ความเป็นส่วนตัวของท่านคือหน้าที่ของเรา

ดีแทค ให้ความสำคัญสูงสุดกับ “ความเป็นส่วนตัว” ของท่าน การคุ้มครองดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นหน้าที่สำคัญ และนี่ถือเป็นหลักปฏิบัติสำคัญอันเป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบของดีแทค เราขอบคุณที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการและพร้อมทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถ

นี่คือหลักคิดและจุดยืนของเราต่อนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

 

1

เรามีความโปร่งใสต่อทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งการได้มาและประมวลผล

1

เรามีความโปร่งใสต่อทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งการได้มาและประมวลผล

2

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ไว้เท่านั้นเพื่อประโยชน์ในการให้ พัฒนาและ เสนอบริการ

2

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ไว้เท่านั้นเพื่อประโยชน์ในการให้ พัฒนาและ เสนอบริการ

3

เราตรวจสอบ และ พัฒนาทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลของท่านได้รับการรักษาและจัดเก็บอย่างปลอดภัย

3

เราตรวจสอบ และ พัฒนาทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลของท่านได้รับการรักษาและจัดเก็บอย่างปลอดภัย