหมือนกันที่คนเมืองรับรู้วิถีชีวิตของเรา และสนับสนุนสินค้าของพวกเรา”

กรรณิกา นาก่า ผู้ประกอบการชาวลาหู่วัย 27 ปี จากโครงการดีแทค เน็ตทำกิน

ย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อน ชีวิตของเธอต้องแบกรับภาระหนี้จากความผันผวนของราคาพืชผลที่ปลูกไว้ โดยเธอเล่าว่า ครั้งหนึ่งเคยปลูกข้าวโพดขาย มีต้นทุนค่าปุ๋ยเป็นเงิน 14,000 บาท แต่พอถึงฤดูผลผลิต ราคาข้าวโพดกลับตกต่ำกว่าครึ่ง เหลือเพียง 4 บาท
 
นอกจากจะไม่ได้ทุนคืนแล้ว ยังเป็นหนี้อีก...

อย่างไรก็ดี สถานการณ์นั้นเริ่มดีขึ้นเมื่อดีแทคเน็ตทำกิน เข้ามาสอนการเปิดเพจขายสินค้า และเทคนิคต่างๆ ในการทำตลาดออนไลน์ให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ จนเธอสามารถปลดหนี้ที่กู้มาปลูกข้าวโพดได้สำเร็จ ขณะที่รายได้ทั้งปีของเธอนั้นเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าตัว จาก 40,000-50,000 บาทต่อปี เป็น 150,000 บาท

อ่านเพิ่มเติม dtacblog.co
 
 
คนจะรวย...เน็ตช่วยได้
 
นับตั้งแต่ปี 2564 โครงการดีแทค เน็ตทำกิน ได้เข้าไปยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการตัวเล็ก ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ให้สามารถสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์และเพิ่มช่องทางรายได้ ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติในด้านต่างๆ อาทิ การตลาดออนไลน์ ทักษะการถ่ายภาพ และการสร้างสรรค์คอนเทนต์ 
 
 
อ่านต่อ
 
วิชาที่ไม่ได้มีใครสอนในห้องเรียน แต่มีในชีวิตจริง
 
ในโลกออนไลน์มีความเสี่ยงหลายรูปแบบ และกลุ่มเด็กและเยาวชนอาจตกเป็นเหยื่อจากการรู้ไม่เท่าทัน เราจึงอยากเพิ่มพลังความรู้และทักษะที่จำเป็น เพื่อช่วยส่งเสริมเด็กและเยาวชน ให้มีภูมิคุ้มกันออนไลน์และสามารถใช้โซเชียลมีเดียได้อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
 
 
อ่านต่อ
"เดิมทีพวกเราไม่มีความรู้เรื่องการทำธุรกิจหรือการเป็นผู้ประกอบการเลย และด้วยพื้นฐานความคิดเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ ทำให้เราไม่กล้าติดต่อกับสังคมภายนอก ยิ่งพวกเรายังใช้ภาษากลางได้ไม่ดีนัก ยิ่งทำให้พวกเราประหม่า ไม่กล้าที่จะเริ่มทำ แต่พอได้พี่ๆ เน็ตทำกินมาช่วยตั้งต้นให้ จากนั้นเราก็ต่อยอดได้เอง
 
กรรณิกา นาก่า
ผู้ประกอบการตัวเล็กจากชุมชนลาหู่ 

"แม้ตอนนี้จะยังเป็นส่วนเล็ก ๆ แต่เชื่อว่าในที่สุดแล้ว อาจจะสร้างการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ในอนาคตได้"

 

จารุวรรณ พวงผกา
ผู้จัดการโครงการ dtac Safe Internet