โปรโมชั่นสมาร์ทโฟน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ดังนี้

ประธานกรรมการ
นายบุญชัย เบญจรงคกุล

รองประธานกรรมการ
นายเยอเก้น คริสเตียน อาเร้นท์ โรสทริป

กรรมการอิสระ
นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์

กรรมการอิสระ
นางปรารถนา มงคลกุล

กรรมการอิสระ
นางกมลวรรณ วิปุลากร

กรรมการอิสระ
นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม

กรรมการ
นายซเวเร่ เพ็ดเดอร์เซ็น

กรรมการ
นางทูเน่ ริปเปล

กรรมการ
นายเพตเตอร์ บอเร่ เฟอร์เบิร์ค

กรรมการ
นายราเกซ เจน