ทรู คอร์ปอเรชั่น กำหนดเป้าหมายเป็นองค์กรจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีฝังกลบเป็นศูนย์ (Zero e-Waste to Landfill) ภายในปี พ.ศ. 2573 เปิดตัวโครงการ “e-Waste ทิ้งถูกที่ ดีต่อใจ” อำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถนำสมาร์ทโฟนเก่า โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่เลิกใช้งาน มาทิ้งได้ที่กล่องจุดรับขยะ e-Waste ทั้งที่ ทรูช้อป ทรูสเฟียร์ และศูนย์บริการดีแทค รวม 154 สาขาทั่วประเทศ พร้อมผนึกพันธมิตรชั้นนำจากหลากหลายกลุ่มธุรกิจ ทั้ง ออลล์ นาว โลจิสติกส์, โทเทิล เอนไวโรเมนทอล โซลูชั่นส์ในการขนส่งและรีไซเคิล รวมถึงทรูคอฟฟี่, PAUL, เต่าบิน, Sukishi Korean Charcoal Grill, NARS, Ultima II และเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้าเลือก “Drop for Rewards” เพื่อร่วมกันสร้างโลกที่ยั่งยืนเพื่อชีวิตที่ดีกว่าไปด้วยกัน
 
ทั้งนี้ หนึ่งในพันธกิจเร่งสร้าง ทรู คอร์ป สู่การเป็น Telecom-Tech Company อย่างเต็มรูปแบบ คือการบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ทั้งแบรนด์ทรูและดีแทคต่างเป็นช่องทางจัดจำหน่ายโทรศัพท์มือถือและดีไวซ์รวมมากกว่าล้านเครื่องต่อปี บริษัทฯ จึงตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีแบบครบวงจรและเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อร่วมลดปริมาณขยะฝังกลบให้เป็นศูนย์ ภายในปี พ.ศ. 2573 ทั้งนี้ โครงการ e-Waste ทิ้งถูกที่ ดีต่อใจ เป็นผลจากการนำจุดแข็งของเราสององค์กรมาสานต่อและยกระดับให้เกิดการจัดการ e-Waste ที่ขยายจุดรับทิ้งขยะให้ครอบคลุมทั่วประเทศ มีการจัดการขนส่งขยะไปสู่ระบบการรีไซเคิลที่ถูกวิธีอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง การมอบสิทธิพิเศษที่หลากหลายจากองค์กรพันธมิตรของทั้งทรูและดีแทค นี่คือ พันธกิจสำคัญของเรา ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะองค์กรที่ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ดัชนีความยั่งยืนระดับโลก Dow Jones Sustainability Indices ในตลาดเกิดใหม่กลุ่มสื่อสารโทรคมนาคมต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน

ข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมทิ้งถูกที่ดีต่อใจ

 

1. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“กลุ่มบริษัททรู”) ได้จัดทำกิจกกรมทิ้งถูกที่ดีต่อใจขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชนทั่วไปในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ รวมตลอดถึงรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปทิ้งหรือทำลายขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี โดยมีระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถนำขยะอิเล็กทรอนิกส์มาทิ้งที่กล่องทิ้งถูกที่ดีต่อใจที่ทางกลุ่มบริษัททรูจัดเตรียมไว้ได้ที่ True Shop ศูนย์บริการดีแทค และ TrueSphere เข้าร่วมโครงการ ได้ตลอดระยะเวลาการทำกิจกรรม 

 

2. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ดังต่อไปนี้มาทิ้งลงกล่องทิ้งถูกที่ดีต่อใจได้ เช่น (1) โทรศัพท์มือถือทุกรุ่น (2) แท๊ปเล็ตทุกรุ่น (3) แบตเตอรี่มือถือที่เสื่อมสภาพ (4) อุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น หูฟัง อะแดปเตอร์ สายชาร์จ พาวเวอร์แบงค์ ลำโพงขนาดเล็ก เป็นต้น ทั้งนี้ กลุ่มบริษัททรู ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับขยะอิเล็กทรอนิกส์ดังต่อไปนี้มาทิ้งลงในกล่องทิ้งถูกที่ดีต่อใจ เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ ไฟฉ่าย เลนส์ซูมกล้องมือถือ ที่ตั้งมือถือ ขาตั้งกล้อง ไม้เซลฟี่ อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้งานได้โดยไม่มีกระแสไฟหรือตัวนำไฟ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่พนักงานของกลุ่มบริษัททรู พิจารณาเห็นว่าไม่เข้าเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ เป็นต้น

 

