คณะผู้บริหารอเล็กซานดรา ไรช์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด


ประเทศ ตันกุรานันท์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเทคโนโลยี

ดิลิป ปาล
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงิน

นาฎฤดี อาจหาญวงศ์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ราจีฟ บาวา
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกิจการองค์กรและพัฒนาธุรกิจและรักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานขาย