คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ดังนี้

ประธานกรรมการ
นายบุญชัย เบญจรงคกุล

รองประธานกรรมการ
นายมอร์เทน คาร์ลเซน ซอร์บี้

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายลาร์ส โอเคะ วัลเดอมาร์ นอร์ลิ่ง


กรรมการอิสระ
นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์

กรรมการ
นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์

กรรมการอิสระ
นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ

กรรมการอิสระ
นางกมลวรรณ วิปุลากร

กรรมการอิสระ
นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม

กรรมการ
นายทอเร่ จอห์นเซ่น

กรรมการ
นางทูเน่ ริปเปล

กรรมการ
นายฮากุน บรัวเช็ท เชิร์ล

กรรมการ
นายคริสโตเฟอร์ อดัม ลาสก้า