3. กลุ่มบริษัททรู จะทำการรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่นำมาทิ้งเหล่านี้ ส่งให้ บริษัท โทเทิล เอนไวโรเมนทอล โซลูชั่นส์ จำกัด ดำเนินการคัดแยก ทำลาย และรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย ด้วยขั้นตอนการจัดการ ดังต่อไปนี้ 1. การทำลายหน่วยความจำและข้อมูล 2. การคัดแยกชิ้นส่วนตามประเภทวัสดุ เช่น โลหะ พลาสติก เหล็ก แผงวงจร 3. เข้ากระบวนการย่อยสลายเพื่อนำกลับไปเป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมใหม่

 

4.  ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่ต้องการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์มาทิ้งต้องทำการลบหรือทำลายข้อมูลต่างๆ ที่ถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำให้เรียบร้อยก่อนนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ทิ้งลงในกล่องทิ้งถูกที่ดีต่อใจที่กลุ่มบริษัททรูจัดเตรียมไว้ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัททรู จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหาย หรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับข้อมูลที่ยังคงถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำของขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกนำมาทิ้งดังกล่าว

 

5. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่นำขยะอิเล็กทรอนิกส์มาทิ้งต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิในขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่นำมาทิ้งดังกล่าว และยินยอมสละกรรมสิทธิหรือสิทธิครอบครองในขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่นำมาทิ้งดังกล่าวให้กับกลุ่มบริษัททรู โดยตกลงจะไม่เรียกร้อง ติดตามเอาคืน หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้กลุ่มบริษัททรู และ/หรือ บริษัท โทเทิล เอนไวโรเมนทอล โซลูชั่นส์ จำกัด ส่งคืนขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้นำมาทิ้งไปแล้ว หรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวข้องในทุกกรณี

สำหรับลูกค้าทรู หรือลูกค้าดีแทค ที่เข้าร่วมกิจกรรมทิ้งถูกที่ดีต่อใจ มีสิทธิได้รับของขวัญตอบแทน โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้ นอกเหนือจากปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปข้างต้นแล้ว

 

1. กิจกรรมทิ้งถูกที่ดีต่อใจ เป็นกิจกรรมพิเศษที่กลุ่มบริษัททรู จัดขึ้นพิเศษเฉพาะลูกค้าทรู หรือลูกค้าดีแทคเท่านั้น โดยลูกค้าทรู หรือลูกค้าดีแทคสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ กลุ่มบริษัททรู ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ การเข้าร่วมกิจกรรมแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

2. ลูกค้าทรู หรือลูกค้าดีแทคที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีสัญชาติไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป และอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวรเท่านั้น เพื่อประโยชน์ในการรับของขวัญตอบแทน

 

3. กลุ่มบริษัททรู และพันธมิตรทางธุรกิจ ตกลงมอบของขวัญตอบแทนให้กับลูกค้าทรู หรือดีแทคที่เข้าร่วมกิจกรรมทิ้งถูกที่ดีต่อใจตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ รายละเอีดของขวัญที่มอบให้กับลูกค้าในแต่ละเดือนเป็นไปตามจำนวนที่กลุ่มบริษัททรู และพันธมิตรทางธุรกิจกำหนด หรือจนกว่าของขวัญจะหมด โดยลูกค้าทรู หรือลูกค้าดีแทคที่นำขยะอิเล็กทรอนิกส์มาทิ้ง 1 ครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนชิ้นขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่นำมาทิ้ง) มีสิทธิเลือกรับของขวัญ 1 ชิ้นจากพันธมิตรทางธุรกิจที่ให้การสนับสนุนของขวัญในเดือนนั้นๆ โดยจำกัด 1 หมายเลขโทรศัพท์มีสิทธิได้รับของขวัญเพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น

 

4. ขั้นตอนในการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้

 • ขั้นตอนที่ 1: ลูกค้าทรู หรือลูกค้าดีแทคที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม ต้องแสดงเจตจำนงในการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์มาทิ้งต่อพนักงานที่ True Shop ศูนย์บริการดีแทค และ TrueSphere เฉพาะสาขาที่เข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น เพื่อให้พนักงานตรวจสอบขยะอิเล็กทรอนิกส์ก่อนนำมาทิ้งลงกล่องทิ้งถูกที่ดีต่อใจ
 • ขั้นตอนที่ 2: หลังจากที่พนักงานตรวจสอบขยะอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว ลูกค้าทรู หรือลูกค้าดีแทคสามารถนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ของตนทิ้งลงในกล่องทิ้งถูกที่ดีต่อใจที่ตั้งอยู่ใน True Shop ศูนย์บริการดีแทค และ TrueSphere เฉพาะสาขาที่เข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น
 • ขั้นตอนที่ 3: ลูกค้าทรู หรือลูกค้าดีแทคที่ทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วต้องสแกน QR Code ที่พนักงานแจ้งให้ทราบ
 • ขั้นตอนที่ 4: หลังจากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าทรู หรือลูกค้าดีแทค สามารถเลือกรับของขวัญจากพันธมิตรทางธุรกิจที่ให้การสนับสนุนของขวัญในเดือนนั้นๆ ผ่านแอปพลิเคชัน True ID หรือ dtac app และสามารถนำไปแลกรับของขวัญได้ตามร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น ทั้งนี้ รายละเอียดของของขวัญ จำนวน เป็นไปตามที่กลุ่มบริษัททรู และพันธมิตรทางธุรกิจกำหนด หรือจนกว่าของของรางวัลจะหมด

 

5. ลูกค้าทรู หรือลูกค้าดีแทคที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ในการร่วมกิจกรรมตามที่กลุ่มบริษัททรูกำหนดไว้ให้ถูกต้องทุกประการ

 

6. ลูกค้าทรู หรือลูกค้าดีแทครับทราบว่าของขวัญที่กลุ่มบริษัททรูมอบให้กับลูกค้าทรูที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กลุ่มบริษัททรู และพันธมิตรทางธุรกิจที่ให้การสนับสนุนของขวัญกำหนด ลูกค้าทรู หรือลูกค้าดีแทคไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงิน หรือของขวัญอื่นอย่างอื่นที่มูลค่าเทียบเท่าได้ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัททรู และพันธมิตรทางธุรกิจที่ให้การสนับสนุนของขวัญขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงของขวัญที่มอบให้กับลูกค้าทรู หรือลูกค้าดีแทคที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงตลอดถึงสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ของการเข้าร่วมกิจกรรมได้แต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทรู หรือลูกค้าดีแทคทราบล่วงหน้า

 

7. ลูกค้าทรู หรือลูกค้าดีแทคที่เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและยินยอมให้กลุ่มบริษัททรู ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ที่ได้ให้ไว้กับกลุ่มบริษัททรู เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้เท่านั้น กลุ่มบริษัททรู ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้

 

พันธมิตรทางธุรกิจอย่างเป็นทางการที่ร่วมสนับสนุนของขวัญในกิจกรรมทิ้งถูกที่ดีต่อใจ มีดังต่อไปนี้  

1. Taobin

 • จำนวนสาขา : 5,500 สาขา
 • รายละเอียดของรางวัล :  รับฟรีเมนูโอริโอ้ปั่น มูลค่า 50 บาท
 • จำนวนสิทธิ์ / เดือน : 500 สิทธิ์ ( ลูกค้าทรู 250 สิทธิ์, ลูกค้าดีแทค 250 สิทธิ์)
 • จำนวนสิทธิ์รวมตลอดรายการ : 3,500 สิทธิ์ตลอดรายการ
 • ระยะเวลาการร่วมรายการ: 19 มิถุนายน 2566 – 31 ธันวาคม 2566

 

2. Sukishi Korean Charcoal Grill

 • จำนวนสาขา : 34 สาขา
 • รายละเอียดของรางวัล : รับฟรี คอร์นด็อกซอสชีส มูลค่า 100 บาท เมื่อทานบุฟเฟ่ต์ Sukishi Overload ขั้นต่ำ Gold tier Gold 699+ หรือ A la carte ขั้นต่ำ 500 บาท ขึ้นไป
 • จำนวนสิทธิ์ / เดือน : 490 สิทธิ์ ( ลูกค้าทรู 245 สิทธิ์, ลูกค้าดีแทค 245 สิทธิ์)
 • จำนวนสิทธิ์รวมตลอดรายการ : 1,470 สิทธิ์ตลอดรายการ
 • ระยะเวลาการร่วมรายการ : 19 มิถุนายน 2566 – 31 สิงหาคม 2566 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

 

3. Nars

 • จำนวนสาขา : 10 สาขา
 • รายละเอียดของรางวัล:  ฟรีบริการ Touch Up มูลค่า 800 บาท
 • จำนวนสิทธิ์ / เดือน : 500 สิทธิ์ ( ลูกค้าทรู 250 สิทธิ์, ลูกค้าดีแทค 250 สิทธิ์)
 • จำนวนสิทธิ์รวมตลอดรายการ: 1,000 สิทธิ์ตลอดรายการ
 • ระยะเวลาการร่วมรายการ : 1 กรกฎาคม 2566 – 31 สิงหาคม 2566

 

4. Ultima II

 • จำนวนสาขา : 13 สาขา
 • รายละเอียดของรางวัล :  รับฟรี Delicate Translucent Powder 5 g. Netral TT มูลค่า 199 บาท
 • จำนวนสิทธิ์ / เดือน: 500 สิทธิ์ (ลูกค้าทรู 250 สิทธิ์, ลูกค้าดีแทค 250 สิทธิ์)
 • จำนวนสิทธิ์รวมตลอดรายการ : 500 สิทธิ์ตลอดรายการ
 • ระยะเวลาการร่วมรายการ: 1 สิงหาคม 2566 – 31 สิงหาคม 2566

 

5. Major

 • จำนวนสาขา : 171 สาขา
 • รายละเอียดของรางวัล :  รับฟรี ค่าสมัครสมาชิก M Gen มูลค่า 100 บาท
 • จำนวนสิทธิ์ / เดือน: 500 สิทธิ์ (ลูกค้าทรู 250 สิทธิ์, ลูกค้าดีแทค 250 สิทธิ์)
 • จำนวนสิทธิ์รวมตลอดรายการ : 3,000 สิทธิ์ตลอดรายการ
 • ระยะเวลาการร่วมรายการ: 1 กรกฏาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566

 

6. Paul

 • จำนวนสาขา : 8 สาขา
 • รายละเอียดของรางวัล :  รับส่วนลด 50% เมนูที่ร่วมรายการ
 • จำนวนสิทธิ์ / เดือน: 500 สิทธิ์ (ลูกค้าทรู 250 สิทธิ์, ลูกค้าดีแทค 250 สิทธิ์)
 • จำนวนสิทธิ์รวมตลอดรายการ : 2,500 สิทธิ์ตลอดรายการ
 • ระยะเวลาการร่วมรายการ: 19 มิถุนายน 2566 – 31 ตุลาคม 2566

 

7. TrueCoffee

 • จำนวนสาขา : 95 สาขา
 • รายละเอียดของรางวัล :  ฟรีอัปไซส์เครื่องดื่มที่ร่วมรายการ
 • จำนวนสิทธิ์ / เดือน: 500 สิทธิ์ (ลูกค้าทรู 250 สิทธิ์, ลูกค้าดีแทค 250 สิทธิ์)
 • จำนวนสิทธิ์รวมตลอดรายการ : 1,000 สิทธิ์ตลอดรายการ
 • ระยะเวลาการร่วมรายการ: 19 มิถุนายน 2566 – 31 กรกฏาคม 2566

 

ทรูช้อปที่ร่วมแคมเปญ

 • True Shop Robinson Srisaman
 • True Shop Central Rattanatibeth
 • True Shop The Mall Ngamwongwan 6FL.
 • True Shop Central Chaengwattana
 • True Shop Central Ladprao
 • True Shop Central Plaza Westgate
 • True Shop The Mall Thapra
 • True Shop Central Rama 2
 • True Shop Central Pinklao 3Fl.
 • True Shop Seacon Bangkae
 • True Shop Future Park Rangsit(H)
 • True Shop Future Park Rangsit
 • True Shop Fashion Island
 • True Shop Seacon Square
 • True Shop Seacon Square 2
 • True Shop Paradise Park Srinakarin
 • True Shop Central Bangna
 • True Shop Mega Bangna
 • True Shop CP Tower
 • True Shop IT Mall Fortune Town
 • True Shop Central Rama 3
 • True Shop Central World 4Fl.
 • True Shop Siam Paragon
 • True Shop Terminal 21
 • True Shop Central Rama 9 4Fl.
 • True Shop Emquartier
 • True Shop Central Festival East Ville
 • True Shop Silom Complex
 • True Shop Big C Sainoi Nonthaburi
 • True Shop Lotus's Nakhon In
 • True Shop Big C Sukhapibal 5
 • True Shop Wongsawang Towncenter
 • True Shop Big C Bangyai
 • True Shop Big C Chaengwattana
 • True Shop Central Plaza Ramindra
 • True Shop Lotus's Changwattana
 • True Shop Lotus's Bangpakok
 • True Shop Big C Rama 2
 • True Shop Lotus's Sukhapiban 3
 • True Shop Imperial World Samrong
 • True Shop Lotus's Phatthanakan
 • True Shop Lotus's Srinakarin
 • True Shop Robinson Samutprakan
 • True Shop U Chu Liang Building
 • True Shop Lotus's Rama I
 • True Shop True Tower 1
 • True Shop Lotus's Ramindra
 • True Shop Sinsianyerpao
 • True Shop Central Rama 2(H)
 • True Shop Whizdom 101
 • True Shop Fortune Town 1Fl.
 • True Shop At Chamchuri Square 1
 • True Shop Digital Gateway
 • True Shop Central Rama 9
 • True Shop Mahboonkrong 4Fl.
 • True Shop Central Embassy
 • True Shop Ayudhaya Park
 • True Shop Robinson Lopburi
 • True Shop The Walk Nakhonsawan
 • True Shop Central Ubonratchathani
 • True Shop Lotus's Yasothon
 • True Shop Robinson Roiet
 • True Shop Central Chonburi
 • True Shop Central Plaza Rayong
 • True Shop Central Festival Pattaya Beach
 • True Shop Central Sriracha
 • True Shop Terminal 21 Pattaya
 • True Shop Central Phitsanulok
 • True Shop The Mall Nakhonratchasima 3Fl
 • True Shop Central Plaza Nakhonratchasima
 • True Shop Kao Yai Market Village
 • True Shop Robinson Chaiyaphum
 • True Shop Central Festival Hatyai
 • True Shop Central Plaza Nakhonsithammarat
 • True Shop Robinson Nakhonsithammarat
 • True Shop Central Airport Plaza Chiangmai
 • True Shop Central Festival Chiangmai
 • True Shop Central Chiangrai
 • True Shop Central Plaza Lampang
 • True Shop Central Khonkaen
 • True Shop Central Plaza Udonthani
 • True Shop Lotus's Udonthani
 • True Shop Asawann Shopping Complex Nongkhai
 • True Shop Big C Loei
 • True Shop Central Festival Phuket
 • True Shop Central Plaza Suratthani
 • True Shop Central Plaza Salaya
 • True Shop Central Plaza Mahachai
 • True Shop Robinson Kanchanaburi
 • True Shop Central Ayutthaya
 • True Shop Central Chanthaburi
 • True Shop Central Festival Samui Suratthani

 

ทรูสเฟียร์ที่ร่วมแคมเปญ

 • TrueSphere Emquartier
 • TrueSphere Central westgate
 • TrueSphere Mega Bangna
 • TrueSphere Happy and healthy bike lane 
 • TrueSphere Future Park Rangsit
 • TrueSphere Central Festival EastVille
 • TrueSphere Bluport Huahin
 • TrueSphere Central Plaza Nakhonratchasima
 • TrueSphere Central Phuket  Floresta
 • TrueSphere ICONSIAM
 • TrueSphere Central World
 • True Branding Shop ICON SIAM
 • True Move Shop at Siam
 • True Move Shop at Siam Square Soi3 
 • True Branding Siam Paragon
 • True Branding Shop Lotus  North Ratchapruek

 

 

ศูนย์บริการดีแทคที่ร่วมแคมเปญ

 • dtac hall Future Park Rangsit
 • dtac hall CentralPlaza Chaengwattana
 • dtac hall Lotus Bangyai
 • dtac hall CentralPlaza Ladprao
 • dtac hall CentralPlaza Bangna
 • dtac hall Emquartier
 • dtac hall Central World
 • dtac hall Chamchuri Square
 • dtac hall Siam Paragon
 • dtac hall Fashion Island
 • dtac hall CentralPlaza Pinklao
 • dtac hall CentralPlaza Rama 2
 • dtac hall Robinson Samutprakan
 • dtac hall Robinson Chachengsao
 • dtac hall Central Rayong
 • dtac hall CentralPlaza Chonburi
 • dtac hall CentralFestival Pattaya
 • dtac hall Ayutthaya
 • dtac hall Central Salaya
 • dtac hall CentralFestival Chiang Mai
 • dtac hall CentralPlaza Phitsanulok
 • dtac hall Nakhonsawan
 • dtac hall CentralPlaza Ubon Ratchathani
 • dtac hall CentralPlaza Khon Kaen
 • dtac hall The Mall Korat
 • dtac hall CentralFestival Phuket
 • dtac hall Phuket
 • dtac hall CentralPlaza Suratthani
 • dtac hall CentralFestival Hat Yai
 • dtac hall Central West Gate
 • dtac hall Robinson Srisaman
 • dtac hall CentralFestival Samui
 • dtac hall Central Eastville
 • dtac hall Central Rama9
 • dtac hall Central Udon Thani
 • dtac hall Central Airport Chiang Mai
 • dtac hall Central Nakorn Sithammarat
 • dtac hall Mega Bangna
 • dtac hall Robinson Sriracha
 • dtac hall Future Park Rangsit(G Fl.)
 • dtac hall Central Plaza Mahachai
 • dtac hall Central Plaza Rama 3
 • dtac hall Hua Hin Market Village
 • dtac hall CentralPlaza Chiang Rai
 • dtac hall Seacon Square Srinakarin
 • dtac hall The Mall - Ngamwongwan